Cover of De Dood Van Sherlock Holmes De Terugkeer Van Sherlock

De Dood Van Sherlock Holmes De Terugkeer Van Sherlock

Auhtor: Arthur Conan Doyle

Language: dutch

Genres:

mysterydetective,  short story collection,  audiobook
Downloads: 188
eBook size: 468Kb

Review by Beth Cholette, June 2010


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'De Dood Van Sherlock Holmes De Terugkeer Van Sherlock':

... zou het zeer aangenaam vinden.. Zoudt gij morgen met mij naar Aldershot kunnen gaan.. Ik denk wel, dat Jackson mijn praktijk ...
... lees. Het gezicht van mij alleen was een kogel door zijn schuldig hart.. En toen.. Toen viel Nancy in zwijm en ik rukte haar den sleutel uit ...
... pakje is Donderdagmorgen op de post gedaan. Het treurspel is dus afgespeeld op Woensdag of Dinsdag l.l., misschien vroeger. Indien de beide menschen ...
... zelfs een zeer naaste bloedverwant. Ik begon met haar over haar familie te praten en gij zult u herinneren, dat zij ons opeens eenige zeer ...
... had hij zich zelf een brief geschreven. Ik kon mij zelf op die vragen geen antwoord geven en hoe meer ik er over nadacht, hoe onbegrijpelijker mij de ...
... goud opgevulden tand zoudt gij waarschijnlijk nooit eenigen argwaan gekoesterd hebben.. Hall Pycroft hief radeloos met een snelle beweging zijn krampachtig ...
... het tractaat dan en sluit het goed weg. Ik zal zorg dragen, dat gij op uw bureau kunt blijven, als de andere ambtenaren naar huis gaan, ...
... een soort mantel gehuld, die het benedenste deel van zijn gezicht bedekte. Van n ding ben ik evenwel zeker daarvan namelijk, dat hij een wapen in de ...
... een wagon zag zitten, zeide hij kalm, dat hij niet voornemens was Woking te verlaten. Voor ik u verlaat, zou ik u gaarne een paar punten willen ophelderen, ...
... met een stevigen koetsier in een donkeren mantel gehuld en die, zoodra ik in het rijtuig zat, de zweep over het paard legde en snel naar het Victoria-station ...
... om in het dorp te komen. Trots alle inspanning, verliepen er nog eens twee uren, voor ik weer aan de watervallen van Reichenbach kwam. Daar stond ...
... Huxtable's Aanteekeningen over Horatius zal misschien mijn naam bij u meer bekendheid verleenen. Mijn school is zonder twijfel de beste en beroemdste ...
... om tot succes te komen. Deze werkzame, koene man vormde een groot verschil met den lusteloozen droomer uit Baker-Street. Ik voelde, terwijl ik keek naar ...
... man staat. Wel, mijnheer Holmes, dat was de staat van zaken, toen ik u voor het eerst zag. Ik wist even weinig van de waarheid als u. U zult mij ...
... Ik heb echter uit het onderzoek gemerkt, dat er eenige punten waren, die gij niet over het hoofd hebt gezien, is het niet.. De jonge inspecteur trok ...
... u dan hiervoor. riep Hopkins, terwijl hij het notitieboekje met de voorletters van den gevangene op de eerste bladzijde en de bloedvlek op den omslag ...
... vermoeden, dat ik de brieven in een zakboekje mee zou brengen, geheel en al onjuist. Zoo dwaas ben ik niet. En nu, heeren, ik heb heden avond nog een ...
... groote rookwolken voor zich uitblies. Uit de wijze, waarop hij was gaan zitten en waarop hij dit document las, was gemakkelijk op te maken, dat wij ...
... wending heeft genomen.. Welke wending heeft zij dan genomen.. Niets meer of minder dan tot een moord. Mijnheer Harker, zoudt u deze heeren precies ...
... gelast op ons te wachten. Een korte wandeling bracht ons bij een eenzamen weg met aan beide zijden huizen, die alle afzonderlijk stonden. Bij het ...