Cover of Brieven Uit En Over Amerika

Brieven Uit En Over Amerika

Auhtor: Carel Victor Gerritsen

Language: dutch
Published: 1906

Genres:

history
Downloads: 350
eBook size: 124Kb

Review by O. Brown, June 2010


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Brieven Uit En Over Amerika':

... 's-Hage, gedelegeerd lid der Regeeringscommissie voor de schoone kunst, die als lid der jury naar St. Louis trok, vormde hij het trio officieele personen ...
... gekozen voor den aanvoer van goederen van Japan. Een paar groote schepen van deze maatschappij zijn of komen binnenkort in de vaart en zullen ...
... zich van Hollandschen oorsprong te noemen. Het prachtige gebouw van De Equitable in Broadway met z'n rijke versieringen en z'n eenige, voor een ieder ...
... niet de herinnering aan het groote aandeel dat de Interparlementaire Unie heeft gehad in den stoot, die de bijeenroeping der regeerings-gevolmachtigden ...
... wij in Colorado-Springs, van waar een uitstapje gemaakt werd naar Cripple Creek, het centrum der mijnwerkers. Hier, ongeveer 3300 meter boven de zee ...
... Montana, in Utah, overal zag ik beetwortelvelden en de suikerfabrieken in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Voor onze suikerfabrikanten wel een reden ...
... dezen Staat tot grooten bloei hebben gebracht en zijn bevolking tot een der welvarendste van geheel de wereld. Het is inderdaad een lust te zien hoe ...
... bij de stembus en die zwaar te straffen. Zooals men ziet, zijn de Amerikanen zelf niet blind voor de misbruiken bij de verkiezingen voor ...
... hotels, en kostte het mij waarlijk moeite om te vertrekken. Een ideaal-tuin van tropische planten, meer dan vijftig hectaren groot, is om het hotel ...
... wordt, die alleen een geduldige land- en tuinbouwbevolking in zoo hooge mate bezit. Wanneer men bedenkt dat Californi zoo groot is als Itali en ternauwernood ...
... die van de Middle River Company, in de buurt van Stockton, dat ons land, vr men aldaar tot de inpoldering overging, werd bezocht door de directeuren, ...
... toegelaten. Ik heb een paar van die plaatsen bezocht. In hun werkpakje zaten dr Amerikanen, Mexicanen, Indianen, Chineezen hun zuur verdiend loon ...
... maken op een aandeel in de behaalde voordeelen. De skilled laborers ontvingen een loon van 4 tot 4 1/2 dollar per dag. De unskilled $1.75. Over ...
... of kostschool verbonden was. Terwijl ik nog in twijfel stond of ik wel verder zou gaan, kwam een jonge dame uit het huis naar mij toe en vroeg mij ...
... dien middag te koken. Die dame was een matron (opzichteres zal ik haar noemen), de eenige, die over deze vrouwen het toezicht hield en onder wier leiding ...
... woorden of uitdrukkingen is hier, evenals in het geheele gebouw, streng verboden. Den eersten keer wordt het ongeoorloofde er van onder 't oog gebracht, ...
... dezen eisch, waarbij de voor- en tegenstanders elkander trachten te overtuigen van het al of niet behoorlijke er van, totdat mr. Adams, vroeger gouverneur ...
... de mannen te werken in den regel worden zij dan houthakkers de vrouwen gaan dan luieren. In dit stadium van menschwording heeft whiskey de grootste ...
... een breed studieveld opleveren. De Indianen moeten wel een verbazend conservatief volkje zijn, denkt men onwillekeurig als men met hen in aanraking ...
... tegen andere stammen en tegen de white men. Vandaar dat de woningen bestaan uit vier meestal scheef opgetrokken muren, zonder deur of vensters. Op ...