Books in Dutch Language

Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

De Werken Van William Shakespeare

  [dutch | 1896]  

Dr A Burgersdijk


Excerpts: [... moest worden, met hem nog twaalf slechts zes konden zelf hun naam schrijven. In April 1564 werd hem zijn derde kind, zijn oudste zoon, geboren ...... hoe ingespannen en met welk genot hij dieren en planten en alle verschijnselen der natuur heeft gadegeslagen, hij moet zich van zijn prille jeugd ...... nog voorhanden aanteekeningen maken melding van uitgaven voor het in orde brengen ...]
Genres: [history | criticism | biographyDownloads: 304

De Zaan En Waterland Een Kijkje In Noord Holland

  [dutch | 1887]  

Anonymous


Excerpts: [... Waterland. Een kijkje in Noord Holland. Daar zijn vier jaren verloopen, sedert wij-de lezers van De Aarde en ik, die het voorrecht geniet hun op velerlei ...... dien stijl gebouwd toen de gothiek in westelijk Europa bloeide, werden niet alleen kathedralen en kerken, maar ook paleizen, raadhuizen en gewone woningen ...... zelf wilde van deze verbinding met de zee niets weten. De ...]
Genres: [travelDownloads: 203

De Ziekte Der Verbeelding

  [dutch | 1880]  

Hendrik Conscience


Summary: [Henri Hendrik Conscience (December 3 1812 Antwerp - September 10 1883 Elsene) was a Belgian writer. He was a pioneer in writing in Dutch after the secession from the Netherlands in 1830 left Belgium a mostly French speaking country. He was the son of a Frenchman Pierre Conscience from Besanon who had been chef de timonerie in the navy of Napoleon Bonaparte and who was appointed ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 343

De Ziel Van Het Noorden

  [dutch | 1917]  

Gino Bertolini


Excerpts: [... en op welks terras de gevreesde en toch zoo vurig beminde geest van den vermoorden koning zich vertoonde aan zijn zoon. Is het legende of geschiedenis. ...... zich hier en daar het pantserblauwe zeevlak vertoonde. Toen ik in het eeuwenoude, naar het noorden ziende Helsingr aankwam, breidde zich een zilveren ...... eilandjes verspreid liggen, als smaragden, op den opalen achtergrond ...]
Genres: [travelDownloads: 139

De Zomer In Kaschmir

  [dutch | 1907]  

F Michel


Summary: [Christopher Michel is a photographer investor entrepreneur. He is most well known as the founder of Affinity Labs and Military. com and currently runs Nautilus Ventures a seed venture fund. He is also an Entrepreneur-in-Residence at Harvard Business School. In 1999 he founded Military. com an online portal for servicemembers veterans and their families. In 2006 Michel founded Affinity Labs which ...]
Genres: [travelDownloads: 494

De Zonderlinge Lotgevallen Van Gil Blas Van Santillano

  [dutch | ]  

Alain Ren Le Sage


Excerpts: [... een toga, een jas, een wambuis, een grooten inktkoker, een boek, wit papier, een hangslot en een groot zegel van groen lak. Don Raphal zei, dat ...... dat zoo aangenaam mogelijk zou maken. Ik houd van je en om je dat te bewijzen zal ik je tot mijn Vertrouweling maken.. Hij had die woorden nog ...... haar kwamen bezoeken, moest ik die verzen nog eens opzeggen en ook zij overlaadden ...]
Genres: [adventureDownloads: 29

De Zoon Van Dik Trom

  [dutch | 1907]  

Cornelis Johannes Kieviet


Summary: [De Zoon Van Dik Trom Cornelis Johannes Kieviet by Cornelis Johannes Kieviet. Excerpt from the book... Eerste Hoofdstuk. Dik heeft een plan en zijn vader vindt dat hij een bizonder kind is en dat is-ie. ]
Genres: [young readers | audiobookDownloads: 433

De Zwarte Kost

  [dutch | 1898]  

Cyriel Buysse


Summary: [Cyrillus Gustave Emile Cyriel Baron Buysse (20 September 1859 ? 25 July 1932) was a Flemish naturalist author and playwright. He also wrote under following pseudonyms: Louis Bonheyden Prosper Van Hove and Robert Palmer.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 35

Den Waaragtigen Omloop Des Bloeds

  [dutch | 1688]  

Antoni Van Leeuwenhoek


Excerpts: [... Hoe in een Arterie het bloed te rug quam loopen, en wat de oorsaak daar van was. De ommeloop van het bloed in een kleyn Visje, en in desselfs ...... onse Stad plegen te hebben, werden ordinair Kikvorsschen genoemt. Welke sedert eenige jaren hier seer weynig zyn geweest, uyt oorsaak, beeld ik ...... soo en konde ik deselve, ontstukken snijdende, geen ingewanden, veel min aderen of ...]
Genres: [scienceDownloads: 461

Dierenleven In De Wildernisschetsen Uit Het Leven Der Dieren

  [dutch | 1921]  

William Long


Excerpts: [... J. LONG. Stamford, Conn. September, 1902. OP WEG NAAR SCHOOL. 't Was voor den tweeden keer, jaren geleden, dat ik zag hoe een ottermoeder ...... op sommige tijden dezelfde sterke neiging tot trekken openbaart. Als ze aan zichzelve werden overgelaten, zouden de jonge vogels in het Noorden of in ...... weinig moeders in de natuur zijn die ook maar de geringste speelschheid of ...]
Genres: [natureDownloads: 252

Dominica

  [dutch | 1904]  

H Van Kol


Excerpts: [... [2]. Het klimaat is er vochtig en niet zeer gezond, doch zeer vruchtbaar en op de met wouden bedekte bergen vindt men vele waardevolle houtsoorten. ...... kerksch, doch in hun ware uitdrukking. Te Roseau werd de markt gehouden op een vierkant plein vlak bij zee gelegen, goed geplaveid, omringd door winkels ...... in de Roomsch-Katholieke kerk, in die der Methodisten, en in de ...]
Genres: [travelDownloads: 195

Door Noorwegen

  [dutch | 1908]  

G Bosch


Summary: [Freule Christiane de Bosch Kemper was a Dutch writer. She was the daughter of the rich Professor Jeronimo de Bosch Kemper and a Maria Hulshoff (not the author Maria Hulshoff). J. G. de Hoop Scheffer then Mennonite pastor at Amsterdam baptised her in 1861. She began to concentrate on the education of young women in 1867 and to further that purpose moved in 1880 from Amsterdam to Amersfoort where ...]
Genres: [travelDownloads: 443

Drie Vertellingen

  [dutch | ]  

Gustave Flaubert


Excerpts: [... keukenmeid van noode. Het meisje kende niet veel, maar ze leek zooveel goeden wil te hebben en zoo weinig eischen, dat mevrouw Aubain eindigde met te ...... met een zoet lijntje het huis uit: U hebt genoeg voor vandaag, mijnheer de Gremanville. Tot later. En ze sloot de deur achter hem. Met genoegen ...... van angst. Aan de ne zijde benam mijnheer Bourais haar het gezicht op het ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 112

Een Abel Spel Van Lanseloet Van Denemerken

  [dutch | 1907]  

Anonymous


Excerpts: [... goede bedoelingen bevestigt met een eed op zijn ridderschap, laat zich, louter om sinen wille te kunnen doen, door zijn gewetenlooze, uitsluitend door ...... en wroeging verbijsterdeLanseloetis de tragische figuur. De gehoorzame zoon van vroeger durft nu zijn moeder en gansch zijn adellijke maagschap ...... so moet sijn een blijf,[11]. Al eest, dat ic u met herten minne. Ende ooc ...]
Genres: [poetryDownloads: 402

Een Acht En Twintigtal Voorwerpen Uit De Natuurlijke

  [dutch | ]  

Gerlacus Ribbius


Excerpts: [... aangebrachte correcties. |. | |. | Bladzijde-nummering ...... de 16 voorwerpen van vroeger sluiten zich van achteren aan, Vroeger heb ik reeds bekend willen maken,. Hoe ik lust had in Schoolmeesters ...... En waggelen, gelijk iemand die zijn dijbeenen heeft ontwricht. Doch voegt hij er bij, zij zijn scherp van gehoor en gezigt, En 't behoort ook ...... komt het, dat je ons ten ...]
Genres: [poetryDownloads: 359

Een Broertje Van Den Beer

  [dutch | 1921]  

William Long


Excerpts: [... Broertje van den Beer Whitooweek, de Kluizenaar Een Geniale Houtsnip Als Upweekis aan 't jagen is K'dunk, de Dikkerd Mooweens hol De Indiaansche Namen. INLEIDING. Het ...... het deurgat achter het scherm van neerhangende varens te zien. Toch wisten we dat er wat inzat, want ik toonde mijn boschvriendje, tot zijn groote verbazing ...... een listige, oude waschbeer een ...]
Genres: [natureDownloads: 412

Een Jaar In De Molukken

  [dutch | 1917]  

H Roelfsema


Excerpts: [... voorloopig nog zeer ongeschikt. De eerste kennismaking met de Ternataansche bevolking en de verhalen, die ik van de daar wonende Hollanders vernam ...... richtingen wijzen, waardoor een merkwaardige overeenkomst tusschen die grillig gevormde eilanden bestaat. Beiden hebben hun ontstaan aan vulkanische werkingen ...... zij zijn geplaatst. Na eenigen tijd drentelen in de voorgalerij ...]
Genres: [travelDownloads: 228

Een Kerstlied In Proza

  [dutch | 1843]  

Charles Dickens


Summary: [Een Kerstlied In Proza A Christmas Carol Dutch Edition by Charles Dickens. Een Kerstlied in Proza A Christmas Carol . Vertaald door J. Kuylman. Met inleiding door L. S.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 320

Een Klein Heldendicht

  [dutch | 1908]  

Herman Gorter


Summary: [Herman Gorter (November 26 1864 Wormerveer - September 15 1927 Brussels) was a Dutch poet and socialist. He was a leading member of the Tachtigers a highly influential group of Dutch writers who worked together in Amsterdam in the 1880s centered around De Nieuwe Gids (The New Guide). Gorters first book a 4000 verse epic poem called Mei (May) sealed his reputation as a great writer upon its ...]
Genres: [poetryDownloads: 105

Een Meisje Student Over Een Meisje Studentje

  [dutch | 1907]  

Annie Sillevis


Summary: [Een Meisje Student Over Een Meisje Studentje 1907 Mandarin Chinese Edition by Annie Sillevis. This Book Is In Dutch.]
Genres: [essaysDownloads: 314
Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]