Cover of Beretning Om Folke Hiskolen I Rdding

Beretning Om Folke Hiskolen I Rdding

Auhtor: Christian Flor

Language: danish
Published: 1846

Genres:

history
Downloads: 479
eBook size: 343Kb

Review by Timothy B. Riley, September 2007


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Beretning Om Folke Hiskolen I Rdding':

... da vel ligesaafuldt have vendt deres Vaaben imod den, som de gjorde det mod Rdding-Hiskole. Iflge Planen vilde den projecterede Hiskole omtrent blive ...
... Lb en Gaard af Krigsassessor Kjr i Rdding By for 12,000 Rbd. Det er ofte blevet sagt, og vistnok ikke ganske uden Grund, at denne Gaard blev betalt ...
... ankom til hans store Trst ogsaa Hr. Mller, i hvem han fandt en kjrlig og redelig Ven og en trofast og samvittighedsfuld Medarbeider, hvad han bestandig ...
... Intet uden for Den, der flte Drift til at arbeide i Patriotismens og Menneskekjrlighedens Tjeneste, og betragtede Hiskoleideen som en Frugt af disse. ...
... overtale sig til at undvre deres arbeidsdygtige Snner om Sommeren. Resultatet blev, at af Vinterhalvaarets 22 Elever forbleve de 10 Sommeren over, hvilket ...
... den egentlige Idee, er ikke forladt den har kun formet sig efter Omstndighederne. I vor Fremstilling ville vi imidlertid kun meget kort berre ...
... for Enkelte skifteviis, naar Veiret tillod det. Blandt de Erfaringer i Sommer-Halvaaret, som muligen kunne have nogen almindeligere Interesse, ...
... have alle Eleverne samlede, (hvilket skeer, hvor det uden Vanskelighed kan lade sig gjre), eller dele dem i to Klasser, f. Ex. i Mathematik, ...
... derfor i vor Fremstilling Vinterens med de tidligere gjorte Forsg og Erfaringer her paa Hiskolen. 1. ~Det er gjort til Princip ikke at tage saa ...
... og nret hos dem, saa at deres Forstand bliver skarpere, deres Dmmekraft modnere, deres Hjerte aabnere og dlere, at der vkkes hos dem Sands for Orden, ...
... - Hedernes, Mosernes, Engenes og Skovenes sregne Vegetation, Marskegnenes Characteerplanter, de dyrkede Steders Ukrudsplanter, Klitvegetationen ...
... Kobbere, o. s. v., hvorved Interessen meget vkkes. Til populaire Foredrag over Naturvidenskaberne ere ~Samlinger~ uundgaaelig ndvendige jo mere ...
... eller hvor Hensyn til Nytten for Livet var fremherskende, men ligesaavel der, hvor kun den aandelige Videbegjrlighed kunde sge Nring. Naturligviis kunde ...
... Landet nsten aldrig. Vi kunne tale af Erfaring thi i Rdding Hiskole ere Elever fra mange Egne og flere af dem ere af Naturen gode Hoveder, ja nogle endog ...
... Litteratur ingenlunde er dem for hi, naar man kun, som man br, tillige benytter Bogens Indhold som Stof til alle Slags Betragtninger og Oplysninger. Saaledes ...
... det sidste, saa gribe vi ndig til dette Middel, fr Hiskolens financielle Forfatning tvinger os dertil, fordi den frie Adgang til Oplysning ene borger ...
... Anstaltens Vsen, at kjende dem. (See Bilaget.). Foruden disse Love, hvis Overholdelse Eleverne selv have at srge for, er det naturligviis en almindelig ...
... d. e. forberedt sig til den flgende Dag, afskrevet efter Andres Hefter, efterlst hvad i Timerne er foredraget, eller og lst i Moerskabsbger (Hiskolens ...
... i Protokollen nogensomhelst angiven Forseelse og Kassereren, naar han har vret uredelig. Almindelige Lovbestemmelser. 8. Da Hiskolens Elever maa ...
... of the English Reformation following the break with Rome. Prayer books, unlike books of prayers, contain the words of structured services of worship. ...