Books in Dutch Language

Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Kerkhofblommen

  [dutch | 1906]  

Guido Gezelle


Summary: [Guido Pieter Theodorus Josephus Gezelle (1 May 1830 - 27 November 1899) was an influential Dutch language writer and poet and a Roman Catholic priest from Belgium.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 89

Krakatau En De Straat Soenda

  [dutch | ]  

Anonymous


Excerpts: [... voor. Zijne Excellentie had de beleefdheid, een kleine rijksstoomboot tot onze beschikking te stellen en dank zij de bereidwilligheid en den ijver ...... verwijderd zijn, kon men duidelijk het gerucht hooren. Gedurende de drie volgende maanden herhaalden de uitbarstingen zich telkens met meer of ...... veel verder verspreid dan bij eenige vorige gelegenheid, waarvan de historie de ...]
Genres: [non fiction | natureDownloads: 420

Laatste Verzen

  [dutch | 1913]  

Guido Gezelle


Summary: [Guido Pieter Theodorus Josephus Gezelle (1 May 1830 - 27 November 1899) was an influential Dutch language writer and poet and a Roman Catholic priest from Belgium.]
Genres: [poetryDownloads: 92

Langs Rotte Maas En Schie I

  [dutch | 1911]  

J Droogendijk


Excerpts: [... het noemen van onze bronnen hier onnoodig geacht kan worden, willen wij een uitzondering maken voor het op de scholen nog te weinig gebruikte ...... armoede en verschrikking was gebracht wanneer de zoon den leeftijd had bereikt, dat de moeder hem kon duidelijk maken, waarheen zijn vader als ...... de Weenastraat, de Hofdijk en het Hofplein ontleenen alle hun naam aan dit adellijk ...]
Genres: [non fictionDownloads: 483

Lente

  [dutch | 1907]  

Cyriel Buysse


Summary: [Show based on tales of horror mystery and intrigue.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 291

Liesje Van Den Lompenmolen

  [dutch | 1886]  

W Heimburg


Excerpts: [... te bezoeken. Ik zou er immers dood mee verlegen worden.. Het zijn volstrekt geen onbeschaafde menschen, riep Nelly uit dat kan slechts grootmama ...... zij had wel van schaamte willen schreien en zag haar broeder smeekend aan. Maar het jonge meisje was met deze weinige woorden tevreden. Goede Army, ...... opgegroeid zij bezat de spreekwoordelijke schoonheid der molenaars-dochters ...]
Genres: [young readersDownloads: 49

Majoor Frans

  [dutch | 1875]  

Anna Louisa Geertruida Bosboom Toussaint


Summary: [De roos van Dekama door Jacob van Lennep.--Ferdinand Huyck. Majoor Frans door A. L. G. Bosboom-Toussaint.--Bio-Bibliographie (p. 77-78)]
Genres: [fiction and literature | audiobookDownloads: 244

Mandalay De Jongste Hoofdstad Van Birma

  [dutch | 1904]  

Anonymous


Excerpts: [... is naar de regelen, waar de gestaarte heeren zich aan houden, in twee zeer verschillende deelen gesplitst, de burgerlijke stad en in het midden daarvan ...... en verder runen, puinhoopen, modderpoelen en wolken stof. De paleizen zijn veranderd in kazernen of in societeiten tennisvelden zijn aangelegd in de ...... de stoute verwachtingen van een zoo snel succes, en hij beklaagt zich ...]
Genres: [travelDownloads: 187

Marathon

  [dutch | 1895]  

G Betz


Summary: [Marathon and Chips is the biography of Scottish athlete Jim Alder. It refers to the marathon (athletics event) and is a play on words with the Marathon chocolate bar which has since been renamed Snickers. Chips refers to chips or French fries. It was published by Alder Sports in 1981. Hardcover: 136 pages]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 275

Meetkundig Schoolboek

  [dutch | 1848]  

H Sluijters


Excerpts: [... Schoolboek. The EBook of Meetkundig Schoolboek, by H.. Title: Meetkundig Schoolboek. Author: H. Sluijters. Release Date: ...... met dit werk heb ik het geluk gehad, om in mijn doel te mogen slagen, waarover ik mij hartelijk verheug. Niet alleen waren de oordeel- vellingen ...... oplage is binnen weinige jaren uitverkocht, en ik smaak dus het genoegen te ondervinden, dat mijne ...]
Genres: [instructionalDownloads: 150

Mei Droom

  [dutch | 1912]  

C Adama Van Scheltema


Excerpts: [... TOONEEL. [V??r de laatste regels heeft de heuvel zich geopend en is MEI te voorschijn getreden. - Zestienjarig meisje in roomwitte travestie, ...... geheel op het linker-achterplan gekomen, verdwijnt even tusschen het gewas - dadelijk daarop snort een groote meikever, met het koor van DE ...... stappend.]. En haast er. En blaast er. Het windje nabij -. Daar draaien en waaien. We ...]
Genres: [poetryDownloads: 383

Merkwaardige Kasteelen In Nederland Deel Ii

  [dutch | 1854]  

W Hofdijk


Excerpts: [... onder den naam van het Land van Heusden: die stad is Heusden: die dorpen zijn Engelen, Vlijmen, Honsoirt of Onsenoord, Hedikhuizen, Herpt, Oud-Heusden ...... overlaten, en dat het dus maar zaak was, zich by voorraad in 't bezit daarvan te stellen. 't Kan echter ook zijn, dat Jan IX zwak van geestvermogens ...... daar de rondom liggende schansen te Doeveren, Elshout en Hemert alle ...]
Genres: [historyDownloads: 264

Met Een Der Stoomers Van De Maatschappij Nederland Naar

  [dutch | 1908]  

J Craandijk


Excerpts: [... en zijn inrichting is het werkje van Dr. Groneman te raadplegen. Hij noemt het als type, omdat hij 't het beste kende, want hij had er in 1902 en 1903 ...... de salons benedensdeks worden vluchtig bezien met de inrichting der ruimte, die in de eerste dagen ons verblijf zal zijn, wordt oppervlakkig kennis ...... is begonnen. De stad glijdt voorbij. Wij stoomen 't kanaal in. Het dek ...]
Genres: [travelDownloads: 455

Mijlen Onder Zee

  [dutch | 1870]  

Jules Verne


Excerpts: [... van den heer Hobson kreeg, dacht ik er evenmin aan om den eenhoorn te vervolgen als om de Noordwestelijke doorvaart te gaan zoeken, maar drie seconden ...... dan achter op het dek over de verschansing, en staarde met begeerige blikken op 't schuimende kielwater, dat zoover het oog reikte achter het schip ...... lagen. Tegen 'e'en uur 's morgens was ik erg vermoeid mijne leden ...]
Genres: [fiction | action adventure | science fictionDownloads: 61

Myne Eerste Vlerken

  [dutch | ]  

Eugeen Edward Stroobant


Excerpts: [... gy alln zult het geringe aenbelang myner eerste voortbrengselen verschoonen. Eenige der in dit bundeltje vervatte stukjes zyn niet van eigene ...... vrede, heil en zoete droomery,. Die men vergeefs een tweede mael zou vragen,. Die met de jongheid zyn voorby. Hoe zoet, Bror, blyft ...... dan niet dat 't laetste woord. Altyd en overal en ook in alle zaken,. Om wel te zyn, haer ...]
Genres: [poetryDownloads: 439

Nederlandsche Doopnamen

  [dutch | 1915]  

J Graaf


Summary: [Hermine de Graaf (born 1951) is a Dutch novelist. In 1988 she won the Ferdinand Bordewijk Prijs for her novel De regels van het huis.]
Genres: [non fictionDownloads: 359

Nieuwe Bloemlezing Uit De Dichtwerken Van J J L Ten Kate

  [dutch | 1880]  

J L Ten Kate


Summary: [Florence Kate Upton (22 February 1873 - 16 October 1922) was an American-born English cartoonist and author most famous for her Golliwogg series of childrens books.]
Genres: [poetryDownloads: 33

Om En Door Den Peloponnesus

  [dutch | 1909]  

B De Jandin


Excerpts: [... een verstikkende hitte. Het is nog geen zeven uur, en reeds zitten de caf's aan de haven vol menschen. Sommigen slurpen met kleine teugjes de beroemde ...... met deze gevangenis niet veel indruk zal maken op het gemoed van de lieden. Het moet erkend, dat het juist zoo gaat bij bijna alle volken van het Zuiden, ...... Korinthe heeft gedrukt, heeft reeds een deel van de noordkust ...]
Genres: [travelDownloads: 221

Omhoog In Het Luchtruim Praatje Over Het

  [dutch | ]  

Frederike Van Uildriks


Excerpts: [... wonder, dat men zich opnieuw zette aan de oplossing van het probleem der bestuurbare luchtschepen, toen de ontwikkeling der automobielen, die ...... kon worden opgeschrikt, toen er nog geen telegrafen, spoorwegen, telefonen en driemaal daags verschijnende dagbladen waren. Die Montgolfiers, papierfabrikanten ...... 100 meter gestegen was, zou het eerst zich met den vrijen ballon in ...]
Genres: [travelDownloads: 67

Omzwervingen Door De Eilandenwereld Van Den Grooten Oceaan

  [dutch | 1888]  

Anonymous


Excerpts: [... naar den wal begaf, kon zich niet dan met eenige moeite een weg door die branding banen de geul, die wij te midden der banken en riffen volgden, werd ...... een anthropologisch oogpunt het meest overeen met het zoo opmerkelijke ras dat Tahiti bewoont. Echter bedraagt de lengte van de mannen op de Tubua-eilanden ...... kan niet meer geven dan zij zelve heeft. Bij een tweede tochtje, ...]
Genres: [travel | non fictionDownloads: 204
Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]