Books in Dutch Language

Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Het Moderne Egypte

  [dutch | 1908]  

A De Guerville


Excerpts: [... jij zoo vol van bent, niet naar de moesme's, maar naar de mummies.. Naar Egypte. Wat benijd ik je. Dat is een heerlijk winterverblijf. Maar weet ...... in een pelgrimstocht van nieuwsgierigheid en pret. Men gaat erheen om verschillende redenen. Vooreerst omdat het de Pyramiden zijn, die men moet ...... en zorgvolle verpleging. Er is te Heloean een uitstekende golfclub en een ...]
Genres: [travel | non fictionDownloads: 50

Het Nieuwe Leven

  [dutch | ]  

Dante Alighieri


Excerpts: [... de verheffing van alle verschijning tot symbool der Liefde. Tijdsomstandigheden en taalontwikkeling hadden wel steeds min of meer invloed op de ...... laag zelfs zoo niet Deugd zijn hart doordringt, Dat kaatse als water 't beven. Van sterrenglans die uit den hemel blinkt. Zoo zingt Guinizelli, ...... zelfs bij een Cavalcanti vele van zijn luchtiger en wereldscher sonten en balladen ...]
Genres: [poetryDownloads: 157

Het Nut Der Mechanistische Methode In De Geneeskunde

  [dutch | 1703]  

Hermann Boerhaave


Excerpts: [... bij Z.H. den Keurvorst van Hannover en bij onderscheidene Duitsche vorsten, enz. enz. Den Heere Mr. Hubertus Rosenboom, heer van 's Grevelsregt, ...... het te bestudeeren voorwerp zelf de bijzondere voorwaarden putten, die zijn anders onbeteugelde vrijheid van redeneering bij het opsporen van den eigenaardigen ...... worden toegekend bij het onder zoeken, ja zelfs ook bij het naar ...]
Genres: [non fictionDownloads: 366

Het Settlement Malakka En Het Sultanaat Perak

  [dutch | ]  

F Agassis


Excerpts: [... van Perak. Op het schiereiland Malakka bezitten de Engelschen drie settlements of middelpunten van koloniale vestigingen, namelijk het eiland Poeloe ...... werden gevonden, werden als handelsartikelen uitgevoerd en deden Malakka wedijveren met Goa, Ormoezd of Golconda Ptolomaeus noemt Malakka daarom al ...... van Javanen, Atjehers en Siameezen heeft gewijzigd, waar onderlinge ...]
Genres: [travelDownloads: 256

Het Vatikaan

  [dutch | 1873]  

Anonymous


Excerpts: [... door de wereldberoemde schilderijen van den meester, die van beneden tusschen de bogen zichtbaar waren. Sedert eenige jaren is dat evenwel niet meer ...... nieuw gedecoreerd. In de volgende zaal echter vindt ge het werk van Pinturicchio: tooneelen uit het leven van den Zaligmaker en van de heilige maagd. ...... nadeelig gevolg, dat daardoor eene gansche schaar van geleerden en ...]
Genres: [travelDownloads: 13

Het Verhaal Van De Honingbij

  [dutch | ]  

Edwardes Tickner


Excerpts: [... plicht, en dit nog maar voor n enkelen keer en toegestaan aan slechts weinigen uit de duizend. Om nu het groot en blijvend leger werkers samen te ...... men geen beter keuze doen dan juist dat vierde boek van de Georgica. Want Vergilius treft onmiddellijk het hart van de zaak, dat nu nog hetzelfde is ...... sommige van die zangen nu, die blijkbaar tot de oudsten behooren, wordt ...]
Genres: [scienceDownloads: 56

Het Vrije Rusland

  [dutch | 1873]  

William Hepworth Dixon


Excerpts: [... voeren, leefde hij als een chaman hij had de kleeding van zulk een samojeedsch opperhoofd aangenomen, en met elken dag naderde hij in zijn gang, ...... zoo dicht, dat het bijkans onmogelijk is den toren te zien. Wij krijgen hier een loods aan boord zijn gelaat, door zware lokken omgolfd, drukt zachtheid ...... praams, die ons een eigenaardig beeld van het leven in deze streken ...]
Genres: [historyDownloads: 452

Hoe Men Schilder Wordt

  [dutch | ]  

Hendrik Conscience


Summary: [Henri Hendrik Conscience (December 3 1812 Antwerp - September 10 1883 Elsene) was a Belgian writer. He was a pioneer in writing in Dutch after the secession from the Netherlands in 1830 left Belgium a mostly French speaking country. He was the son of a Frenchman Pierre Conscience from Besanon who had been chef de timonerie in the navy of Napoleon Bonaparte and who was appointed ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 59

Hugo De Groot En Zijn Rechtsphilosophie

  [dutch | 1907]  

H Bertens


Summary: [Hugo De Groot En Zijn Rechtsphilosophie Dutch Edition by H Bertens. Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by H. Bertens is in the Dutch language. If you enjoy the works of H. Bertens then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [philosophyDownloads: 258

Iets Over De Gramaticale Beoefening Der Friesche Taal In

  [dutch | 1843]  

Albertus Telting


Excerpts: [... afdeeling, met betrekking tot de grammaticale beoefening der Friesche taal gedaan heeft. liever doen plaats maken voor eene andere: wat zij daarin ...... liefhebbers der Friesche taal, dan ik ben, op te wekken, om haar in hare volle uitgebreidheid, gemeenschappelijk, grammaticaal te beoefenen. I. De ...... de vernedering, van ooit in een boeren-patois te verbasteren, en z?? ...]
Genres: [non fictionDownloads: 312

In En Om Java Paradijs

  [dutch | 1907]  

A Koorevaar


Excerpts: [... de vraag gesteld, of het waar was, dat op het gebergte Bromo onlangs nog menschen aan de goden geofferd waren. En zelfs in het jaar 1860, in onze ...... ijle luchtlagen. Vooraf een blik op de bewoners van die hooge oorden. Die zwart geblakerde gespierde kerels met vodden voor broek, specie van hoofddoek, ...... zoodat een bezoek achterwege bleef. In 1820 maakte de Resident van ...]
Genres: [travelDownloads: 420

In Griekenland

  [dutch | 1909]  

A Adossids


Excerpts: [... ADOSSIDS. Het Griekenland van tegenwoordig is niet meer dat van Chateaubriand of van Edmond About. Het heeft allerlei veranderingen ondergaan. Uit ...... Livadia en Chalkis hebben eveneens hun spoorwegen. Ook in Thessali kruisen elkander de rails. Van Volo gaat een lijn naar Larissa, een andere naar ...... altijd Salamis gaan zien en Poros, Aegina en den tempel. Het reizen in het ...]
Genres: [travelDownloads: 7

In Het Oerwoud En Bij De Kannibalen Op De Nieuwe Hebriden

  [dutch | 1918]  

Felix Speiser


Excerpts: [... kwam, die in den laatsten tijd talrijk waren geweest in deze wateren. Men vertelde avonturen met haaien en roggen en sprak over cyclonen. Van ...... maar als gast van den heer Colonna kon ik die niet aannemen, en eerst later heb ik veel steun en raad van Mr. King gekregen, waarvoor ik hem altijd ...... den hoogwaterstand trachtten te houden. Ofschoon er voor mij niets te jagen viel,...]
Genres: [non fictionDownloads: 481

In Portugal

  [dutch | 1908]  

Grard De Beauregard


Excerpts: [... is dan een kleine gieter, waar men altijd mee moet morsen. Ze hebben overal hetzelfde model, zoodat men in het paleis van Villaviciosa in de koninklijke ...... van verzamelaars, die verweg woonden, nog denzelfden avond de gewoonste charuto's met purper en goud gingen omslingeren. De Portugeezen zijn zoo ...... en haar Portugal te hooren roemen. In dezen preekte de koningin voor ...]
Genres: [travelDownloads: 347

In Zuid Bretagne

  [dutch | ]  

Gustave Geffroy


Excerpts: [... der klompen, en de verandering treedt op in 't aanzien der stad. Die schijnt met den blauwen rook uit de schoorsteenen mee te gaan vliegen door ...... zich te Quimper. Een copie van het kloosterregister wordt in den vreemde bewaard. Maar gebleven is de kerk van het Heilige Kruis, die beroemd is ...... te komen eten, zooals men op Sint-Jan sardines ging nuttigen bij de Jacobijnen. ...]
Genres: [travelDownloads: 33

Inaugureele Rede

  [dutch | 1731]  

Hieronymus David Gaubius


Excerpts: [... Date: April 11, 2006 [EBook #18147]. (This file was produced from images generously made available by the Canadian Institute for Historical Microreproductions ...... vlammen doet branden hoe hij aan den eenen kant met de grootste voorzichtigheid tegengestelde lichamen bij elkaar brengt, die zich dra in een vlammenbrakenden ...... ik mijn toevlucht kan nemen. Uw buitengemeene ...]
Genres: [science | essaysDownloads: 114

Indrukken Van Finland

  [dutch | ]  

Clara Engelen


Summary: [Indrukken Van Finland De Aarde En Haar Volken 1906 Dutch Edition by Clara Engelen. Indrukken van Finland - De Aarde en haar Volken 1906 is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Clara Engelen is in the Dutch language. If you enjoy the works of Clara Engelen then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [travelDownloads: 63

Japan

  [dutch | 1867]  

Aim Humbert


Summary: [Dreamland Japan is a 1996 book by Frederik L. Schodt published by Stone Bridge Press that was intended as a sequel to Schodts 1983 book Manga! Manga! The World of Japanese Comics. It includes information on several major manga magazines (including eight full-color pages of magazine covers) and manga writers and artists including many who are little-known outside of Japan. The book also includes ...]
Genres: [travelDownloads: 194

Johan Doxa

  [dutch | 1917]  

Herman Teirlinck


Summary: [Herman Louis Cesar Teirlinck (Sint-Jans-Molenbeek 24 February 1879- Beersel-Lot 4 February 1967 was a Belgian writer. He was the fifth child and only son of Isidoor Teirlinck and Oda van Nieuwenhove who were both teachers in Brussels. As a child he had frail health and spent much of his time at the countryside in Zedelgem with his paternal grandparents.]
Genres: [biographyDownloads: 204

Judith

  [dutch | 1840]  

Friedrich Hebbel


Summary: [Frontispiece and plates facing p. 12 68 174 336 and 390.]
Genres: [dramaDownloads: 29
Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]