Books in Dutch Language

Pages: |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Dageraad Der Volksvrijheid

  [dutch | 1872]  

Adolph Streckfuss


Excerpts: [... vertrouwelijkheid aan den dag. Met de edelen was hij een edelman, met de burgers een burger, wanneer hem dit tijdig en raadzaam scheen. Hij reed als ...... staatsraad, die met hem de volksvrijheden der Nederlanders tegen Granvelle en diens medestanders verdedigde, Lamoraal, graaf van Egmond. Egmond was, ...... zijne volle kracht kreeg hij nooit terug. Egmond was intusschen ...]
Genres: [historyDownloads: 249

Reize Door Frankrijk

  [dutch | 1805]  

Adriaan Van Der Willigen


Excerpts: [... vrij levendig 'er vaart ook een schuit (coche d'eau) van hier naar Parijs heen en weder. In het terugkomen word zij met paarden tegen den stroom opgetrokken. ...... wordt daar zelfs bij vreemdelingen voor gehouden hoewel het voor hun, wijl zij met de karakters, die 'er zoo natuurlijk in geteekend worden, niet genoegzaam ...... het was 'er ons veel te duur want ik heb de gewoonte, ...]
Genres: [non fictionDownloads: 364

Japan

  [dutch | 1867]  

Aim Humbert


Summary: [Dreamland Japan is a 1996 book by Frederik L. Schodt published by Stone Bridge Press that was intended as a sequel to Schodts 1983 book Manga! Manga! The World of Japanese Comics. It includes information on several major manga magazines (including eight full-color pages of magazine covers) and manga writers and artists including many who are little-known outside of Japan. The book also includes ...]
Genres: [travelDownloads: 194

De Zonderlinge Lotgevallen Van Gil Blas Van Santillano

  [dutch | ]  

Alain Ren Le Sage


Excerpts: [... een toga, een jas, een wambuis, een grooten inktkoker, een boek, wit papier, een hangslot en een groot zegel van groen lak. Don Raphal zei, dat ...... dat zoo aangenaam mogelijk zou maken. Ik houd van je en om je dat te bewijzen zal ik je tot mijn Vertrouweling maken.. Hij had die woorden nog ...... haar kwamen bezoeken, moest ik die verzen nog eens opzeggen en ook zij overlaadden ...]
Genres: [adventureDownloads: 29

Reis In Utah En Arizona

  [dutch | 1886]  

Albert Tissandier


Excerpts: [... willen zeer gaarne met ons deelen en vragen slechts eene zeer geringe vergoeding. Ten negen uren des avonds komen wij te Milford eene kleine, van planken ...... wel onderwezen vrouw te zijn zij bediende ons aan tafel. Het huis van den bisschop, dat uitmunt door onberispelijke zindelijkheid, dient tot logement ...... hij directeur is. Zij heeft eene diepte van ongeveer ...]
Genres: [travelDownloads: 230

Mijlen Onder Zee

  [dutch | 1870]  

Jules Verne


Excerpts: [... van den heer Hobson kreeg, dacht ik er evenmin aan om den eenhoorn te vervolgen als om de Noordwestelijke doorvaart te gaan zoeken, maar drie seconden ...... dan achter op het dek over de verschansing, en staarde met begeerige blikken op 't schuimende kielwater, dat zoover het oog reikte achter het schip ...... lagen. Tegen 'e'en uur 's morgens was ik erg vermoeid mijne leden ...]
Genres: [fiction | action adventure | science fictionDownloads: 61

In Griekenland

  [dutch | 1909]  

A Adossids


Excerpts: [... ADOSSIDS. Het Griekenland van tegenwoordig is niet meer dat van Chateaubriand of van Edmond About. Het heeft allerlei veranderingen ondergaan. Uit ...... Livadia en Chalkis hebben eveneens hun spoorwegen. Ook in Thessali kruisen elkander de rails. Van Volo gaat een lijn naar Larissa, een andere naar ...... altijd Salamis gaan zien en Poros, Aegina en den tempel. Het reizen in het ...]
Genres: [travelDownloads: 7

Het Moderne Egypte

  [dutch | 1908]  

A De Guerville


Excerpts: [... jij zoo vol van bent, niet naar de moesme's, maar naar de mummies.. Naar Egypte. Wat benijd ik je. Dat is een heerlijk winterverblijf. Maar weet ...... in een pelgrimstocht van nieuwsgierigheid en pret. Men gaat erheen om verschillende redenen. Vooreerst omdat het de Pyramiden zijn, die men moet ...... en zorgvolle verpleging. Er is te Heloean een uitstekende golfclub en een ...]
Genres: [travel | non fictionDownloads: 50

Het Esperanto In Twintig Lessen

  [dutch | 1912]  

A Blok


Summary: [Aleksandr Aleksandrovich Blok was one of the most gifted lyrical poets produced by Russia after Alexander Pushkin.]
Genres: [languageDownloads: 274

Elsje

  [dutch | 1906]  

A Kuiper


Summary: [Elsje by A C Kuiper. Excerpt from the book... Als t je blieft kereltje hier is de stroopkan. Pas goed op en kijk waar je loopt de kan is heel vol zooals je ziet. Wacht maar ik zal je wel even het stoepje afhelpen. Ziezoo loop nu maar heel voorzichtig hoor. Dag ventje ]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 460

In En Om Java Paradijs

  [dutch | 1907]  

A Koorevaar


Excerpts: [... de vraag gesteld, of het waar was, dat op het gebergte Bromo onlangs nog menschen aan de goden geofferd waren. En zelfs in het jaar 1860, in onze ...... ijle luchtlagen. Vooraf een blik op de bewoners van die hooge oorden. Die zwart geblakerde gespierde kerels met vodden voor broek, specie van hoofddoek, ...... zoodat een bezoek achterwege bleef. In 1820 maakte de Resident van ...]
Genres: [travelDownloads: 420

Oudheid En Middeleeuwen

  [dutch | 1875]  

A Nuiver


Summary: [Oudheid En Middeleeuwen Dutch Edition by A Nuiver. Oudheid en Middeleeuwen en Middeleeuwen by A. Nuiver and O. J. Reinders Project Gutenberg s Oudheid en Middeleeuwen by A. Nuiver and O. J. Reinders This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 208

Iets Over De Gramaticale Beoefening Der Friesche Taal In

  [dutch | 1843]  

Albertus Telting


Excerpts: [... afdeeling, met betrekking tot de grammaticale beoefening der Friesche taal gedaan heeft. liever doen plaats maken voor eene andere: wat zij daarin ...... liefhebbers der Friesche taal, dan ik ben, op te wekken, om haar in hare volle uitgebreidheid, gemeenschappelijk, grammaticaal te beoefenen. I. De ...... de vernedering, van ooit in een boeren-patois te verbasteren, en z?? ...]
Genres: [non fictionDownloads: 312

Reisbrieven Uit Afrika En Azi

  [dutch | 1915]  

Aletta Jacobs


Excerpts: [... twee-jaarlijksche congressen van den Wereldbond de opvoedende kracht voelen, die haar tot den strijd voor politieke vrijheid geschikt maakt, zeker ...... van zijn hand, zijn gemeen goed geworden en voor een ieder toegankelijk. Wij, vier Hollanders, maakten gezamenlijk een wandeling door het ...... waartusschen de heeren cricket kunnen spelen en wordt er 's avonds voor de oude ...]
Genres: [travel | historyDownloads: 296

De Vrouw En De Vredesbeweging In Verband Met Het

  [dutch | 1917]  

Aletta Henritte Jacobs


Excerpts: [... Jacobs. /. Prijs f 0.10. DE VROUW EN DE VREDESBEWEGING IN VERBAND MET HET VROUWENKIESRECHT. door. Dr. ALETTA JACOBS. Overdruk uit het ...... - bij de vrouw in zucht tot opbouwen, tot conserveeren, tot behouden wat bestaat. Wel is waar heeft in den loop der tijden, door den beschavingsinvloed, ...... aangetoond, welken invloed de oorlog op het kinderlijk gemoed uitoefent, welke ...]
Genres: [women studies | non fiction | historyDownloads: 158

Fortuna

  [dutch | 1886]  

Alexander Kielland


Summary: [Belle-Belle ou Le Chevalier Fortune is a French literary fairy tale written by Madame dAulnoy.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 234

Sagen Van Den Rijn

  [dutch | 1922]  

Wilhelm Ruland


Excerpts: [... overhandigde de strooper den scherprechter de geliefde buks, en plechtig verkondigde de raad het opgewonden volk, dat de veroordeelde in vrijheid gesteld ...... helschen Wiesbadener drank, de vlucht. In Wiesbaden kom ik nooit weer terug. waren zijn laatste hoorbare woorden. Den volgenden morgen ...... heerschte daarover groote vreugde. Karolus zelf, de groote keizer voer naar ...]
Genres: [fiction and literature | mythDownloads: 443

De Ondergang Der Eerste Wareld

  [dutch | ]  

Willem Bilderdijk


Summary: [Willem Bilderdijk (Amsterdam September 7 1756 - Haarlem December 31 1831) Dutch poet the son of an Amsterdam physician. When he was six years old an accident to his foot incapacitated him for ten years and he developed habits of continuous and concentrated study. His parents were ardent partisans of the House of Orange-Nassau and Bilderdijk grew up with strong monarchical and Calvinistic ...]
Genres: [warDownloads: 325

De Handel In Blanke Slavinnen

  [dutch | 1900]  

Wolter Louis Albert Collard


Summary: [De Handel In Blanke Slavinnen Dutch Edition by Wolter Louis Albert Collard. This is an EXACT reproduction of a book published before 1923. This IS NOT an OCR d book with strange characters introduced typographical errors and jumbled words. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages poor pictures errant marks etc. that were either part of the original artifact or ...]
Genres: [non fictionDownloads: 126

Liesje Van Den Lompenmolen

  [dutch | 1886]  

W Heimburg


Excerpts: [... te bezoeken. Ik zou er immers dood mee verlegen worden.. Het zijn volstrekt geen onbeschaafde menschen, riep Nelly uit dat kan slechts grootmama ...... zij had wel van schaamte willen schreien en zag haar broeder smeekend aan. Maar het jonge meisje was met deze weinige woorden tevreden. Goede Army, ...... opgegroeid zij bezat de spreekwoordelijke schoonheid der molenaars-dochters ...]
Genres: [young readersDownloads: 49
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]