Books in Dutch Language

Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Een Meisje Studentje

  [dutch | 1907]  

Annie Salomons


Summary: [Een Meisje Student Over Een Meisje Studentje 1907 Mandarin Chinese Edition by Annie Sillevis. This Book Is In Dutch.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 152

Een Midzomernachtdroom

  [dutch | ]  

William Shakespeare


Summary: [Sir Thomas More (February 7 1478 - July 6 1535) also Saint Thomas More was an English lawyer social philosopher author statesman and noted Renaissance humanist. He was an important counsellor to Henry VIII of England and for three years toward the end of his life he was Lord Chancellor. He is also recognized as a saint within the Catholic Church and in the Anglican Communion. He was an opponent ...]
Genres: [dramaDownloads: 237

Een Twaalftal Samenspraken

  [dutch | 1912]  

Desiderius Erasmus


Summary: [Desiderius Erasmus Roterodamus (October 28 1466 ? July 12 1536) sometimes known as Desiderius Erasmus of Rotterdam was a Dutch Renaissance humanist and a Catholic priest and theologian. His scholarly name Desiderius Erasmus Roterodamus comprises the following three elements: the Latin noun desiderium (longing or desire the name being a genuine Late Latin name) the Greek adjective ???????? ...]
Genres: [non fictionDownloads: 433

Eene Gekkenwereld

  [dutch | ]  

Hendrik Conscience


Excerpts: [... want ik begreep niet welk gevaar mij hier kon bedreigen, en de lange zomerdag, die nu eerst had aangevangen, liet mij tijds genoeg om naar een ...... handen voor het aangezicht. Gij beeft, gij zijt vervaard. zeide hij. Gij meent dat het buitenmate pijnlijk moet zijn, wanneer men u de armen of ...... Heden is het de dag van hunnen Oboch of huisduivel. Het zal hier kermis zijn mij ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 185

Elsje

  [dutch | 1906]  

A Kuiper


Summary: [Elsje by A C Kuiper. Excerpt from the book... Als t je blieft kereltje hier is de stroopkan. Pas goed op en kijk waar je loopt de kan is heel vol zooals je ziet. Wacht maar ik zal je wel even het stoepje afhelpen. Ziezoo loop nu maar heel voorzichtig hoor. Dag ventje ]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 460

Encomium Artis Medicae

  [dutch | 1526]  

Desiderius Erasmus


Excerpts: [... in manus oratio quaedam olim mihi nihil non experienti, in laudem artis medicae declamata continuo visum est orationem non optimam optimo dicare medico, ...... abortus, dum mulieri seminis recipiendi retinendique vis confertur, dum pariendi facultas datur. [Sidenote: +paroimia+] Quod si vere dictum ...... viatico magis instruxit Apostolos, mandans ut hoc protinus officio sibi ...]
Genres: [scienceDownloads: 247

Fortuna

  [dutch | 1886]  

Alexander Kielland


Summary: [Belle-Belle ou Le Chevalier Fortune is a French literary fairy tale written by Madame dAulnoy.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 234

Franse Toestanden

  [dutch | ]  

Heinrich Heine


Summary: [Christian Johann Heinrich Heine (13 December 1797 ? 17 February 1856) was a journalist essayist literary critic and one of the most significant German poets of the 19th century. He is best known outside Germany for his early lyric poetry which was set to music in the form of Lieder (art songs) by composers such as Robert Schumann. Heines later verse and prose is distinguished by its satirical wit ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 277

Frits Millioen En Zijne Vrienden

  [dutch | ]  

Anna Louisa Geertruida Bosboom Toussaint


Summary: [Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (Alkmaar September 16 1812 ? The Hague April 13 1886) was a Dutch novelist.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 7

Fulco De Minstreel

  [dutch | 1892]  

Cornelis Johannes Kieviet


Excerpts: [... en ik beken, dat ik hen liever niet ontmoet. Ik ben er bang van.. Ik ook. spotte Fulco. Spot er maar niet mede, vermaande de Jonker ernstig. ...... arm om den hals. Maar mijne Bertha, mijne lieve bruid, hoe komt het toch, dat ik u in dit noodweer hier aantref. En wat gebeurde er toch eigenlijk.. Juist ...... begaven zich naar de diep naar binnen gemetselde vensters, om door de ...]
Genres: [fiction and literature | young readersDownloads: 176

Gedichten

  [dutch | ]  

Frans Bastiaanse


Excerpts: [... ze zijn, ze zijn voor U. OCHTEND. Tusschen weien groen en welig. Staan geboomten vroeg ontbloeid,. Blanke dropp'len op 't fluweelig. Gras ...... als in het wit der bruiden,. Mijn ziel haar schoonste levensdroom. En drinkend met de zaal'ge zinnen. Des levens reinste en hoogste vreugd,. Trad ...... blijden plicht verricht. En wat mijn hart voelt U verhaalt. Mijn handen beven van ...]
Genres: [poetryDownloads: 479

Gevleugelde Daden

  [dutch | 1908]  

Herman Heijermans


Excerpts: [... begin geweest. Kobus, de huisknecht, had 'r zich niet druk om gemaakt-die vond lles best, maar Christien, de oude Chris, die de menschen over de ...... als ballast overboord. Waartoe te behouden wat 'n nuchter bestaan als dood materiaal verschopt. In weinig maanden was Pieter z'n te veel kwijt, ging-ie ...... door machtige proefnemingen met Emserpastilles, asch en spiritus, die ...]
Genres: [adventureDownloads: 184

Gouden Daden

  [dutch | 1914]  

Cornelis Johannes Kieviet


Excerpts: [... aanvoerder de zijnen toe. Maar die kreet bracht thans slechts verzet en murmureering. Waarom op voor den Bisschop. morden de ruiters. Zit hij ...... gaan koesteren voor de samenstelling van machines en voor de onderdeelen daarvan. En nu het zijne taak geworden was, de machine schoon te houden, ...... dochter in het huwelijk trad, en van haar het recht verkreeg, Karel VI bij diens ...]
Genres: [short story collection | young readers | historyDownloads: 357

Hendrik Conscience

  [dutch | ]  

Eugeen De Bock


Excerpts: [... van stormen en tempeesten, van Napoleon, van den oorlog en van de pontons te Norman Cross, waar hij drie keer had krijgsgevangen gezeten. Dit ...... ne tarda pas avoir sous la main, dans ses ruches-pot-fleurs, une vingtaine de sous-genres. Faut-il ajouter qu'il s'empressa d'en faire trs scientifiquement ...... althans in het leger, dien strijd niet aangaan. Andermaal zou zijn ...]
Genres: [biographyDownloads: 61

Het Esperanto In Twintig Lessen

  [dutch | 1912]  

A Blok


Summary: [Aleksandr Aleksandrovich Blok was one of the most gifted lyrical poets produced by Russia after Alexander Pushkin.]
Genres: [languageDownloads: 274

Het Geld Van Robinson Crusoe

  [dutch | 1919]  

David Wells


Excerpts: [... van geld als ruilmiddel. Author: David A. Wells. Translator: E.V. /. Het Geld van Robinson Crusoe. Populaire uiteenzetting omtrent den oorsprong ...... al ruimschoots voorzien van steenkool en den volgenden ochtend zag men den arbeider nog maar steeds zijn uiterst nuttig handelsartikel onverruild ...... de kinderen in hun geschiedenisboekjes vonden en hem voorlazen:. In December ...]
Genres: [fiction and literature | adventureDownloads: 107

Het Huiselik En Maatschappelik Leven Van De Zuid Afrikaner

  [dutch | 1919]  

Foort Cornelis Dominicus


Excerpts: [... de band had, want van vrije kolonisatie in de zin, die wij tegenwoordig aan dat woord hechten, was allerminst sprake. Ieder, die wenste burger te worden ...... te doen.. Zij waren dus onderdanen van de V. O. I. C. en dat was waarlik geen blote formule, zoals ik verder zal trachten duidelik te maken. In ...... boord te brengen of die daar zelf te maken. Het was dan ook wel nodig om ...]
Genres: [non fictionDownloads: 404

Het Leven Van Hugo De Groot

  [dutch | 1785]  

J Elwe


Excerpts: [... OLDENBARNEVELD, met traanen van medelyden naar het verachtelyke schavot te vergezellen-zy die niet zonder innerlyke ontroering, dien grooten Vaderlander, ...... door onze Vaderlandsche Historieschryvers mede ten breedsten uitgemeeten wordt volgends BOXHORN, is de laatstgemelde geboren te Delft, in den jaare 1546: ...... verdienstelyk gekweeten moet hebben, aangezien hy, ...]
Genres: [biographyDownloads: 104

Het Leven Van Rozeke Van Dalen Deel 1

  [dutch | 1905]  

Cyriel Buysse


Summary: [Het Leven Van Rozeke Van Dalen Deel 2 Dutch Edition by Cyriel Buysse. Het leven van Rozeke van Dalen deel 2 is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Cyrie 1 2 l Buysse is in the Dutch language. If you enjoy the works of Cyrie 1 2 l Buysse then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 30

Het Leven Van Rozeke Van Dalen Deel 2

  [dutch | 1905]  

Cyriel Buysse


Summary: [Het Leven Van Rozeke Van Dalen Deel 2 Dutch Edition by Cyriel Buysse. Het leven van Rozeke van Dalen deel 2 is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Cyrie 1 2 l Buysse is in the Dutch language. If you enjoy the works of Cyrie 1 2 l Buysse then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 112
Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]