Books For The Letter H. Page 15 Of 52

[ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z] ALL
Pages: [Prev] |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Hertfordshire

  [english | 1922]  

Herbert Tompkins


Excerpts: [... Watford are carpeted with flowers in their season, interspersed with glades, and haunted by jays and doves, by ringlets and brimstones. Hazel woods ...... especially the Diatomace?, of the 252 species of Alg? known to occur in the county, 156 belonging to that interesting family of microscopic plants. As ...... 1: There has been much dispute as to the exact trend of the Great North ...]
Genres: [travelDownloads: 20

Herzegovina

  [english | 1862]  

George Arbuthnot


Excerpts: [... is upon it to the effect, 'Here lies Stephen, King of Bosnia, without his kingdom, throne, and sceptre, and without his skin.' Of all the family ...... At this juncture the flames of revolutionary war broke forth in Poland and Hungary. The proximity of these countries, and the affinity of their ...... the prisoners whom he had captured on the Montenegrin frontier. The habit of ...]
Genres: [travelDownloads: 265

Herzogs Benediction

  [english | 2002]  

Richard Kadrey


Excerpts: [... had made him the biggest landowner in Nevada. His building project lasted for years, and the vast, networked device he was creating spread across ...... his new machine, a hundred million prayer wheels began spinning in unison, sending his good wishes to Heaven, smoothing the way for the death that even ...... of angels holding up trumpets, flowers and fiery swords, circling his ...]
Genres: [fiction | fantasy | short storiesDownloads: 360

Hesperus

  [english | ]  

Charles Sangster


Summary: [Charles Sangster (July 16 1822 - December 9 1893) was a Canadian poet who is considered one of the best of the pre-confederation poets.]
Genres: [classicDownloads: 277

Het Esperanto In Twintig Lessen

  [dutch | 1912]  

A Blok


Summary: [Aleksandr Aleksandrovich Blok was one of the most gifted lyrical poets produced by Russia after Alexander Pushkin.]
Genres: [languageDownloads: 274

Het Geld Van Robinson Crusoe

  [dutch | 1919]  

David Wells


Excerpts: [... van geld als ruilmiddel. Author: David A. Wells. Translator: E.V. /. Het Geld van Robinson Crusoe. Populaire uiteenzetting omtrent den oorsprong ...... al ruimschoots voorzien van steenkool en den volgenden ochtend zag men den arbeider nog maar steeds zijn uiterst nuttig handelsartikel onverruild ...... de kinderen in hun geschiedenisboekjes vonden en hem voorlazen:. In December ...]
Genres: [fiction and literature | adventureDownloads: 107

Het Huiselik En Maatschappelik Leven Van De Zuid Afrikaner

  [dutch | 1919]  

Foort Cornelis Dominicus


Excerpts: [... de band had, want van vrije kolonisatie in de zin, die wij tegenwoordig aan dat woord hechten, was allerminst sprake. Ieder, die wenste burger te worden ...... te doen.. Zij waren dus onderdanen van de V. O. I. C. en dat was waarlik geen blote formule, zoals ik verder zal trachten duidelik te maken. In ...... boord te brengen of die daar zelf te maken. Het was dan ook wel nodig om ...]
Genres: [non fictionDownloads: 404

Het Leven Der Dieren

  [english | ]  

Alfred Edmund Brehm


Excerpts: [... bemerkt men vier kleine, platte nagels. Snijtanden worden alleen bij jonge dieren gevonden zij vallen zeer schielijk uit bij oude dieren blijven ...... z liggen, dat de snuit boven het water uitsteekt en hij dus niet aanhoudend behoeft boven te komen en onder te duiken in deze houding verslaapt hij eenige ...... het geheele lichaam door een vetmassa of speklaag van vier vingers ...]
Genres: [natureDownloads: 434

Het Leven Van Hugo De Groot

  [dutch | 1785]  

J Elwe


Excerpts: [... OLDENBARNEVELD, met traanen van medelyden naar het verachtelyke schavot te vergezellen-zy die niet zonder innerlyke ontroering, dien grooten Vaderlander, ...... door onze Vaderlandsche Historieschryvers mede ten breedsten uitgemeeten wordt volgends BOXHORN, is de laatstgemelde geboren te Delft, in den jaare 1546: ...... verdienstelyk gekweeten moet hebben, aangezien hy, ...]
Genres: [biographyDownloads: 104

Het Leven Van Rozeke Van Dalen Deel 1

  [dutch | 1905]  

Cyriel Buysse


Summary: [Het Leven Van Rozeke Van Dalen Deel 2 Dutch Edition by Cyriel Buysse. Het leven van Rozeke van Dalen deel 2 is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Cyrie 1 2 l Buysse is in the Dutch language. If you enjoy the works of Cyrie 1 2 l Buysse then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 30

Het Leven Van Rozeke Van Dalen Deel 2

  [dutch | 1905]  

Cyriel Buysse


Summary: [Het Leven Van Rozeke Van Dalen Deel 2 Dutch Edition by Cyriel Buysse. Het leven van Rozeke van Dalen deel 2 is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Cyrie 1 2 l Buysse is in the Dutch language. If you enjoy the works of Cyrie 1 2 l Buysse then we highly recommend this publication for your book collection.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 112

Het Moderne Egypte

  [dutch | 1908]  

A De Guerville


Excerpts: [... jij zoo vol van bent, niet naar de moesme's, maar naar de mummies.. Naar Egypte. Wat benijd ik je. Dat is een heerlijk winterverblijf. Maar weet ...... in een pelgrimstocht van nieuwsgierigheid en pret. Men gaat erheen om verschillende redenen. Vooreerst omdat het de Pyramiden zijn, die men moet ...... en zorgvolle verpleging. Er is te Heloean een uitstekende golfclub en een ...]
Genres: [travel | non fictionDownloads: 50

Het Moderne Egypte Wat Er Te Zien En Te Hooren Valt Tusschen Kairo En Faschoda

  [english | ]  

A De Guerville


Excerpts: [... handen stellen van de heeren Cook, als ieder gewoon toerist? De witte barken van het agentschap omringen nu de Schleswig en met al onze bagage waren ...... westersch comfort en oostersche weelde. Nog slechts enkele jaren geleden telde Kairo maar een enkel hotel, waar men weelde aantrof, namelijk ...... den kroonprins Abbas meerderjarig verklaren, ofschoon de prins er nog niet den ...]
Genres: [classicDownloads: 203

Het Nieuwe Leven

  [dutch | ]  

Dante Alighieri


Excerpts: [... de verheffing van alle verschijning tot symbool der Liefde. Tijdsomstandigheden en taalontwikkeling hadden wel steeds min of meer invloed op de ...... laag zelfs zoo niet Deugd zijn hart doordringt, Dat kaatse als water 't beven. Van sterrenglans die uit den hemel blinkt. Zoo zingt Guinizelli, ...... zelfs bij een Cavalcanti vele van zijn luchtiger en wereldscher sonten en balladen ...]
Genres: [poetryDownloads: 157

Het Nut Der Mechanistische Methode In De Geneeskunde

  [dutch | 1703]  

Hermann Boerhaave


Excerpts: [... bij Z.H. den Keurvorst van Hannover en bij onderscheidene Duitsche vorsten, enz. enz. Den Heere Mr. Hubertus Rosenboom, heer van 's Grevelsregt, ...... het te bestudeeren voorwerp zelf de bijzondere voorwaarden putten, die zijn anders onbeteugelde vrijheid van redeneering bij het opsporen van den eigenaardigen ...... worden toegekend bij het onder zoeken, ja zelfs ook bij het naar ...]
Genres: [non fictionDownloads: 366

Het Settlement Malakka En Het Sultanaat Perak

  [dutch | ]  

F Agassis


Excerpts: [... van Perak. Op het schiereiland Malakka bezitten de Engelschen drie settlements of middelpunten van koloniale vestigingen, namelijk het eiland Poeloe ...... werden gevonden, werden als handelsartikelen uitgevoerd en deden Malakka wedijveren met Goa, Ormoezd of Golconda Ptolomaeus noemt Malakka daarom al ...... van Javanen, Atjehers en Siameezen heeft gewijzigd, waar onderlinge ...]
Genres: [travelDownloads: 256

Het Vatikaan

  [dutch | 1873]  

Anonymous


Excerpts: [... door de wereldberoemde schilderijen van den meester, die van beneden tusschen de bogen zichtbaar waren. Sedert eenige jaren is dat evenwel niet meer ...... nieuw gedecoreerd. In de volgende zaal echter vindt ge het werk van Pinturicchio: tooneelen uit het leven van den Zaligmaker en van de heilige maagd. ...... nadeelig gevolg, dat daardoor eene gansche schaar van geleerden en ...]
Genres: [travelDownloads: 13

Het Verhaal Van De Honingbij

  [dutch | ]  

Edwardes Tickner


Excerpts: [... plicht, en dit nog maar voor n enkelen keer en toegestaan aan slechts weinigen uit de duizend. Om nu het groot en blijvend leger werkers samen te ...... men geen beter keuze doen dan juist dat vierde boek van de Georgica. Want Vergilius treft onmiddellijk het hart van de zaak, dat nu nog hetzelfde is ...... sommige van die zangen nu, die blijkbaar tot de oudsten behooren, wordt ...]
Genres: [scienceDownloads: 56

Het Vrije Rusland

  [dutch | 1873]  

William Hepworth Dixon


Excerpts: [... voeren, leefde hij als een chaman hij had de kleeding van zulk een samojeedsch opperhoofd aangenomen, en met elken dag naderde hij in zijn gang, ...... zoo dicht, dat het bijkans onmogelijk is den toren te zien. Wij krijgen hier een loods aan boord zijn gelaat, door zware lokken omgolfd, drukt zachtheid ...... praams, die ons een eigenaardig beeld van het leven in deze streken ...]
Genres: [historyDownloads: 452

Hetty Strange History

  [english | ]  

Anonymous


Summary: [Hetty gets married later in life to a younger man. They are happy until she finds herself older looking than her husband and decides that he should be free to marry a younger and more beautiful woman who could give him children. She fakes her death and goes to Canada where she is eventually found. The beginning was okay but the story got increasingly farfetched and unbelievable.]
Genres: [classicDownloads: 149
Pages: [Prev] |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 [Next]