Cover of De Aardbeving Van San Francisco

De Aardbeving Van San Francisco

Auhtor: Hugo De Vries

Language: dutch
Published: 1907

Genres:

travel,  non fiction
Downloads: 410
eBook size: 300Kb

Review by Daniel G. Lebryk, December 2010


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'De Aardbeving Van San Francisco':

De Aardbeving Van San Francisco Cd Rom Edition De Aarde En Haar Volken 1907 by Hugo De Vries. Het boek op cd-rom Advantage. Print alleen de pagina s passages of alinea s die u wilt zoeken naar belangrijke woorden of termen lezen van uw laptop computer thuis of mini wanneer het u behaagt. Deel het elektronisch met vrienden en familie. Supply uw kinderen met boeken op hun computers in plaats van videospelletjes. Delen met 1 of 100 studenten op hetzelfde moment voor educatieve doeleinden. Geen behoefte aan een apart elektronisch apparaat te kopen om een boek lezen. Save a Tree. Betaal een lage prijs en hebben veel boeken van deze titel die u wilt afdrukken. CD-ROM Edition. Niet een DVD geen audio-cd geen illustraties. Geproduceerd in een Microsoft-compatibel formaat voor het lezen afdrukken of onderzoek. Hugo de Vries Haarlem 16 februari 1848 - Lunteren 21 mei 1935 was een Nederlands bioloog. De Vries was de oudste zoon van de Haarlemse jurist G. de Vries 1818-1900 en M.E. Reuvens 1823-1914 een dochter van de Leidse hoogleraar archeologie C.J.C. Reuvens 1793-1835 . Na het gymnasium studeerde De Vries vanaf 1866 biologie aan de Universiteit Leiden. In 1869 ontving hij een gouden medaille voor zijn antwoord op een prijsvraag van de Rijksuniversiteit Groningen over de invloed van de temperatuur op wortels. Op dit onderwerp promoveerde hij in 1870 tot doctor. In 1993 werden 394 brieven van Hugo de Vries in Groningen teruggevonden die hij schreef aan zijn collega Jan Willem Moll. De eerste stamt uit 1872. In 1996 ontdekte Erik Zevenhuizen op de zolder van Reinoud de Vries in Tilburg correspondentie tussen Charles Darwin en Reinouds overgrootvader Hugo de Vries.

Excerpts from the Book 'De Aardbeving Van San Francisco':


... als onbeschadigd. Maar het lage gedeelte der stad, dat deels op gewonen kleigrond en deels op aangeplempten grond staat, werd het hevigst geteisterd. ...
... een dal, en aan het zuidelijke uiteinde weer een baai, de Bolinas Lagoon. In het dal ligt het station Point Reyes, waar wij afstapten, en het dorpje ...
... en een opheffing of ten minste zeer aanzienlijke vermindering der spanning. In de volgende periode neemt deze nu weer langzamerhand toe, maar het ...
... donkere lijnen langs den bergrug loopen. Maar het moeras was, zooals alle Amerikaansche plassen, vol muggen die ons voortdurend beten, en wij gingen ...
... waren, doch nog met hun hoofd wortels in de schol stonden als vroeger. Een looistof-eik, (Quercus densiflora) was op deze wijze geheel gedood, terwijl ...
... kust van Californi niet meer precies daar zijn, waar zij vroeger waren. Voor de astronomische observatorin en voor de merkpalen der landmeting moet ...
... zijn zij natuurlijk geweldig en veroorzaken zij de verschijnselen van omwerpen van gebouwen, die men als de gewone gevolgen eener aardbeving pleegt ...
... maar op een afstand van de hoofdlijn, zooals te San Francisco, kunnen voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het is weer de harde grond, die de ...
... allerschoonste daaronder zijn de kunstwerken geheel of ten deele vernietigd. Iedereen in Californi kent, zij het ook slechts door afbeeldingen en beschrijvingen, ...
... schudden. Hoe zij werken kon men het duidelijkst aan de boomen op het campus zien. Zoolang als de schokken duurden werden deze heen en weer geslingerd ...
... Universiteit is gebouwd van zandsteen, zooals die hier in den omtrek gevonden wordt en onder den naam van San Jose-zandsteen bekend is. Het is een ...
... bijna al deze levensgroote figuren min of meer onherstelbaar beschadigd geworden. Naar die zaal geleidden twee trappen, van buiten aan de raampjes kenbaar. ...
... De Zondag te voren was Paaschzondag geweest en had de kerk zoo vol gezien, dat geen enkele plaats ledig was. Ware de ramp toen gebeurd, zoo zou een ...
... concrete gemaakt en ongeschonden gebleven, ten minste wat het hoofdgebouw betreft. Na den dood van den heer Stanford zijn uitbreidingen noodig geweest ...
... is ook heen en weer geschud. Eerst viel daarbij zijn top naar de zijde van het Quadrangle, daarna viel de rest van zijn bovenste helft naar ...
... gelukte het deze tot kleine afmetingen te beperken en te blusschen. Slechts op ne plaats, op de grens van het onheil, zag ik in Juni nog een gebouw ...
... van bloemgewassen die op lange rijen, even lang als de weg en evenwijdig aan dezen, geplant waren. Dit gedeelte van den grond was bergafwaarts over ...
... des zomers bijna dagelijks tot 55 60 C. stijgt, en waarvan de oostelijke wand door de Sierra Nevada, het hoogste gebergte der Vereenigde Staten gevormd ...
... wij op den juisten tijd, doch de brandende zon en het bijtende stof hadden ons toen reeds zoo gepijnigd, dat wij ondoordacht besloten, den marsch des ...
... van water de grootste moeilijkheid, waarmee de spoorwegen te worstelen hebben. In den zomer moeten vele stations eener lijn hun water wel van 100 Kilometer ...