Books in Dutch Language

Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Merkwaardige Kasteelen In Nederland Deel Ii

  [dutch | 1854]  

W Hofdijk


Excerpts: [... onder den naam van het Land van Heusden: die stad is Heusden: die dorpen zijn Engelen, Vlijmen, Honsoirt of Onsenoord, Hedikhuizen, Herpt, Oud-Heusden ...... overlaten, en dat het dus maar zaak was, zich by voorraad in 't bezit daarvan te stellen. 't Kan echter ook zijn, dat Jan IX zwak van geestvermogens ...... daar de rondom liggende schansen te Doeveren, Elshout en Hemert alle ...]
Genres: [historyDownloads: 264

De Boeventaal

  [dutch | 1906]  

W H Kster Henke


Excerpts: [... verschillende ambtenaren-het groote belang dezer aangelegenheid begrijpende-de woorden en uitdrukkingen uit het Bargoensch, die zij bij de uitoefening ...... winkel, huis, gevangenis. Bajeskar of bajeswagen, celwagen. Bajesklant, iemand die veel in de gevangenissen terecht komt. Bak, kop. Een ...... is goed af, hij heeft een paar honderd gulden voor zijn aandeel). Spottend wordt ...]
Genres: [languageDownloads: 250

Dierenleven In De Wildernisschetsen Uit Het Leven Der Dieren

  [dutch | 1921]  

William Long


Excerpts: [... J. LONG. Stamford, Conn. September, 1902. OP WEG NAAR SCHOOL. 't Was voor den tweeden keer, jaren geleden, dat ik zag hoe een ottermoeder ...... op sommige tijden dezelfde sterke neiging tot trekken openbaart. Als ze aan zichzelve werden overgelaten, zouden de jonge vogels in het Noorden of in ...... weinig moeders in de natuur zijn die ook maar de geringste speelschheid of ...]
Genres: [natureDownloads: 252

Een Broertje Van Den Beer

  [dutch | 1921]  

William Long


Excerpts: [... Broertje van den Beer Whitooweek, de Kluizenaar Een Geniale Houtsnip Als Upweekis aan 't jagen is K'dunk, de Dikkerd Mooweens hol De Indiaansche Namen. INLEIDING. Het ...... het deurgat achter het scherm van neerhangende varens te zien. Toch wisten we dat er wat inzat, want ik toonde mijn boschvriendje, tot zijn groote verbazing ...... een listige, oude waschbeer een ...]
Genres: [natureDownloads: 412

De Klucht Der Vergissingen

  [dutch | ]  

William Shakespeare


Summary: [Sir Thomas More (February 7 1478 - July 6 1535) also Saint Thomas More was an English lawyer social philosopher author statesman and noted Renaissance humanist. He was an important counsellor to Henry VIII of England and for three years toward the end of his life he was Lord Chancellor. He is also recognized as a saint within the Catholic Church and in the Anglican Communion. He was an opponent ...]
Genres: [dramaDownloads: 275

De Koopman Van Veneti

  [dutch | 1903]  

William Shakespeare


Summary: [Sir Thomas More (February 7 1478 - July 6 1535) also Saint Thomas More was an English lawyer social philosopher author statesman and noted Renaissance humanist. He was an important counsellor to Henry VIII of England and for three years toward the end of his life he was Lord Chancellor. He is also recognized as a saint within the Catholic Church and in the Anglican Communion. He was an opponent ...]
Genres: [dramaDownloads: 432

Een Midzomernachtdroom

  [dutch | ]  

William Shakespeare


Summary: [Sir Thomas More (February 7 1478 - July 6 1535) also Saint Thomas More was an English lawyer social philosopher author statesman and noted Renaissance humanist. He was an important counsellor to Henry VIII of England and for three years toward the end of his life he was Lord Chancellor. He is also recognized as a saint within the Catholic Church and in the Anglican Communion. He was an opponent ...]
Genres: [dramaDownloads: 237

Het Vrije Rusland

  [dutch | 1873]  

William Hepworth Dixon


Excerpts: [... voeren, leefde hij als een chaman hij had de kleeding van zulk een samojeedsch opperhoofd aangenomen, en met elken dag naderde hij in zijn gang, ...... zoo dicht, dat het bijkans onmogelijk is den toren te zien. Wij krijgen hier een loods aan boord zijn gelaat, door zware lokken omgolfd, drukt zachtheid ...... praams, die ons een eigenaardig beeld van het leven in deze streken ...]
Genres: [historyDownloads: 452

Bij De Ruenen Van Angkor

  [dutch | ]  

Vicomte De Miramon Fargues


Excerpts: [... dagen te laat aan in dezen tijd van het jaar ledigt zich het reuzenbekken van de Tonl-Sap, een echte binnenzee, en vloeit af naar de monding der rivier. Het ...... Cambodjanen, Chineezen, Siameezen, Annamieten, die vier verscheidenheden van huidskleur vertegenwoordigden, buiten onze eigene, 's Avonds werd er ...... ze er armoedig, maar toch wel zindelijk uit. Groote bruine menschen ...]
Genres: [travelDownloads: 478

De Honig En Zijn Gebruik

  [dutch | 1895]  

W Rondou


Excerpts: [... schenken, maar geen is er dat meer zinverstand dan de honigbie ontvangen heeft.. (H. Conscience.). Oorsprong.-De honig (of honing) komt voort van ...... nu zijnen honig oogsten, dan neemt hij de gevulde ramen uit de kas, borstelt er de bie?n af, ontzegelt de gesloten honigcellen en zet de raten in den ...... bekomt aldus uiterst zuiveren honig, terwijl men er ook met de handen niet ...]
Genres: [non fiction | nature | instructionalDownloads: 4

Frits Millioen En Zijne Vrienden

  [dutch | ]  

Anna Louisa Geertruida Bosboom Toussaint


Summary: [Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (Alkmaar September 16 1812 ? The Hague April 13 1886) was a Dutch novelist.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 7

Majoor Frans

  [dutch | 1875]  

Anna Louisa Geertruida Bosboom Toussaint


Summary: [De roos van Dekama door Jacob van Lennep.--Ferdinand Huyck. Majoor Frans door A. L. G. Bosboom-Toussaint.--Bio-Bibliographie (p. 77-78)]
Genres: [fiction and literature | audiobookDownloads: 244

Op De Farer

  [dutch | 1907]  

Anna Se


Excerpts: [... de hoofdstad van den Archipel, haven en stad.-Een beetje historie.-Het kalme leven der eilandbewoners.-De dolfijnenvangst.-De ...... gedachten bezig waren. Als de stoomboot den fjord verlaat, waar Trangisvaag in de diepte van is gelegen, vaart zij tusschen bazalteilanden door, ...... amphitheatersgewijs achter in de kleine baai op de bergen gebouwd. De hoofdstad van het eiland Strm ...]
Genres: [travelDownloads: 254

Een Meisje Studentje

  [dutch | 1907]  

Annie Salomons


Summary: [Een Meisje Student Over Een Meisje Studentje 1907 Mandarin Chinese Edition by Annie Sillevis. This Book Is In Dutch.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 152

Een Meisje Student Over Een Meisje Studentje

  [dutch | 1907]  

Annie Sillevis


Summary: [Een Meisje Student Over Een Meisje Studentje 1907 Mandarin Chinese Edition by Annie Sillevis. This Book Is In Dutch.]
Genres: [essaysDownloads: 314

Aljaska En De Canada Spoorweg

  [dutch | 1892]  

Anonymous


Excerpts: [... Indi te gelooven want slechts zeer zelden toont de Atlantische Oceaan zich zoo vriendelijk. Op zondag, 20 Juli, om vier uur is Long-Island aan stuurboordzijde ...... uiteinde van het George-meer, te Caldwell, van waar de stoomboot direct na aankomst van den trein vertrekt. Daar dichtbij staat een reuzengroot ...... maakt goede zaken. Buiten de groote lijn omvat haar spoorweg groote ...]
Genres: [history | travelDownloads: 9

Bezoek Aan Den Berg Athos

  [dutch | 1873]  

Anonymous


Excerpts: [... voor zoover zij maar eenigszins kunnen, de ongezonde stad, waar moorddadige koortsen woeden, en begeven zich naar eene voorstad, ten westen van Salonika ...... men in het voorportaal, waar vroeger de catechumenen en allen, die om eene of andere reden van de gemeenschap aan de heilige mysterin waren uitgesloten, ...... hebben de Turken dit prachtig mozaek op gouden grond gespaard. ...]
Genres: [non fictionDownloads: 260

De Kasteelen Van Koning Lodewijk Ii Van Beieren

  [dutch | 1887]  

Anonymous


Excerpts: [... van zijn dood en afbeeldingen van zijne paleizen en kasteelen. Daar ik echter ook een photografietoestel had medegenomen, wenschte ik zelf eenige ...... De oude kleine stad ligt zeer pitoresk aan den oever van de Lerch hoog boven haar troont het voormalige kasteel der bisschoppen van Augsburg, benevens ...... bouw zijn zeker geene groote kosten besteed, want de geel gepleisterde ...]
Genres: [historyDownloads: 457

De Koran

  [dutch | 1878]  

Anonymous


Summary: [The Calcutta Quran Petition is a book by Sita Ram Goel and Chandmal Chopra and published by Goel under his Voice of India imprint. The first edition was published in 1986 the second in 1987 and the third in 1999. The subject matter of this book is censorship the banning of books and the Quran. After the publication of this book some people tried to ban it.]
Genres: [religionDownloads: 108

De Verdelgingsoorlog Der Yankees Tegen De Apachen Indianen

  [dutch | 1873]  

Anonymous


Excerpts: [... tweehonderd-vijftig jaren zijn niet minder dan negen tienden van de oorspronkelijke inwoners der tegenwoordige Vereenigde-Staten van Noord-Amerika ...... en hen opgesloten binnen zoogenaamde Reservations: dat wil zeggen, hun eene zekere uitgestrektheid lands aangewezen, waarbuiten zij niet mogen komen. ...... gebracht voor den krijg tegen een stam der Dakotahs, die in het geheel ...]
Genres: [historyDownloads: 382
Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]