Books in Dutch Language

Pages: |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

De Zonderlinge Lotgevallen Van Gil Blas Van Santillano

  [dutch | ]  

Alain Ren Le Sage


Excerpts: [... een toga, een jas, een wambuis, een grooten inktkoker, een boek, wit papier, een hangslot en een groot zegel van groen lak. Don Raphal zei, dat ...... dat zoo aangenaam mogelijk zou maken. Ik houd van je en om je dat te bewijzen zal ik je tot mijn Vertrouweling maken.. Hij had die woorden nog ...... haar kwamen bezoeken, moest ik die verzen nog eens opzeggen en ook zij overlaadden ...]
Genres: [adventureDownloads: 29

De Ondergang Der Eerste Wareld

  [dutch | ]  

Willem Bilderdijk


Summary: [Willem Bilderdijk (Amsterdam September 7 1756 - Haarlem December 31 1831) Dutch poet the son of an Amsterdam physician. When he was six years old an accident to his foot incapacitated him for ten years and he developed habits of continuous and concentrated study. His parents were ardent partisans of the House of Orange-Nassau and Bilderdijk grew up with strong monarchical and Calvinistic ...]
Genres: [warDownloads: 325

De Klucht Der Vergissingen

  [dutch | ]  

William Shakespeare


Summary: [Sir Thomas More (February 7 1478 - July 6 1535) also Saint Thomas More was an English lawyer social philosopher author statesman and noted Renaissance humanist. He was an important counsellor to Henry VIII of England and for three years toward the end of his life he was Lord Chancellor. He is also recognized as a saint within the Catholic Church and in the Anglican Communion. He was an opponent ...]
Genres: [dramaDownloads: 275

Een Midzomernachtdroom

  [dutch | ]  

William Shakespeare


Summary: [Sir Thomas More (February 7 1478 - July 6 1535) also Saint Thomas More was an English lawyer social philosopher author statesman and noted Renaissance humanist. He was an important counsellor to Henry VIII of England and for three years toward the end of his life he was Lord Chancellor. He is also recognized as a saint within the Catholic Church and in the Anglican Communion. He was an opponent ...]
Genres: [dramaDownloads: 237

Bij De Ruenen Van Angkor

  [dutch | ]  

Vicomte De Miramon Fargues


Excerpts: [... dagen te laat aan in dezen tijd van het jaar ledigt zich het reuzenbekken van de Tonl-Sap, een echte binnenzee, en vloeit af naar de monding der rivier. Het ...... Cambodjanen, Chineezen, Siameezen, Annamieten, die vier verscheidenheden van huidskleur vertegenwoordigden, buiten onze eigene, 's Avonds werd er ...... ze er armoedig, maar toch wel zindelijk uit. Groote bruine menschen ...]
Genres: [travelDownloads: 478

Frits Millioen En Zijne Vrienden

  [dutch | ]  

Anna Louisa Geertruida Bosboom Toussaint


Summary: [Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (Alkmaar September 16 1812 ? The Hague April 13 1886) was a Dutch novelist.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 7

Krakatau En De Straat Soenda

  [dutch | ]  

Anonymous


Excerpts: [... voor. Zijne Excellentie had de beleefdheid, een kleine rijksstoomboot tot onze beschikking te stellen en dank zij de bereidwilligheid en den ijver ...... verwijderd zijn, kon men duidelijk het gerucht hooren. Gedurende de drie volgende maanden herhaalden de uitbarstingen zich telkens met meer of ...... veel verder verspreid dan bij eenige vorige gelegenheid, waarvan de historie de ...]
Genres: [non fiction | natureDownloads: 420

De Dood Van Sherlock Holmes De Terugkeer Van Sherlock

  [dutch | ]  

Arthur Conan Doyle


Excerpts: [... zou het zeer aangenaam vinden.. Zoudt gij morgen met mij naar Aldershot kunnen gaan.. Ik denk wel, dat Jackson mijn praktijk ...... lees. Het gezicht van mij alleen was een kogel door zijn schuldig hart.. En toen.. Toen viel Nancy in zwijm en ik rukte haar den sleutel uit ...... pakje is Donderdagmorgen op de post gedaan. Het treurspel is dus afgespeeld op Woensdag of Dinsdag l.l., ...]
Genres: [mysterydetective | short story collection | audiobookDownloads: 188

Schetsen Uit Den Kaukasus

  [dutch | ]  

Carla Serena


Excerpts: [... of slechter was dan de anderen, en waar wij den nacht doorbrachten. Dit station is het tweede aan de lijn van Poti naar Tiflis, na dat van Novo-Senaki. ...... verdwijnt. Als dekking tegen koude en regen dragen deze ruiters de nationale boerka of vilten mantel met een kap van witte wol. Deze prachtige ...... kind aanschouwde. Hij begreep aanstonds, dat de vorst van Goeri zich op ...]
Genres: [travelDownloads: 45

De Nachtegaal

  [dutch | ]  

Christoph Von Schmid


Summary: [Christoph von Schmid was a writer of childrens stories and educator. His stories were very popular and translated into many languages.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 348

Indrukken Van Finland

  [dutch | ]  

Clara Engelen


Summary: [Indrukken Van Finland De Aarde En Haar Volken 1906 Dutch Edition by Clara Engelen. Indrukken van Finland - De Aarde en haar Volken 1906 is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Clara Engelen is in the Dutch language. If you enjoy the works of Clara Engelen then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [travelDownloads: 63

De Kennemer Vrijbuiter

  [dutch | ]  

Cornelis Johannes Kieviet


Excerpts: [... het middagmaal gebruikt, bestaande uit eenvoudigen melkkost en eene snede ham. Hij en zijne vrouw waren tegenover elkander aan de tafel gezeten, ...... en diepe rimpels in het voorhoofd. ?En als zij komen, zullen ze ook met mij rekening hebben te houden, Moeder, riep Marten met geestdrift ...... En toen hij eindelijk door de woeste sprongen van den vaandrig gedwongen was hem los te ...]
Genres: [humorDownloads: 390

Sexueele Zeden In Woord En Beeld

  [dutch | ]  

D Ph Van Vloten Elderinck


Excerpts: [... plaats toe met vleesch. En deze ribbe bouwde Jehovah tot eene vrouw, en hij bracht haar tot den mensch. Toen zeide de mensch: Deze is ditmaal been ...... Maar gedurende dat tijdelijk bestaan heeft ook de mensch het vermogen zich in een gelijkvormig wezen te reproduceeren. Deze reproductie, waarvan ...... om liefdes-gunstbewijzen te rooven met de onverzadigbaarheid van uitgelaten ...]
Genres: [sexuality | non fiction | historyDownloads: 207

Dante Hel

  [dutch | ]  

Dante Alighieri


Summary: [Inferno is the first part of Dante Alighieris fourteenth-century epic poem Divine Comedy. It is followed by Purgatorio and Paradiso. It is an allegory telling of the journey of Dante through what is largely the medieval concept of Hell guided by the Roman poet Virgil. In the poem Hell is depicted as nine circles of suffering located within the Earth. Allegorically the Divine Comedy represents the ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 317

Het Nieuwe Leven

  [dutch | ]  

Dante Alighieri


Excerpts: [... de verheffing van alle verschijning tot symbool der Liefde. Tijdsomstandigheden en taalontwikkeling hadden wel steeds min of meer invloed op de ...... laag zelfs zoo niet Deugd zijn hart doordringt, Dat kaatse als water 't beven. Van sterrenglans die uit den hemel blinkt. Zoo zingt Guinizelli, ...... zelfs bij een Cavalcanti vele van zijn luchtiger en wereldscher sonten en balladen ...]
Genres: [poetryDownloads: 157

De Lof Der Zotheid

  [dutch | ]  

Desiderius Erasmus


Excerpts: [... uw buitengewone scherpzinnigheid gewoonlijk hemelsbreed in gevoelen van het gemeene volk verschilt, zijt gij toch door de ongeloofelijke zachtheid en ...... hebben. Mijn lust en leven was het voorts altijd alles te zeggen, wat mij maar voor den mond kwam. Maar niemand verwachte nu van mij, dat ik in den ...... dat er niets beters bestaat dan de bloeitijd des levens en niets ...]
Genres: [non fictionDownloads: 424

De Gouden Vaas

  [dutch | ]  

E A Hoffmann


Summary: [De Gouden Vaas E T A Hoffmann by E T A Hoffmann. excerpt from the book.. Hoe weinig kent men ten onzent de fantastische en geestige geschriften van Ernst Theodor Amadeus Hoffmann rechter kapelmeester componist teekenaar puntdichter maar toch vooral verteller Verteller uit den tijd der romantiek -- een neo-romantiker noemde Goethe hem met eenige schamperheid -- maar ten onrechte veel minder ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 31

Het Verhaal Van De Honingbij

  [dutch | ]  

Edwardes Tickner


Excerpts: [... plicht, en dit nog maar voor n enkelen keer en toegestaan aan slechts weinigen uit de duizend. Om nu het groot en blijvend leger werkers samen te ...... men geen beter keuze doen dan juist dat vierde boek van de Georgica. Want Vergilius treft onmiddellijk het hart van de zaak, dat nu nog hetzelfde is ...... sommige van die zangen nu, die blijkbaar tot de oudsten behooren, wordt ...]
Genres: [scienceDownloads: 56

De Wallis Eilanden

  [dutch | ]  

Emile Deschamps


Summary: [De Wallis Eilanden by Mile Deschamps. Quality Classics We specialize in creating hard to find high quality classic books optimized for the Kindle. We always have the highest quality books. Sick of spelling errors weird characters or a lack of pictures in illustrated books Well we know how you feel. All of our books are formatted and reviewed by an actual human for the Kindle and always 99 cents. ...]
Genres: [non fictionDownloads: 176

Hendrik Conscience

  [dutch | ]  

Eugeen De Bock


Excerpts: [... van stormen en tempeesten, van Napoleon, van den oorlog en van de pontons te Norman Cross, waar hij drie keer had krijgsgevangen gezeten. Dit ...... ne tarda pas avoir sous la main, dans ses ruches-pot-fleurs, une vingtaine de sous-genres. Faut-il ajouter qu'il s'empressa d'en faire trs scientifiquement ...... althans in het leger, dien strijd niet aangaan. Andermaal zou zijn ...]
Genres: [biographyDownloads: 61
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]