Books in Dutch Language

Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

De Beklimming Van Den Fuji Yama

  [dutch | 1907]  

J Philipson Radersma


Excerpts: [... zijn zij trouw. Het ontwaakt bij het kind even zeker als de aangeboren zin voor het schoone, en de vele sagen en overleveringen van aloude tijden over ...... mijn man, den heer S. en mijzelf, onze bagage uit twee valiezen, die, behalve al ons voedsel voor een week, de allernoodzakelijkste kleedingstukken ...... tocht beginnen. Daar we zuinig moesten zijn met onze eetwaren, besloten ...]
Genres: [travelDownloads: 448

De Beurs Lacht

  [dutch | 1832]  

Heinrich Heine


Summary: [Christian Johann Heinrich Heine (13 December 1797 ? 17 February 1856) was a journalist essayist literary critic and one of the most significant German poets of the 19th century. He is best known outside Germany for his early lyric poetry which was set to music in the form of Lieder (art songs) by composers such as Robert Schumann. Heines later verse and prose is distinguished by its satirical wit ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 400

De Boeventaal

  [dutch | 1906]  

W H Kster Henke


Excerpts: [... verschillende ambtenaren-het groote belang dezer aangelegenheid begrijpende-de woorden en uitdrukkingen uit het Bargoensch, die zij bij de uitoefening ...... winkel, huis, gevangenis. Bajeskar of bajeswagen, celwagen. Bajesklant, iemand die veel in de gevangenissen terecht komt. Bak, kop. Een ...... is goed af, hij heeft een paar honderd gulden voor zijn aandeel). Spottend wordt ...]
Genres: [languageDownloads: 250

De Bruidstijd Van Annie De Boogh

  [dutch | 1901]  

Herman Robbers


Excerpts: [... blije bewustzijn, dat hij nu aangekomen was, plotseling in hem op, en hij stapte naar den uitgang in een prettig-verwachtende gejaagdheid, dadelijk scherp-kijkend ...... weer sneller stappende den kant van het Park op, en in de wijd-vlakkende ruimte tusschen de lage huizen, voelde hij zich krachtig-deinend gaan, ...... Maar als z'n vrouw er niet was, die erg gesteld is op vormen . ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 301

De Dominee En Zijn Gemeente

  [dutch | ]  

Ian Maclaren


Summary: [Charles Maclaren (7 October 1782-10 September 1866) was a Scottish editor born in Ormiston Haddingtonshire the son of a farmer and cattle-dealer. He was almost entirely self-educated and when a young man became a clerk in Edinburgh. In 1817 with others he established The Scotsman newspaper in Edinburgh and at first acted as its editor. Offered a post as clerk in the custom house he resigned his ...]
Genres: [non fictionDownloads: 367

De Dood Van Sherlock Holmes De Terugkeer Van Sherlock

  [dutch | ]  

Arthur Conan Doyle


Excerpts: [... zou het zeer aangenaam vinden.. Zoudt gij morgen met mij naar Aldershot kunnen gaan.. Ik denk wel, dat Jackson mijn praktijk ...... lees. Het gezicht van mij alleen was een kogel door zijn schuldig hart.. En toen.. Toen viel Nancy in zwijm en ik rukte haar den sleutel uit ...... pakje is Donderdagmorgen op de post gedaan. Het treurspel is dus afgespeeld op Woensdag of Dinsdag l.l., ...]
Genres: [mysterydetective | short story collection | audiobookDownloads: 188

De Edda

  [dutch | 1911]  

Frans Berding


Summary: [De Edda Dutch Edition by Frans Berding. De Edda is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Frans Berding is in the Dutch language. If you enjoy the works of Frans Berding then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [mythDownloads: 311

De Franse Pers

  [dutch | 1832]  

Heinrich Heine


Summary: [Christian Johann Heinrich Heine (13 December 1797 ? 17 February 1856) was a journalist essayist literary critic and one of the most significant German poets of the 19th century. He is best known outside Germany for his early lyric poetry which was set to music in the form of Lieder (art songs) by composers such as Robert Schumann. Heines later verse and prose is distinguished by its satirical wit ...]
Genres: [non fictionDownloads: 403

De Geschiedenis Van Het Grieksche Volk

  [dutch | ]  

Eva March Tappan


Excerpts: [... het lichaam van een man en den kop van een stier. Ten slotte drong Theseus, de zoon van Koning Aegeus, er op aan, dat hij zou gekozen worden als n ...... streden de dappersten van alle helden, en ook de goden namen deel aan den strijd. Aphrodite begunstigde de Trojanen, en dat wel op goede gronden, ...... de Grieken niet hun geheele land, maar iedere stam zijn eigen hoekje moet ...]
Genres: [historyDownloads: 186

De Gouden Vaas

  [dutch | ]  

E A Hoffmann


Summary: [De Gouden Vaas E T A Hoffmann by E T A Hoffmann. excerpt from the book.. Hoe weinig kent men ten onzent de fantastische en geestige geschriften van Ernst Theodor Amadeus Hoffmann rechter kapelmeester componist teekenaar puntdichter maar toch vooral verteller Verteller uit den tijd der romantiek -- een neo-romantiker noemde Goethe hem met eenige schamperheid -- maar ten onrechte veel minder ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 31

De Groote Pyramide

  [dutch | 1908]  

H Van Ginkel


Excerpts: [... Nu beweer ik niet dat de jonge rassen welke Zij leidden geheel voldeden aan de plannen die deze hoogstaande Wezens met hen vr hadden. Neen, want wij ...... negerstammen en Aziatische kolonisten, doch dat gedurende het bekende geschiedkundige tijdperk de Egyptenaren niet meer bekend waren met hunne eigenlijke ...... der Pyramide, hare Bouwers en hare astronomische waarde dan eene ...]
Genres: [travelDownloads: 323

De Handel In Blanke Slavinnen

  [dutch | 1900]  

Wolter Louis Albert Collard


Summary: [De Handel In Blanke Slavinnen Dutch Edition by Wolter Louis Albert Collard. This is an EXACT reproduction of a book published before 1923. This IS NOT an OCR d book with strange characters introduced typographical errors and jumbled words. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages poor pictures errant marks etc. that were either part of the original artifact or ...]
Genres: [non fictionDownloads: 126

De Harmonie Van Het Dierlijke Leven

  [dutch | 1848]  

F Donders


Summary: [Eugne Constantijn Donders Drenthe (December 12 1925 ? March 30 2009) was a prominent Surinamese poet and playwright. Drenthe was born in Laarwijk Dutch Guiana. He died in Rotterdam the Netherlands on March 30 2009 at the age of 83.]
Genres: [history | biographyDownloads: 11

De Heele Wereld Rond

  [dutch | 1883]  

J A Goeverneur


Excerpts: [... deze tropheen verkondigd. Adrianopel, Leipzig en Parijs liggen ver genoeg van elkander doch hier in de kathedraal hangen de sleutels dier drie steden ...... dezer visschen den grondslag tot den rijkdom der Donsche Kozakken. Daar wij vernamen, dat de jaarlijksche wintervisscherij op de rivier over eenige ...... gerukt, en in den bodem der dalen openen zich gapende spleten en kloven, ...]
Genres: [travelDownloads: 260

De Honig En Zijn Gebruik

  [dutch | 1895]  

W Rondou


Excerpts: [... schenken, maar geen is er dat meer zinverstand dan de honigbie ontvangen heeft.. (H. Conscience.). Oorsprong.-De honig (of honing) komt voort van ...... nu zijnen honig oogsten, dan neemt hij de gevulde ramen uit de kas, borstelt er de bie?n af, ontzegelt de gesloten honigcellen en zet de raten in den ...... bekomt aldus uiterst zuiveren honig, terwijl men er ook met de handen niet ...]
Genres: [non fiction | nature | instructionalDownloads: 4

De Jongere Generatie

  [dutch | 1914]  

E Doliveira


Excerpts: [... zal bereiken en den algemeenen stijl van zijn volk zal leiden. Naast deze vraag van algemeene strekking-en ook in verband met haar-is voor ons ...... anders den moed zou hebben gehad een huishouden te beginnen op de journalistiek, waar ik steeds voelde: vrees voor het maatschappelijk leven. Ik ben ...... dingen kunnen hoogstens dienen ter illustratie van dat persoonlijk gevoel. ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 51

De Kasteelen Van Koning Lodewijk Ii Van Beieren

  [dutch | 1887]  

Anonymous


Excerpts: [... van zijn dood en afbeeldingen van zijne paleizen en kasteelen. Daar ik echter ook een photografietoestel had medegenomen, wenschte ik zelf eenige ...... De oude kleine stad ligt zeer pitoresk aan den oever van de Lerch hoog boven haar troont het voormalige kasteel der bisschoppen van Augsburg, benevens ...... bouw zijn zeker geene groote kosten besteed, want de geel gepleisterde ...]
Genres: [historyDownloads: 457

De Kennemer Vrijbuiter

  [dutch | ]  

Cornelis Johannes Kieviet


Excerpts: [... het middagmaal gebruikt, bestaande uit eenvoudigen melkkost en eene snede ham. Hij en zijne vrouw waren tegenover elkander aan de tafel gezeten, ...... en diepe rimpels in het voorhoofd. ?En als zij komen, zullen ze ook met mij rekening hebben te houden, Moeder, riep Marten met geestdrift ...... En toen hij eindelijk door de woeste sprongen van den vaandrig gedwongen was hem los te ...]
Genres: [humorDownloads: 390

De Kleine Johannes

  [dutch | 1893]  

Frederik Van Eeden


Summary: [De Kleine Johannes by Frederik Van Eeden. Dutch language version of De kleine Johannes by Frederik Willem van Eeden dutch socialist..]
Genres: [fiction and literature | fantasyDownloads: 363

De Klucht Der Vergissingen

  [dutch | ]  

William Shakespeare


Summary: [Sir Thomas More (February 7 1478 - July 6 1535) also Saint Thomas More was an English lawyer social philosopher author statesman and noted Renaissance humanist. He was an important counsellor to Henry VIII of England and for three years toward the end of his life he was Lord Chancellor. He is also recognized as a saint within the Catholic Church and in the Anglican Communion. He was an opponent ...]
Genres: [dramaDownloads: 275
Pages: [Prev] |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]