Books in Dutch Language

Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Onder Den Rook Der Mijn

  [dutch | ]  

Felix Rutten


Excerpts: [... Jansen, Anneke bij de hand nemend. Ga binnen en rust wat. Jansen is er.. Dadelijk, dan kom ik. Ik moet eerst even hier binnengaan, in de kerk ...... daarginds.. Wat jij, beekje, gauw terug, vlegel. Heb 'k je niet gezegd dat je niet van de deur mocht.. De twee kinderen kwamen terug gestapt. ...... nog tevreden op vandaag.. Zeker, zeker, dat is volkomen waar, zei Gerards ernstig, dof....]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 64

Onderweg In Tunis

  [dutch | 1909]  

B Chantre


Excerpts: [... met dichtgesloten gordijntjes, waarin de mohammedaansche dames uitrijden, voor de blikken der voorbijgangers verborgen, de verschillende ruiters ...... de instelling van het Protectoraat. Hij is de deken van alle fransche ambtenaren, en niemand beter dan hij kent de geheimen der taal en de geestelijke ...... voor de voetgangers smallere paden zijn en heerlijke lanen, waar schaduw ...]
Genres: [travelDownloads: 151

Ontboezemingen

  [dutch | 1869]  

Carel Van Nievelt


Summary: [Carel van Nievelt was a Dutch novelist and journalist who also published using the pseudonyms Gabril and J. van den Oude. He wrote travel stories and fantastic literature.]
Genres: [musicDownloads: 400

Oorlogsvisoenen

  [dutch | 1915]  

Cyriel Buysse


Excerpts: [... onverklaarbaar schijnen hoe het mogelijk was, dat zij daar op de banale, harde banken van een herberg en niet in de gemakkelijke kussens van ministerieele ...... in de straat waar zich de Rosbach bevond, was er echter geen doorkomen meer aan. De heeren Bollekens begrepen eerst niet wat er gebeurde zij merkten ...... bevende hand het eerste hapje naar zijn mond bracht, werd meneer ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 401

Op De Farer

  [dutch | 1907]  

Anna Se


Excerpts: [... de hoofdstad van den Archipel, haven en stad.-Een beetje historie.-Het kalme leven der eilandbewoners.-De dolfijnenvangst.-De ...... gedachten bezig waren. Als de stoomboot den fjord verlaat, waar Trangisvaag in de diepte van is gelegen, vaart zij tusschen bazalteilanden door, ...... amphitheatersgewijs achter in de kleine baai op de bergen gebouwd. De hoofdstad van het eiland Strm ...]
Genres: [travelDownloads: 254

Op De Jacht In Mozambique

  [dutch | 1909]  

Guillaume Vasse


Excerpts: [... instrumenten, enz. De heer Vasse had namelijk een opdracht van den minister van openbaar onderwijs, om in die streek door geografisch werk de opnemingen ...... moet men haar voorzichtig zoeken, bij goeden wind, in de buurt der kleine boschjes. Het vleesch van dit wild is malsch en lekker, zoodat reizigers en ...... lengte bereiken een van de door den heer Vasse geschotenen was van ...]
Genres: [travelDownloads: 258

Op De Olifantenjacht In Oeganda

  [dutch | 1910]  

Baron De Langsdorff


Excerpts: [... Oost-Afrika, van Mombassa aan de kust naar het Victoria Nyanza, en na vier dagen varens op het meer wordt men op den anderen oever ontscheept te Entebbe, ...... uit drie-en-dertig dragers onder bevel van een hoofdman Simoni. Het waren kustbewoners van het Victoria Nyanza, Baganda's of inboorlingen van het ...... door het bosch maar wat kwam er dat op aan. Boetros verdeelde het ...]
Genres: [travelDownloads: 497

Op Martinique En Sint Vincent De Veelgeteisterde Eilanden

  [dutch | 1904]  

G Verschuur


Excerpts: [... door den minister van kolonien. De heer Lemaire stelt mij voor aan den heer Lacroix, het hoofd van de wetenschappelijke commissie, ter bestudeering ...... opzocht aan den buitenkant der stad, trachtte ik te ontdekken, wat er van het fort was overgebleven maar ik bespeurde enkel een kleine verhooging ...... in haar reuzenomvang in hoofdzaak hebben bestaan uit waterdamp en asch. De ...]
Genres: [travelDownloads: 408

Op Samoa

  [dutch | 1901]  

Eginhard Von Barfus


Excerpts: [... etenstijd lieten wij ons door een zwarten bediende van het hotel naar het huis van den directeur Beckmann brengen. Tot onze verbazing zagen wij, dat ...... Mijnheer Tiedemann verklaarde zich vriendelijk bereid, den jeugdigen botanicus bij zich in huis te nemen, op voorwaarde, dat directeur Beckmann, ...... pakken en mijn ondergoed en kleeren in de daartoe bestemde kasten te bergen. ...]
Genres: [travelDownloads: 25

Oudheid En Middeleeuwen

  [dutch | 1875]  

A Nuiver


Summary: [Oudheid En Middeleeuwen Dutch Edition by A Nuiver. Oudheid en Middeleeuwen en Middeleeuwen by A. Nuiver and O. J. Reinders Project Gutenberg s Oudheid en Middeleeuwen by A. Nuiver and O. J. Reinders This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 208

Paedagogische Overwegingen

  [dutch | 1920]  

E Asscher


Excerpts: [... ASSCHER. PAEDAGOGISCHE OVERWEGINGEN. MET NASCHRIFTEN VAN DR. J.?H. GUNNING Wzn. 1920. WIJSBEGEERTE PRACT. LEVEN. A.?C. BERLAGE. De ...... geheele inrichting daarvan bekend is. Het wordt daarom geen ander toevertrouwd. Ik heb helaas vele kinderen waargenomen bij wie het langen tijd, soms ...... het sterk begeeren doet hij op zijn onhandigst. Voor dat het ei in het panje is, vat een ...]
Genres: [instructionalDownloads: 125

Pallieter

  [dutch | ]  

Felix Timmermans


Summary: [Pallieter.--De zeer schone uren van juffrouw Symforosa begijntjen.--Pieter Brueghel zo heb ik u uit uw werken geroken.--Boerenpsalm.--Ik zag Cecilia komen.--De pastoor uit den bloeyeaden wijngaerdt.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 434

Per Auto Door Den Kaukasus Naar Perzi

  [dutch | 1907]  

Claude Anet


Excerpts: [... naar Perzi te gaan. De wensch om met zijn auto eens een anderen weg te rijden dan van Toulon naar Nice, deed een mijner vrienden, prins Emanuel Bibesco, ...... zijn we onder weg. De marschorde is de volgende. Eerst de groote Mercdes, dan de kleinere met Leonida en dan de Fiat met de machinisten en de ...... naar hun werk begaven. Dat is de stad. Waar is het htel. Er is geen htel, ...]
Genres: [travelDownloads: 302

Plus Que Parfait

  [dutch | 1920]  

Cyriel Buysse


Summary: [The Common Chord is a 1947 short story collection by Frank OConnor. It features the following stories: News For The Church The Custom of the Country Judas The Holy Door Don Juan Retired The Babes in the Wood The Frying Pan The Miracle A Thing of Nothing The Stepmother Friends of the Family Don Juans Temptation]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 469

Pondichery Hoofdstad Van Fransch India

  [dutch | ]  

G Verschuur


Excerpts: [... liggen verspreid over verschillende deelen van het groote schiereiland, de drie laatstgenoemde op korten afstand van het grondgebied van Pondichry, het ...... waarmee men de ladder kan bereiken. Om aan dien last te ontkomen, geeft de toerist er veelal de voorkeur aan, zich per spoor naar Pondichry te begeven, ...... voor de derde maal in 1793 te veroveren. Voor goed herkregen wij ...]
Genres: [historyDownloads: 464

Proeve Van Kleine Gedigten Voor Kinderen

  [dutch | 1779]  

Hieronymus Van Alphen


Excerpts: [... daar door weinig roem behalen kan,. maar dat was ook zijn oogmerk niet. Hij bedoelde. slegts eenige nuttige waarheden zo in rijm voortedragen,. dat ...... hem door iemand wordt geprezen. Een liefde, die zo ras verkoelt,. Die slegts op eigen voordeel doelt. Zou dat wel regte liefde wezen. DE WAARE ...... duizend nietigheden. 'k Heb daar geen voordeel van. Mijn lessen wil ik leeren,. ...]
Genres: [poetry | audiobook | young readersDownloads: 159

Redevoeringen

  [dutch | 1858]  

Hendrik Conscience


Summary: [Henri Hendrik Conscience (December 3 1812 Antwerp - September 10 1883 Elsene) was a Belgian writer. He was a pioneer in writing in Dutch after the secession from the Netherlands in 1830 left Belgium a mostly French speaking country. He was the son of a Frenchman Pierre Conscience from Besanon who had been chef de timonerie in the navy of Napoleon Bonaparte and who was appointed ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 422

Reis Door Griekenland

  [dutch | 1887]  

Anonymous


Excerpts: [... ziet ge een masveld, waaruit ge kunt opmaken, dat daar in den omtrek menschen wonen, die voedsel noodig hebben om te leven.-Overigens is de vallei ...... meer door Herakles aanschouwende een Hermes, prachtig bewerkt en bewonderenswaardig schoon in zijne jeugdige bevalligheid fragmenten van het westelijk ...... dezen tempel stond de wilde olijfboom, van welken een knaap, met een ...]
Genres: [travelDownloads: 248

Reis In Nepal

  [dutch | 1887]  

Gustave Le Bon


Summary: [Adam-Charles-Gustave Desmazures (1818?1891) also known as Abb Desmazures was an author and Catholic priest active in Montreal Canada. Desmazures arrived in Montreal in 1851 where he became vicar of Notre-Dame de Montral Basilica and of Saint-Jacques and helped organize a reading group. He was later priest of St. Sulpice.]
Genres: [travelDownloads: 293

Reis In Utah En Arizona

  [dutch | 1886]  

Albert Tissandier


Excerpts: [... willen zeer gaarne met ons deelen en vragen slechts eene zeer geringe vergoeding. Ten negen uren des avonds komen wij te Milford eene kleine, van planken ...... wel onderwezen vrouw te zijn zij bediende ons aan tafel. Het huis van den bisschop, dat uitmunt door onberispelijke zindelijkheid, dient tot logement ...... hij directeur is. Zij heeft eene diepte van ongeveer ...]
Genres: [travelDownloads: 230
Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]