Cover of Doktor Nikola

Doktor Nikola

Auhtor: Guy Newell Boothby

Language: danish
Published: 1915

Genres:

thriller
Downloads: 6
eBook size: 273Kb

Review by Daniel G. Lebryk, August 2006


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Doktor Nikola':

... finde denne mrkelige Mand. spurgte jeg, da vi nrmede os det Sted, hvor jeg havde i Sinde at staa af. Vi vil kre hen til Klubben og se, om han er ...
... Han hed Fader O'Rorke, og jeg tvivler ikke det mindste om, at hvis De havde spurgt ham, vilde han have givet Dem en hel anden Meddelelse om, hvad ...
... det bedre, at jeg lod Sagen komme til Afslutning straks. Jeg forlod derfor Huset og vendte tilbage til Strandpromenaden, og idet jeg satte mig paa et ...
... at jeg opdagede Omridset af en menneskelig Skikkelse. Denne Lighed tog hurtigt til, og jeg kunde nu tydeligt skelne en Mands Hoved og Skikkelse. ...
... Laohwan, det Bud, jeg fortalte Dem, jeg ventede fra Peking. Han kom en halv Time efter, at De havde forladt mig i Aftes, gav mig de Meddelelser, jeg nskede, ...
... I det jeblik kom De og jagede ham paa Flugt.. Medens hun sagde dette, lagde hun sin Haand paa min Arm. Jeg kan ikke sige Dem, hvor taknemlig ...
... Fare i det allermindste, selv deri, at Brderne i et Vrelse ved Siden af knagede, og at et Insekt summede oppe under Loftet. Hvor lnge jeg var i denne ...
... Dem selv indtil Frokost. Saa skal jeg lgge Deres Sager i Orden for Dem, saa De kan staa op.. Hun tog en Bog, satte sig ved Vinduet, aabnede den og ...
... syg.. Nej, naturligvis, sagde Nikola vi skal et andet Sted hen vi skal hen til en Englnder, som jeg kender dr skal vi have vore kinesiske Dragter ...
... klapre i Gaarden. Det var hjlys Dag, og da jeg sa mig om, opdagede jeg, at Nikola ikke var til Stede men han kom straks efter. Edgehill er ...
... tre Aar mellem Midnat og Solopgang de smugler Varer ind i Byen for at undgaa at betale den Indfrselstold, der, som De vd, hves om Dagen. Naar De ...
... pegede med den hjre Haand hen imod Drene for Enden af Hallen, og Manden gik kroget ned ad Gangen mellem de gabende Munke ud i Gaarden i det lyse ...
... kende ham. der kan vre mange Overgangssteder.. Han rider paa en Kamel med en rd, slvbroderet Sadel. Desuden siger man, at han kun har t je, og at ...
... os Velkommen. Paa begge Sider var der en Rkke af mindst tolv Dvrge, der var kldt akkurat paa samme Maade og alle lige saa smaa og hslige som han. De ...
... vor Frer sig om, og idet han nrmede sig til mig, pegede han frst paa mig og sa paa Vrelset som om han vilde tilkendegive at dette var til Brug for ...
... venstre. Det sidstnvnte indeholdt en Masse gldende Kul, og da der var en Slags kunstig Trk bag ved det, larmede det som en Esse i en Smedie. Da jeg ...
... blev eskorteret af et dobbelt Antal Munke til vore Vrelser og ladet alene, men ikke fr vi havde iagttaget, at der blev stillet bevbnede Vagter ved Porten ...
... maatte derfor benytte den eneste Lejlighed, jeg havde, til at bringe ham til Tavshed. Saa snart han var bevidstls, sa jeg mig om efter Nikola. Han ...
... hans Hensigt. Han havde set en Trstub og havde kastet den ud i Haab om, at den skulde gavne mig. Den kom nrmere og nrmere, lige i Retning af mig. ...
... Ting i 'Maanedalen'. Den fortller om en essionel Bokser og Vognmandskusk, der gifter sig med en smuk og begavet Vaskeripige, og hvis lykkelige gteskab ...