Cover of Beknopte Handleiding Voor Eigenaars Van Kleine Tuinen

Beknopte Handleiding Voor Eigenaars Van Kleine Tuinen

Auhtor: Henrick Witte

Language: dutch
Published: 1891

Genres:

instructional
Downloads: 317
eBook size: 329Kb

Review by O. Brown, February 2006


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Beknopte Handleiding Voor Eigenaars Van Kleine Tuinen':

... weet. Welke grond dit is, komt er zoo precies niet op aan, mits hij niet kleiachtig of te zwaar zij, want zware grond deugt allerminst voor een kleinen ...
... kwaad niet is als velen gelooven. Waar is het echter, dat men zulken grond goed moet onderhouden, wijl hij veel spoediger uitgeput geraakt dan een vastere. ...
... passen, wat ge reeds op kleine schaal in orde bracht. Dit is veel eenvoudiger dan het mogelijk aan sommigen toeschijnt. Neemt ge nu, wat voor zoo'n ...
... grond zet, waarna ge haar weer wat verder kunt gebruiken. Een tuinarchitect zou om zulk een manier van werken lachen mogelijk zou hij de geheele ...
... wijl de ne zode wat meer wordt uitgeslagen dan de andere, altijd onzuiver wordt. Bij het afsnijden drukt men met de linkerhand op den kant der ...
... door de bladeren bereid, tusschen het hout en den bast als in reserve is gedeponeerd voor de aanstaande lente-ontwikkeling. Snijdt men nu veel takken ...
... gelegen is, komt daarbij natuurlijk het meeste in aanmerking, wijl zoowel voor vruchtboomen als voor meest alle gewassen de zon als bron van leven en ...
... winter, die een allerliefst gezicht opleverde. Gewoonlijk echter wenscht men dit niet, en ik zou het dan ook niet onvoorwaardelijk durven aanbevelen ...
... dat men er een bepaalde studie van moet maken om haar goed te kunnen overzien. Maar zoo zwaar behoeft de eigenaar van een kleinen tuin het niet op ...
... wil weten, verwijs ik naar mijn Handboek voor den Bloementuin, waarin al deze onderwerpen, ook voor grootere tuinen, uitvoerig behandeld zijn. Onder ...
... is niet denkbaar. Men heeft ze van alle kleuren, het blauw alleen uitgezonderd er zijn hoog groeiende en zeer laag blijvende, met groote en met ...
... leven hebben, de helft korter dan de tweejarigen immers haar geheele levensverloop ligt binnen een half jaar, meestal slechts een maand of vijf. In Mei ...
... w. z. tot op 30 40 cM. hoogte in te snijden. Wat het planten der Struikrozen betreft, dit behandele men met dezelfde zorg als de Stamrozen de Rozen ...
... kan wat fraais geven. Toch is de laatste handelwijze het minste aan te bevelen, omdat ze wel eens wat ongelijk willen groeien, en het geheel dan een ...
... bij helder, scherp weer. In 't begin van Mei neemt men het raampje overdag geheel weg, en legt het er veiligheidshalve 's avonds weer op. Zoo krijgt ...
... legt dan bijv. een vijftal korrels in April in een bloempot, 2 c.M. diep in de aarde, en zet dien pot op een warme plaats, tot de zaden kiemen. Dan plaatst ...
... Rozen te snoeien voordat zij gaan uitgroeien. Dit is een kleine moeite, en, als men een snoeischaar of secateur heeft, doet men in zoo'n tuin in een ...
... hoofdzaak is voor elken tuin en voor een kleinen tuin inzonderheid. Men moet dan ook dit maaien of kort houden voortzetten tot zoo laat in het najaar, ...
... zeer goed bevredigen, als men het er van 't begin af naar inricht men kan den kinderen een ruimere gelegenheid geven om zich ongedwongen te vermaken, ...
... niet komen, want dit zou, zoo we twee zeer breede paden maakten, te klein worden of wel deze worden, met het oog op het bijzondere doel, te smal. ...