Cover of Al De Kinderliederen

Al De Kinderliederen

Auhtor: J Heije

Language: dutch
Published: 1861

Genres:

young readers
Downloads: 427
eBook size: 336Kb

Review by Daniel G. Lebryk, September 2007


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Al De Kinderliederen':

... zien. En plukt gij ieder' knaap of maagd, Die langer slaapt dan gij, Een roosje van de volle wang Wanneer ge gaat voorbij. En geeft gij ieder' ...
... als gij ouder zijt- Na winterdag komt lentetijd.. MEI-REGEN. Wie graag sterk wil zijn en groot, Groeijen wil ter degen, Loop' maar met zijn ...
... ginder zitten spreeuwen. Laat ons klimmen om het best Ziet, ze kijken over 't nest: Hoort dat jonge goed eens schreeuwen. 't ...
... Dat hun geen onheil naakt Hij ziet van uit den Hemel Behoedend op ons ner, En als we onwetend dwalen, Voert hij ten goede ons wer. KLEEDING. Lelie, ...
... het geweer, 't Haasje dat viel bloedend ner. Haasje, haasje. 't kan me spijten, Maar uw lot dat is verdiend: Waart ge minder gulzig, vriend. Zou ...
... nieuwe kracht:- o Vader. U zij dank gebragt. ZONDAG-MORGEN. Nu roept de kerkklok met zacht geluid De kindren alle ter woning uit Naar 't Huis des ...
... mijn liefde en dank Uw goedheid prijzen heel mijn leven lank En iedren dag zeg' biddend mijn gemoed: Och, lieve Heer. wat zijt Ge groot en goed. 'T ...
... uit, En zet mij, Begoten, op een koele plek In 't vensterbank van uw vertrek, Dan leef 'k nog lang-wat wedt gij.. Het meisje groef met zachte hand ...
... met een vaart Want och. ik heb zoo'n groote haast, Ik moet wat halen van hiernaast- Daar is door Moeder, om de pret, Een bord met kersen nergezet, ...
... Zingt wat voor plzier. Liedjes kent ge toch genoeg, 'k Hoor u laat en 'k hoor u vroeg, Komt nu haastig hier. Als het werk is afgedaan En de taak ...
... zeg: Ik heb mijn best gedaan, Omdat ik gaauw zoo knap wo zijn, Om flink voor u naar werk te gaan.. STERRETJES. Sterretjes. zie ik u blinken en staan, ...
... zoo. Korentje, dat er zoo weelderig wast. Mogten toch velen uit dorpen en steden Met me dat paadje langs je akker betreden, Ligt dat uw voorbeeld ...
... u geven Om te leven, Zal het blijken wat gij kiest 'k Denk, dan maakt ge, onnoozle jongen. Zoo ge ondankbaar blijft en traag, Nog wel ndre kromme sprongen ...
... hebt of veel. Mogt gij regt smullen willen, Laat dan het halfjen of een deel Der armren honger stillen. MATIG. Al te veel is ongezond. Lieverts, ...
... zijn wil dan zijn staat, Of meer dan zijns gelijken, (Gij kunt er vast op gaan) die laat Zijn bloote beenen kijken: En wat ge dan nog verder ziet, Dat ...
... Knapen, zegt het voort. SNEEUWLIEDJE. Blanke vlokjes, fijn en zacht, Doe uw duizend-duizendtallen Spoedig vallen. De Aard' heeft u al lang ...
... bright, And my feather'd songsters twitter Thankful then, indeed, I may, Praise thee, Lord, for this fine day. Lo. at night repose is sought, Rest ...
... live-long year. -Yes that's indeed a pretty thought, If mirth and dress are only sought, Not solid use from the beginning These charming flowers ...
... Daag. XIX. Eet, wat gaar is, Drink, wat klaar is, Spreek, wat waar is. Wie leven wil gezond, In geest- en ligchaamskracht, Die laat' niets onbedacht ...
... Venster uit-gij kwaad humeur. Weg is het. Och. r ik 't bespeur, Daar staat het alwer in de Deur. LXXIII. Gaat er iets niet naar uw zin, Laat uw ...