Books in Dutch Language

Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

De Koopman Van Veneti

  [dutch | 1903]  

William Shakespeare


Summary: [Sir Thomas More (February 7 1478 - July 6 1535) also Saint Thomas More was an English lawyer social philosopher author statesman and noted Renaissance humanist. He was an important counsellor to Henry VIII of England and for three years toward the end of his life he was Lord Chancellor. He is also recognized as a saint within the Catholic Church and in the Anglican Communion. He was an opponent ...]
Genres: [dramaDownloads: 432

De Koran

  [dutch | 1878]  

Anonymous


Summary: [The Calcutta Quran Petition is a book by Sita Ram Goel and Chandmal Chopra and published by Goel under his Voice of India imprint. The first edition was published in 1986 the second in 1987 and the third in 1999. The subject matter of this book is censorship the banning of books and the Quran. After the publication of this book some people tried to ban it.]
Genres: [religionDownloads: 108

De Lof Der Zotheid

  [dutch | ]  

Desiderius Erasmus


Excerpts: [... uw buitengewone scherpzinnigheid gewoonlijk hemelsbreed in gevoelen van het gemeene volk verschilt, zijt gij toch door de ongeloofelijke zachtheid en ...... hebben. Mijn lust en leven was het voorts altijd alles te zeggen, wat mij maar voor den mond kwam. Maar niemand verwachte nu van mij, dat ik in den ...... dat er niets beters bestaat dan de bloeitijd des levens en niets ...]
Genres: [non fictionDownloads: 424

De Mannen Van 80 Aan Het Woord

  [dutch | 1909]  

E Doliveira


Excerpts: [... zijn indrukken om te zetten in romantisch-getinte schetsjes van wat hij op zijn kunst-reis ondervond. Van begin af echter was er iets in hem dat zich ...... u nog een treedje op. Bent u er. Prachtig. Nu hier maar binnen.. Als men in Van Deyssel's werkkamer komt is men niet heelemaal op zijn gemak. Men ...... staat. Maar als je wel eens zoo'n gewonen doorsnee-lezer spreekt, dan ...]
Genres: [non fiction | instructionalDownloads: 418

De Moedige Vrouw

  [dutch | 1899]  

Ellen Key


Summary: [Ellen Asher is an American science fiction editor. She was the editor in chief of the Science Fiction Book Club for thirty-four years from February 8 1973 through June 1 2007. Prior to joining the Science Fiction Book Club Asher was the science fiction editor for NAL when it was a subsidiary of Times Mirror. In 1984 Asher sat as a judge for the World Fantasy Awards. She was the recipient of ...]
Genres: [women studiesDownloads: 104

De Monumenten Van Den Girnar

  [dutch | 1907]  

D Menant


Excerpts: [... D. Menant. Release Date: November 5, 2007 [EBook #23341]. /. DE MONUMENTEN VAN DEN GIRNAR. [1]. Naar het Fransch van Mlle D. Menant. Ahmedabad ...... buffels, die niet van hetzelfde ras lijken als onze glanzige en vette dieren der hoeven in Bandora. Nergens heeft de hongersnood wreeder sporen achtergelaten ...... slaat. De brug heeft dan ook niet minder dan 16 bogen. Aan de oude, ...]
Genres: [travelDownloads: 497

De Nachtegaal

  [dutch | ]  

Christoph Von Schmid


Summary: [Christoph von Schmid was a writer of childrens stories and educator. His stories were very popular and translated into many languages.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 348

De Nederlanders In De Philippijnsche Wateren Voor 1626

  [dutch | 1898]  

Dirk Abraham Sloos


Excerpts: [... straat Bernardino of straat van Manila, stevende die door en wierp het anker uit voor het daarvoor gelegen eilandje Capoel, waar hij, door bemiddeling ...... door middel van den, daar door Van der Haghen in 1605 achtergelaten, koopman Hendrik van Bergel. Dat deze invloed niet groot was, kunnen wij lezen ...... het bestaan ervan, zonder last van hooger hand, te erkennen [37]. ...]
Genres: [historyDownloads: 406

De Omwenteling Van 1830

  [dutch | 1851]  

Hendrik Conscience


Summary: [Henri Hendrik Conscience (December 3 1812 Antwerp - September 10 1883 Elsene) was a Belgian writer. He was a pioneer in writing in Dutch after the secession from the Netherlands in 1830 left Belgium a mostly French speaking country. He was the son of a Frenchman Pierre Conscience from Besanon who had been chef de timonerie in the navy of Napoleon Bonaparte and who was appointed ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 4

De Ondergang Der Eerste Wareld

  [dutch | ]  

Willem Bilderdijk


Summary: [Willem Bilderdijk (Amsterdam September 7 1756 - Haarlem December 31 1831) Dutch poet the son of an Amsterdam physician. When he was six years old an accident to his foot incapacitated him for ten years and he developed habits of continuous and concentrated study. His parents were ardent partisans of the House of Orange-Nassau and Bilderdijk grew up with strong monarchical and Calvinistic ...]
Genres: [warDownloads: 325

De Pop Van Elisabeth Gehrke

  [dutch | 1922]  

Dina Mollinger Hooyer


Excerpts: [... van 't mooie volk. Een prachtras bewonderde ze en zag met genot naar twee fabrieksmeisjes en andere arbeidersvrouwen, die koninklijk van gang, het ...... gebaar dat hem eigen was. Innige verteedering kwam om Elizabeth's smartelijken mond, nu ze zich die woorden en dat gebaar uit de zalige dagen van 't ...... tegen den zonbegloeiden marmerwand van den Scala dei Giganti. Stil en ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 269

De Ramp Van Valparaiso

  [dutch | 1907]  

Henri Bourdon


Excerpts: [... October 3, 2006 [EBook #19456]. /. DE RAMP VAN VALPARAISO. Naar het Fransch van Henri Bourdon. De ramp van Valparaiso ligt ieder nog versch ...... en humor, die tevens een duidelijk beeld geeft van het voorgevallene. Valparaiso, 4 Sept. 1906. Lieve Marie,. Daar ik thans wat meer tijd en ...... de meesten van ons aan tafel zitten maar weldra werden de schokken zoo erg, dat glazen, ...]
Genres: [historyDownloads: 386

De Roman Van Den Schaatsenrijder

  [dutch | 1918]  

Cyriel Buysse


Summary: [Cyrillus Gustave Emile Cyriel Baron Buysse (20 September 1859 ? 25 July 1932) was a Flemish naturalist author and playwright. He also wrote under following pseudonyms: Louis Bonheyden Prosper Van Hove and Robert Palmer.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 453

De Vegetarische Keuken

  [dutch | 1911]  

E Valk Heijnsdijk


Excerpts: [... te slikken, waarvan ze een natuurlijken afkeer hebben, maar die hun ouders heel goed voor hen vinden. Zijn de kinderen wat grooter, dan strekken ...... dus als er geen zout gebruikt werd, zou er geen kanker zijn is de stelling, waarin de schrijver zijn artikel samenvat. Maar behalve dat het zoutgebruik ...... erwten, grutten, rijst en allerlei meelsoorten ongekookt nuttigt, is m. i....]
Genres: [cooking | healthDownloads: 142

De Verdelgingsoorlog Der Yankees Tegen De Apachen Indianen

  [dutch | 1873]  

Anonymous


Excerpts: [... tweehonderd-vijftig jaren zijn niet minder dan negen tienden van de oorspronkelijke inwoners der tegenwoordige Vereenigde-Staten van Noord-Amerika ...... en hen opgesloten binnen zoogenaamde Reservations: dat wil zeggen, hun eene zekere uitgestrektheid lands aangewezen, waarbuiten zij niet mogen komen. ...... gebracht voor den krijg tegen een stam der Dakotahs, die in het geheel ...]
Genres: [historyDownloads: 382

De Vreemde Plant

  [dutch | 1917]  

Herman Robbers


Excerpts: [... zoodat ze rilde van verrukking: in haar, diep geworteld in haar hart stond rechtop de slanke stengel en de bloem bloeide en geurde en zacht togen ...... had veel pijn geleden en daar had ze hem dadelijk lief om, haar zoon. Met innige, medelijdende liefde koesterde zij het kind. Als zij 't in haar armen ...... koud en grijs, ze zou hem troosten, zij zou zijn vrindin zijn, zijn ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 488

De Vroolijke Tocht

  [dutch | 1911]  

Cyriel Buysse


Summary: [Cyrillus Gustave Emile Cyriel Baron Buysse (20 September 1859 ? 25 July 1932) was a Flemish naturalist author and playwright. He also wrote under following pseudonyms: Louis Bonheyden Prosper Van Hove and Robert Palmer.]
Genres: [short story collectionDownloads: 17

De Vrouw En De Vredesbeweging In Verband Met Het

  [dutch | 1917]  

Aletta Henritte Jacobs


Excerpts: [... Jacobs. /. Prijs f 0.10. DE VROUW EN DE VREDESBEWEGING IN VERBAND MET HET VROUWENKIESRECHT. door. Dr. ALETTA JACOBS. Overdruk uit het ...... - bij de vrouw in zucht tot opbouwen, tot conserveeren, tot behouden wat bestaat. Wel is waar heeft in den loop der tijden, door den beschavingsinvloed, ...... aangetoond, welken invloed de oorlog op het kinderlijk gemoed uitoefent, welke ...]
Genres: [women studies | non fiction | historyDownloads: 158

De Vurige Oven

  [dutch | 1911]  

J Wormser


Summary: [Richard Edward Wormser (1908 - 1977) was a prolific American writer of pulp fiction detective fiction screenplays and Westerns some of it written using the pseudonym of Ed Friend. He is estimated to have written 300 short stories 200 novelettes 12 books many screenplays and stories turned into screenplays and a cookbook Southwest American Cooking or Home on the Range.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 254

De Wallis Eilanden

  [dutch | ]  

Emile Deschamps


Summary: [De Wallis Eilanden by Mile Deschamps. Quality Classics We specialize in creating hard to find high quality classic books optimized for the Kindle. We always have the highest quality books. Sick of spelling errors weird characters or a lack of pictures in illustrated books Well we know how you feel. All of our books are formatted and reviewed by an actual human for the Kindle and always 99 cents. ...]
Genres: [non fictionDownloads: 176
Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]