Cover of Bij De Ruenen Van Angkor

Bij De Ruenen Van Angkor

Auhtor: Vicomte De Miramon Fargues

Language: dutch

Genres:

travel
Downloads: 478
eBook size: 294Kb

Review by Daniel G. Lebryk, February 2006


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Bij De Ruenen Van Angkor':

... dagen te laat aan in dezen tijd van het jaar ledigt zich het reuzenbekken van de Tonl-Sap, een echte binnenzee, en vloeit af naar de monding der rivier. Het ...
... Cambodjanen, Chineezen, Siameezen, Annamieten, die vier verscheidenheden van huidskleur vertegenwoordigden, buiten onze eigene, 's Avonds werd er ...
... ze er armoedig, maar toch wel zindelijk uit. Groote bruine menschen wonen in die lage verblijven met hun vrouwen, die regelmatige trekken hebben en ...
... blik. Zorgeloos volkje, door geen onvervulbare behoeften gehinderd. Gelukkig volk, dat geen geschiedenis heeft. Het bosch, dat plotseling afgebroken ...
... lange gangen doorloopen tusschen hooge, vierkante zalen. Door een eerepoort traden wij binnen en waren aldus in het heiligdom aangekomen. Vr ons, maar ...
... in strenge rijen geschaard, om zolderingen en daken te dragen, of tot sieraad in hoeken aangebracht afgesloten binnenplaatsen met kloosterramen ...
... Het tweede, dat er strenger uitziet, herbergt onder de gewelven van zijn gangen en zalen, vol angstwekkende schaduwen, een massa steenen godheden, ...
... dat al die dingen, die wij nu zoo dicht vr ons zien, en die zoo oneindig ver van ons oude Europa zijn, iets bekends hadden. Op het oogenblik, toen ...
... van een paleis of den rand van een toren. Egypte heeft daar zijn stempel op gedrukt. En die verrukkelijke tempeltjes met hun portieken en hun zuilen ...
... uitdrukking van hooge kalmte kunnen wegnemen, noch het nadeel, dat de boomen eraan hebben toegebracht, die in de spleten van 't gesteente groeien en hun ...
... de wonderlange stoet van olifanten. Op den eindeloozen weg tusschen het paleis en den tempel van Angkor-Wat vertoont zich zulk een reuzenprocessie ...
... dan dat totaal verval te verklaren, achteruitgang, die geen hoop laat en geen spijt. Helaas, dat zulk een verschijnsel niet tot de zeldzaamheden behoort. Hebben ...
... die langen tijd over de oude wereld heeft gestraald. Van daar haalden zij hun bouwmeesters en schilders en beeldhouwers. Maar op een dag werd de ...
... maar zoo weinig majestueuzen afstammeling der groote vorsten van Angkor. De resident, onze vriendelijke gastheer, wien wij onze indrukken meedeelden, ...
... voor, dan om den vorst aan zijn volk te vertoonen. Ernaast stond een gewone tempel, wit met goud, die verbrokkelde en afschilferde en een grooten Boeddha ...
... prachtige apothekers-uitstalflesschen, twee roode en twee groene. Toch bevat Oedong-de-Verhevene nog enkele interessante overblijfselen. Er ligt ...
... stonden een tiental pnoms, die hun spitse toppen verhieven boven de boomen, zoodat die voorgrond den indruk maakte van een doodenstad. Ik weet niet ...
... de civiele lijst des konings, door hem die zoogenaamde kunstvoorwerpen duur te verkoopen. Iets verder wijst men ons een huisje, leelijk en burgerlijk ...
... hun genoeg, de duur van een menschenleeftijd of van een koningsgril. Als de muren maar wit zijn, als de daken en de sieraden maar schitteren in de zon, ...
... Edgar Thurston and K. Rangachari in 1909.W G Kingston : The History Of Little Peter The Ship BoyMaxine Hong Kingston is a Chinese American ...