Books in Dutch Language

Pages: |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Aan De Kust Van Malabar

  [dutch | 1909]  

Emile Deschamps


Summary: [Aan De Kust Van Malabar Dutch Language Travel by Emile Deschamps. CR-ROM Edition Dutch Language Travel Excerpt Er waren op het oogenblik dat ik mij te Mah e bevond 1661 kiezers ingeschreven op de kiezerslijsten onder wie slechts enkele Europeanen het besturend element en twee of drie vertegenwoordigers van fransche huizen. In 1820 telde men er volgens een aanteekening uit dien tijd 35 Europeanen ...]
Genres: [travelDownloads: 92

Al De Kinderliederen

  [dutch | 1861]  

J Heije


Excerpts: [... zien. En plukt gij ieder' knaap of maagd, Die langer slaapt dan gij, Een roosje van de volle wang Wanneer ge gaat voorbij. En geeft gij ieder' ...... als gij ouder zijt- Na winterdag komt lentetijd.. MEI-REGEN. Wie graag sterk wil zijn en groot, Groeijen wil ter degen, Loop' maar met zijn ...... ginder zitten spreeuwen. Laat ons klimmen om het best Ziet, ze kijken over 't nest: ...]
Genres: [young readersDownloads: 427

Aljaska En De Canada Spoorweg

  [dutch | 1892]  

Anonymous


Excerpts: [... Indi te gelooven want slechts zeer zelden toont de Atlantische Oceaan zich zoo vriendelijk. Op zondag, 20 Juli, om vier uur is Long-Island aan stuurboordzijde ...... uiteinde van het George-meer, te Caldwell, van waar de stoomboot direct na aankomst van den trein vertrekt. Daar dichtbij staat een reuzengroot ...... maakt goede zaken. Buiten de groote lijn omvat haar spoorweg groote ...]
Genres: [history | travelDownloads: 9

Altenahr En Zijn Omgeving

  [dutch | 1907]  

Eduard Neuhauser


Excerpts: [... het grootste deel met wijngaarden bezette dal, dat, als weinig andere dalen, rijk is aan allerlei opwekking tot studie voor geologen, plantkundigen, ...... Klein Zwitserland genoemd, is het stadje Altenahr met de steile, zoo afwisselend gevormde rotspartijen, waaraan zich, als bij een groot geheel behoorend, ...... bonte koe doen overgaan op den rotswand bij de plek, waar de ...]
Genres: [travelDownloads: 225

Avondstonden

  [dutch | 1912]  

Hendrik Conscience


Summary: [Avondstonden Dutch Edition by Hendrik Conscience. Avondstonden is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Hendrik Conscience is in the Dutch language. If you enjoy the works of Hendrik Conscience then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 130

Bavo En Lieveken

  [dutch | 1885]  

Hendrik Conscience


Summary: [Bavo En Lieveken Dutch Edition by Hendrik Conscience. Bavo en Lieveken is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Hendrik Conscience is in the Dutch language. If you enjoy the works of Hendrik Conscience then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 313

Beginselen Der Dierkunde

  [dutch | 1902]  

J Ritzema Bos


Excerpts: [... 182. I. BEKNOPT OVERZICHT VAN DEN BOUW EN DE LEVENSVERRICHTINGEN VAN HET DIER. Tusschen de verschillende dieren bestaat groot onderscheid men vergelijke ...... verschillen tusschen arm en been des menschen vinden hunne verklaring in het verschillende gebruik, dat ervan wordt gemaakt. De beenderen van de ...... Hersenen of ruggemerg zijn dus a. h. w. het middelpunt (het centrum), ...]
Genres: [scienceDownloads: 310

Beknopte Handleiding Voor Eigenaars Van Kleine Tuinen

  [dutch | 1891]  

Henrick Witte


Excerpts: [... weet. Welke grond dit is, komt er zoo precies niet op aan, mits hij niet kleiachtig of te zwaar zij, want zware grond deugt allerminst voor een kleinen ...... kwaad niet is als velen gelooven. Waar is het echter, dat men zulken grond goed moet onderhouden, wijl hij veel spoediger uitgeput geraakt dan een vastere. ...... passen, wat ge reeds op kleine schaal in orde bracht. Dit is ...]
Genres: [instructionalDownloads: 317

Bezoek Aan Den Berg Athos

  [dutch | 1873]  

Anonymous


Excerpts: [... voor zoover zij maar eenigszins kunnen, de ongezonde stad, waar moorddadige koortsen woeden, en begeven zich naar eene voorstad, ten westen van Salonika ...... men in het voorportaal, waar vroeger de catechumenen en allen, die om eene of andere reden van de gemeenschap aan de heilige mysterin waren uitgesloten, ...... hebben de Turken dit prachtig mozaek op gouden grond gespaard. ...]
Genres: [non fictionDownloads: 260

Bij De Ruenen Van Angkor

  [dutch | ]  

Vicomte De Miramon Fargues


Excerpts: [... dagen te laat aan in dezen tijd van het jaar ledigt zich het reuzenbekken van de Tonl-Sap, een echte binnenzee, en vloeit af naar de monding der rivier. Het ...... Cambodjanen, Chineezen, Siameezen, Annamieten, die vier verscheidenheden van huidskleur vertegenwoordigden, buiten onze eigene, 's Avonds werd er ...... ze er armoedig, maar toch wel zindelijk uit. Groote bruine menschen ...]
Genres: [travelDownloads: 478

Bij Ons In Noord Holland

  [dutch | ]  

Hendrik Jacobus Heijnes


Excerpts: [... den mensch meer in rust van rondom doet leven dan hatelijkheid. Wij beminnen het woordeken ja, en schuwen de lettergreep neen, overmits in het ...... het voertuig, dat onze Noord-Hollandsche buitenwegen kenmerkt, in staat, een snelheid te ontwikkelen, die aan onze hondenkar minstens een plaats van ...... den wagen vastbinden, in staat en bij machte is datgene uit te voeren, waartoe ...]
Genres: [short story collectionDownloads: 473

Bolivia Een In Wording Zijnde Staat Aan Den Stillen

  [dutch | 1908]  

Emile Barbier


Excerpts: [... vlakten van den grooten Chaco. Dat is hun domein, daar voelen zij zich thuis. Al zijn deze streken ongezond, onherbergzaam, woest en een verblijfplaats ...... komt zoeken, als de Indiaan hem hier ontmoet, in het bewustzijn, dat hij de sterkste is. Dan gaat de vreesachtige Chuncho aanvallenderwijze te werk, ...... is met hun gewoonten, dat men afstapt, eer men hun een mantel of ...]
Genres: [travel | non fictionDownloads: 277

Brieven Uit En Over Amerika

  [dutch | 1906]  

Carel Victor Gerritsen


Excerpts: [... 's-Hage, gedelegeerd lid der Regeeringscommissie voor de schoone kunst, die als lid der jury naar St. Louis trok, vormde hij het trio officieele personen ...... gekozen voor den aanvoer van goederen van Japan. Een paar groote schepen van deze maatschappij zijn of komen binnenkort in de vaart en zullen ...... zich van Hollandschen oorsprong te noemen. Het prachtige gebouw van De ...]
Genres: [historyDownloads: 350

Broeder En Zuster

  [dutch | 1886]  

Cyriel Buysse


Summary: [Broeder En Zuster Dutch Edition by Cyriel Buysse. Cyrillus Gustave Emile Cyriel Baron Buysse 20 September 1859 25 July 1932 was a Flemish naturalist author and playwright. He also wrote under following pseudonyms Louis Bonheyden Prosper Van Hove and Robert Palmer.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 71

Chiaroscuro

  [dutch | 1889]  

Carel Van Nievelt


Summary: [Chiaroscuro by Jenna Jones. Jamie Makepeace isn t sure what to do with his work or his love life. Laid off at his job and at odds with his ultra-conservative boyfriend Micah he s searching for something to fill the empty spots. When he meets Ben Gallagher a cake decorator Jamie knows he s found a friend. Taking a chance Jamie turns to art for his new career and Ben becomes his muse. He creates an ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 445

Dageraad Der Volksvrijheid

  [dutch | 1872]  

Adolph Streckfuss


Excerpts: [... vertrouwelijkheid aan den dag. Met de edelen was hij een edelman, met de burgers een burger, wanneer hem dit tijdig en raadzaam scheen. Hij reed als ...... staatsraad, die met hem de volksvrijheden der Nederlanders tegen Granvelle en diens medestanders verdedigde, Lamoraal, graaf van Egmond. Egmond was, ...... zijne volle kracht kreeg hij nooit terug. Egmond was intusschen ...]
Genres: [historyDownloads: 249

Dante En Beatrice

  [dutch | 1918]  

Frederik Van Eeden


Summary: [Dante En Beatrice En Andere Verzen 1908 Dutch Edition by Frederik Van Eeden. This Book Is In Dutch.]
Genres: [poetryDownloads: 149

Dante Hel

  [dutch | ]  

Dante Alighieri


Summary: [Inferno is the first part of Dante Alighieris fourteenth-century epic poem Divine Comedy. It is followed by Purgatorio and Paradiso. It is an allegory telling of the journey of Dante through what is largely the medieval concept of Hell guided by the Roman poet Virgil. In the poem Hell is depicted as nine circles of suffering located within the Earth. Allegorically the Divine Comedy represents the ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 317

De Aardbeving Van San Francisco

  [dutch | 1907]  

Hugo De Vries


Summary: [De Aardbeving Van San Francisco Cd Rom Edition De Aarde En Haar Volken 1907 by Hugo De Vries. Het boek op cd-rom Advantage. Print alleen de pagina s passages of alinea s die u wilt zoeken naar belangrijke woorden of termen lezen van uw laptop computer thuis of mini wanneer het u behaagt. Deel het elektronisch met vrienden en familie. Supply uw kinderen met boeken op hun computers in plaats van ...]
Genres: [travel | non fictionDownloads: 410

De Baanwachter

  [dutch | ]  

Hendrik Conscience


Summary: [De Baanwachter Dutch Edition by Hendrik Conscience. De baanwachter is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Hendrik Conscience is in the Dutch language. If you enjoy the works of Hendrik Conscience then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 287
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 [Next]