Books For The Letter D. Page 13 Of 54

[ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z] ALL
Pages: [Prev] |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 [Next]
Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

De Pop Van Elisabeth Gehrke

  [dutch | 1922]  

Dina Mollinger Hooyer


Excerpts: [... van 't mooie volk. Een prachtras bewonderde ze en zag met genot naar twee fabrieksmeisjes en andere arbeidersvrouwen, die koninklijk van gang, het ...... gebaar dat hem eigen was. Innige verteedering kwam om Elizabeth's smartelijken mond, nu ze zich die woorden en dat gebaar uit de zalige dagen van 't ...... tegen den zonbegloeiden marmerwand van den Scala dei Giganti. Stil en ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 269

De Profundis

  [english | ]  

Carolus Charles Auguste Durand


Summary: [For piano the 1st work incorporates a text derived from Oscar Wildes letters from prison to Lord Alfred Douglas recited by the pianist.]
Genres: [classicDownloads: 25

De Profundis Episode Maritime

  [french | ]  

Carolus


Summary: [For piano the 1st work incorporates a text derived from Oscar Wildes letters from prison to Lord Alfred Douglas recited by the pianist.]
Genres: [nauticalDownloads: 182

De Ramp Van Valparaiso

  [dutch | 1907]  

Henri Bourdon


Excerpts: [... October 3, 2006 [EBook #19456]. /. DE RAMP VAN VALPARAISO. Naar het Fransch van Henri Bourdon. De ramp van Valparaiso ligt ieder nog versch ...... en humor, die tevens een duidelijk beeld geeft van het voorgevallene. Valparaiso, 4 Sept. 1906. Lieve Marie,. Daar ik thans wat meer tijd en ...... de meesten van ons aan tafel zitten maar weldra werden de schokken zoo erg, dat glazen, ...]
Genres: [historyDownloads: 386

De Re Coquinaria

  [latin | ]  

Apicius


Summary: [essential book for know roman gastronomy]
Genres: [cookingDownloads: 339

De Roman Van Den Schaatsenrijder

  [dutch | 1918]  

Cyriel Buysse


Summary: [Cyrillus Gustave Emile Cyriel Baron Buysse (20 September 1859 ? 25 July 1932) was a Flemish naturalist author and playwright. He also wrote under following pseudonyms: Louis Bonheyden Prosper Van Hove and Robert Palmer.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 453

De Turkey And De Law

  [english | ]  

Zora Hurston


Summary: [The Emergence of Modern Turkey is a 1961 book written by historian Bernard Lewis and expert in the history of Middle East and Islam. The book covers the history of modern Turkey from the decline and collapse of the Ottoman Empire up to the present days.]
Genres: [dramaDownloads: 242

De Usu Ratiocinii Mechanici In Medicina

  [latin | ]  

Hermann Boerhaave


Excerpts: [... etc. etc. D. Huberto Rosenboom, JCto, Toparchae in 's Grevelsregt, Supremae Batavorum Curiae Praesidi, etc. etc. D. Hermanno van den Honaart, ...... fundo medico habeo, ut dicendi argumentum hac mihi hora aliunde non petiverim. Neque Vestram exspectationem, neque mea me vota fefellisse crediderim, ...... autem ex his ipsis liquidissime prius perspectis, more dein Geometrico ea ...]
Genres: [science | healthDownloads: 390

De Vandrande Djaeknarne

  [swedish | 1856]  

Viktor Rydberg


Summary: [Abraham Viktor Rydberg (Jnkping December 18 1828 - Djursholm September 21 1895) was a Swedish writer and a member of the Swedish Academy 1877-1895. Primarily a classical idealist Viktor Rydberg poet novelist essayist idealist philosopher and one of the prominent figures in Swedish intellectual life in the latter half of the nineteenth century has been described as Swedens last Romantic and by ...]
Genres: [fiction and literature | audiobookDownloads: 230

De Vegetarische Keuken

  [dutch | 1911]  

E Valk Heijnsdijk


Excerpts: [... te slikken, waarvan ze een natuurlijken afkeer hebben, maar die hun ouders heel goed voor hen vinden. Zijn de kinderen wat grooter, dan strekken ...... dus als er geen zout gebruikt werd, zou er geen kanker zijn is de stelling, waarin de schrijver zijn artikel samenvat. Maar behalve dat het zoutgebruik ...... erwten, grutten, rijst en allerlei meelsoorten ongekookt nuttigt, is m. i....]
Genres: [cooking | healthDownloads: 142

De Verdelgingsoorlog Der Yankees Tegen De Apachen Indianen

  [dutch | 1873]  

Anonymous


Excerpts: [... tweehonderd-vijftig jaren zijn niet minder dan negen tienden van de oorspronkelijke inwoners der tegenwoordige Vereenigde-Staten van Noord-Amerika ...... en hen opgesloten binnen zoogenaamde Reservations: dat wil zeggen, hun eene zekere uitgestrektheid lands aangewezen, waarbuiten zij niet mogen komen. ...... gebracht voor den krijg tegen een stam der Dakotahs, die in het geheel ...]
Genres: [historyDownloads: 382

De Vreemde Plant

  [dutch | 1917]  

Herman Robbers


Excerpts: [... zoodat ze rilde van verrukking: in haar, diep geworteld in haar hart stond rechtop de slanke stengel en de bloem bloeide en geurde en zacht togen ...... had veel pijn geleden en daar had ze hem dadelijk lief om, haar zoon. Met innige, medelijdende liefde koesterde zij het kind. Als zij 't in haar armen ...... koud en grijs, ze zou hem troosten, zij zou zijn vrindin zijn, zijn ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 488

De Vroolijke Tocht

  [dutch | 1911]  

Cyriel Buysse


Summary: [Cyrillus Gustave Emile Cyriel Baron Buysse (20 September 1859 ? 25 July 1932) was a Flemish naturalist author and playwright. He also wrote under following pseudonyms: Louis Bonheyden Prosper Van Hove and Robert Palmer.]
Genres: [short story collectionDownloads: 17

De Vrouw

  [english | ]  

Aletta Jacobs


Summary: [De Moedige Vrouw Ellen Karolina Sofia Key by Ellen Karolina Sofia Key. Excerpt from the book... Het conventionalisme is de stilzwijgende overeenkomst den schijn voor het wezen vorm voor inhoud en bijzaken voor de hoofdzaak in de plaats te stellen. In zekeren zin behooren ook de bij de verwisseling van het schoonheidsgevoel in verscheidene tijdperken veranderende modes ertoe ]
Genres: [classicDownloads: 67

De Vrouw En De Vredesbeweging In Verband Met Het

  [dutch | 1917]  

Aletta Henritte Jacobs


Excerpts: [... Jacobs. /. Prijs f 0.10. DE VROUW EN DE VREDESBEWEGING IN VERBAND MET HET VROUWENKIESRECHT. door. Dr. ALETTA JACOBS. Overdruk uit het ...... - bij de vrouw in zucht tot opbouwen, tot conserveeren, tot behouden wat bestaat. Wel is waar heeft in den loop der tijden, door den beschavingsinvloed, ...... aangetoond, welken invloed de oorlog op het kinderlijk gemoed uitoefent, welke ...]
Genres: [women studies | non fiction | historyDownloads: 158

De Vurige Oven

  [dutch | 1911]  

J Wormser


Summary: [Richard Edward Wormser (1908 - 1977) was a prolific American writer of pulp fiction detective fiction screenplays and Westerns some of it written using the pseudonym of Ed Friend. He is estimated to have written 300 short stories 200 novelettes 12 books many screenplays and stories turned into screenplays and a cookbook Southwest American Cooking or Home on the Range.]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 254

De Wallis Eilanden

  [dutch | ]  

Emile Deschamps


Summary: [De Wallis Eilanden by Mile Deschamps. Quality Classics We specialize in creating hard to find high quality classic books optimized for the Kindle. We always have the highest quality books. Sick of spelling errors weird characters or a lack of pictures in illustrated books Well we know how you feel. All of our books are formatted and reviewed by an actual human for the Kindle and always 99 cents. ...]
Genres: [non fictionDownloads: 176

De Werken Van William Shakespeare

  [dutch | 1896]  

Dr A Burgersdijk


Excerpts: [... moest worden, met hem nog twaalf slechts zes konden zelf hun naam schrijven. In April 1564 werd hem zijn derde kind, zijn oudste zoon, geboren ...... hoe ingespannen en met welk genot hij dieren en planten en alle verschijnselen der natuur heeft gadegeslagen, hij moet zich van zijn prille jeugd ...... nog voorhanden aanteekeningen maken melding van uitgaven voor het in orde brengen ...]
Genres: [history | criticism | biographyDownloads: 304

De Zaan En Waterland Een Kijkje In Noord Holland

  [dutch | 1887]  

Anonymous


Excerpts: [... Waterland. Een kijkje in Noord Holland. Daar zijn vier jaren verloopen, sedert wij-de lezers van De Aarde en ik, die het voorrecht geniet hun op velerlei ...... dien stijl gebouwd toen de gothiek in westelijk Europa bloeide, werden niet alleen kathedralen en kerken, maar ook paleizen, raadhuizen en gewone woningen ...... zelf wilde van deze verbinding met de zee niets weten. De ...]
Genres: [travelDownloads: 203

De Ziekte Der Verbeelding

  [dutch | 1880]  

Hendrik Conscience


Summary: [Henri Hendrik Conscience (December 3 1812 Antwerp - September 10 1883 Elsene) was a Belgian writer. He was a pioneer in writing in Dutch after the secession from the Netherlands in 1830 left Belgium a mostly French speaking country. He was the son of a Frenchman Pierre Conscience from Besanon who had been chef de timonerie in the navy of Napoleon Bonaparte and who was appointed ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 343
Pages: [Prev] |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 [Next]