Cover of Enkens Sn

Enkens Sn

Auhtor: Herman Bang

Language: danish

Genres:

fiction and literature
Downloads: 19
eBook size: 294Kb

Review by Stephen M. Charme, April 2008


Rating: (***)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'Enkens Sn':

Herman Joachim Bang (April 20 1857 ? January 29 1912) was a Danish author one of the men of the Modern Breakthrough.

Excerpts from the Book 'Enkens Sn':


... Ordensregler og blev Priorinde, naar man kun var et Par og tredive Aar. Men saadan gik det, naar man var protegeret af Hoffet. Harmen pustede sig op ...
... hang Kaptejn von Waldecks Billede med Flor og Krans af Immorteller den lokkede Otto Heinrich gav Kavaleren, bragte Skamler og en ny Kop Te-da var Stiftsdamernes ...
... Mandag Ugens store Dag. Da fik Priorinden Brev fra Otto Heinrich. Mange Gange lste hun de store, klare Drengebogstaver-der stod nsten altid de samme ...
... Den Dreng er dog for maladroit. (Frken von Salzen rystede af Fornjelse) Aldrig bliver han voxen, sagde hun til Stiftsdamerne. Frken von Salzen havde ...
... hos Priorinden. Frken von Salzen var #meget# besynderlig den Dag: Hvert jeblik glemte hun Titelen, og hun lste sine dadellse Kappebaand op tre Gange. Hun ...
... glade til, om de kunde faa Lov. Frken von Salzen tav stakaandet, og der blev en Pavse. Priorinden forstod ingen Ting og vidste ikke, hvad hun skulde ...
... og Liv. Den lille Priorinde lste, om og om igjen. Og sart Rdme kom op i hendes Kinder, og hun smilede, mens hun lste, og med Haanden under Kinden drmte ...
... kom sjldnere nu, lidt sjldnere-et Par meget korte, saa et lngere. Tre, fire Uger slet ikke noget. Saa fik Priorinden endelig et Brev-der var et ...
... Slvtj, sagde hun. Jeg har ikke Brug for det. Paul vil nok besrge det. Man siger, i Harburg faar man det saa godt betalt . til Omsmeltning. Paul tog ...
... med Kandelabrene i sine Hnder og flte op og ned ad Stagerne, hen over Vaabe paa Fodstykshjrnerne.-De var blevne pudsede saa mange Gange. Lnge ...
... Otto Heinrich var de eneste, som ikke var kommet og Klokken var otte. Saa meldte Lejetjeneren:-Hendes Naade Priorinden. Det gav et St i alle de ...
... sendte ham ingen Bebrejdelser. Men der var som en sammenpresset Angest over Ordene, og bange skrev hun tvende og frygtsomme Stninger, der saa stille ...
... det dig ind. Hvad har vi at gjre med Politiet.-Sig, jeg skal komme. Priorinden sad et jeblik op i Sengen med Hnderne for jnene. Saa begyndte ...
... samme kolde Stemme sagde hun:-Og naar skal De have Pengene. -Aa, Deres Naade-forstaar sig-en Dags Tid kan man altid vente. Siger vi i Morgen. Man ...
... og gik frem. -Marie, sagde Frken Salzen fra Sengen. Saa saa' hun Priorinden: Barn, raabte hun, Barn dog. Hvad er der. De udstrakte Arme faldt kraftlse ...
... giver mere Ro, sagde Frken von Salzen, mere Ro, Barn, naar man er to sammen. Et Par Dage efter fik de Telegram fra Otto Heinrich. Han vilde ...
... Hjrtet i hendes Bryst. Hun gik op og ned i Gangene i Haven, blot med et Trklde om Hovedet. Hun mrkede hverken Rusk eller Slud. Men hun maatte gaa Plnen ...
... ved at lse stirrende i Brevet, ubevgelig:. -Det er med oprigtig Sorg jeg bringer Budskabet om Ljtnant von Waldecks saa pludselige Dd. Hans Fader som ...
... Sn ved sin Dd reddede sit Korps' re. Med dybeste Hjagtelse von Feldheim, Generalljtnant. Frken von Salzen sad lnge. Saa rejste hun sig og begyndte ...
... publication for... >>read more<