Cover of De Kasteelen Van Koning Lodewijk Ii Van Beieren

De Kasteelen Van Koning Lodewijk Ii Van Beieren

Auhtor: Anonymous

Language: dutch
Published: 1887

Genres:

history
Downloads: 457
eBook size: 282Kb

Review by Dr. Bojan Tunguz, April 2008


Rating: (***)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'De Kasteelen Van Koning Lodewijk Ii Van Beieren':

... van zijn dood en afbeeldingen van zijne paleizen en kasteelen. Daar ik echter ook een photografietoestel had medegenomen, wenschte ik zelf eenige ...
... De oude kleine stad ligt zeer pitoresk aan den oever van de Lerch hoog boven haar troont het voormalige kasteel der bisschoppen van Augsburg, benevens ...
... bouw zijn zeker geene groote kosten besteed, want de geel gepleisterde muren zijn reeds op verscheidene plaatsen gescheurd. Ook de inwendige dekoratie ...
... eenvoud, met zijne strenge lijnen en smaakvolle rondboogvensters, heeft deze faade een waarlijk monumentaal karakter. De benedenverdieping van het ...
... de slaapkamer en uit de bidkapel heeft men een verrukkelijk schoon uitzicht op den onstuimigen, bruisenden bergstroom, op de boven den afgrond zwevende ...
... moest worden geplaatst. De muurschilderingen moeten allen de in den aard der dingen gegronde, niet zonder schade te verbreken betrekking tusschen staat ...
... vervolgde. Ik reed aanvankelijk door de vallei van de Lerch, tot het stedeke Reutte, waar wij eene vrij steile helling moesten bestijgen. Het landschap ...
... van Partenkirchen zich in rij en gelid naast elkander, ter wederzijde van eene hoofdstraat. Zoowel te Partenkirchen als te Garmisch vindt men zeer geschikte ...
... rekene er op dat dit niet zoo gemakkelijk gaat want men is hier mijlen ver verwijderd van het naaste dorp en van elke herberg hoe eenvoudig ook. Alleen ...
... reeks van kunstmatige watervallen, die in de berghelling zijn uitgehouwen en bekroond worden door eene fraaie groep van Neptunus in zijn wagen. Deze ...
... bij de pracht van haar buurman. Voorts een majestueuse, eerwaardige linde, waaraan Linderhof vermoedelijk zijn naam heeft te danken. Hoewel deze boom ...
... vijftien meter breedte, waarin zich met groot gerucht een waterval stort. Hier is letterlijk alles namaak: de rotsen en de stalaktiten zijn van cement ...
... Dat is het paleis van Herrenchiemsee, het duitsche Versailles. Van Munchen uit kan men op een dag de reis heen en weer maken twee uren na het vertrek ...
... en oceanen bier worden verzwolgen. De gebouwen van het eigenlijke klooster omgeven nog aan de vier zijden den stillen fraaien kloosterhof.-Men wijst ...
... te leveren van het tegenwoordige Versailles eene verbeterde kopie, in zoo verre alle gevels in denzelfden stijl zouden worden opgetrokken en sommige ...
... Versailles. In het midden van dit prachtige vertrek staat een ruiter-beeld van den grooten Koning langs de marmeren wanden ziet men portretten van Lodewijk ...
... jaar van haar leven gewijd. De gordijnen van den baldakijn zijn van tapisserie au petit point en van zwaar goud borduursel op goudbrokaat. De sprei is ...
... voorbeeld, wiens geheele leven in het koning-zijn opging. Voelde hij wat hem ontbrak besefte hij dat n zijn karakter n de omstandigheden en verhoudingen, ...
... onze democratische eeuw, die liever van beneden getiranniseerd wil worden, de op den troon geboren koningen plaatst. Daar ligt een geheimzinnige sluier ...
... Blade is in the English language. If you enjoy the works of Alexander... >>read more<