Cover of Himlauret Eller Det Profetiska Ordet

Himlauret Eller Det Profetiska Ordet

Auhtor: F Franson

Language: swedish
Published: 1898

Genres:

non fiction
Downloads: 392
eBook size: 447Kb

Review by Chandler, May 2009


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Himlauret Eller Det Profetiska Ordet':

... Kristi kropp, hade fljt sitt hufvud tills efter kl. 1/2 5 pskmorgonen. Fr att nu taga detta r, 1897, till ndpunkt vid berkningen, se vi, att frn r 313 ...
... och sju konungar, v. 9 vilddjuret, som uppstiger ur afgrunden, frklaras vara en konung, den ttonde, v. 11 de tio hornen frklaras vara tio ...
... visste, att om hennes brudgum blef konung, blef hon drottning, och de 101 millioner nglar, v. 11, visste, att om jorden blef erfrad, skulle de slippa ...
... hos Kristus icke blifvit mindre lng fr det. Huru srskildt troende, som erhllit det eviga lifvet, kunna tro, att de skola vara utan detta eviga ...
... ty att de visste frn Daniel, att den tid skulle komma, d efter de fyra verldsrikenas tid, Dan. 2, himmelens Gud skulle upprtta ett rike, v. 44. Det var ...
... dessa tv eter plgade dem, som bo p jorden. Vidare deraf, att de af folken och stammarna och tungomlen och folkslagen skola icke tillstdja, att deras ...
... Kanske Herren till sist behagar att lta templet byggas p Ebal, som r ngot hgre n Garisim (Ebals hjd r 920 meter, Garisims 870 meter), dermed visande ...
... Hans vrede skall d drabba hans fiender, men fr Israel kommer han ssom en befriare, nedgrande de antikristiska iderna. Det r d det hrliga vckelsemtet, ...
... sden, 14:15, och. en skara af judar, nemligen skaran p glashafvet, 15:2. Jorden blef skrdad, heter det, nr de mogna krvarna blefvo upptagna, ...
... armer, 12:16, eller att bildstoden fr ett s kraftfullt slag p ftterna, att den ramlar omkull. Enligt Dan. 8:9 uppkommer det lilla hor, som skulle ...
... hvilken vi nu lefva, endast vissa uttagas att utgra bruden, andra tro, att endast vissa uttagas att utgra Kristi kropp. De frra anse bruden fr den ...
... hafva blifvit uppbrnda af nglarna, och det redan vid denna (och ej frst vid nsta) tidslders nde. Matt. 13:30, 41, 43. Likas skola de onda fiskarna ...
... alla de tusen ren. Vi nmnde synda, och ngon torde frundra sig fver, att mjligheten att synda frefinnes under denna hrliga tid. Vi m d ihgkomma, ...
... 75 slgtled frn Adam till Kristus p omkring 4000 r. Tusende slgtled skulle slunda upptaga en tid af fver 50,000 r (nrmare 53,333.) Ehuru bibeln slunda ...
... skall vara r oss ej bekant. Men det r ej alls omjligt, att den ocks varar i 7,000 r, under hvilken tid alla de Guds krleks afsigter skola vinnas, hvilka ...
... Dessa 1260 dagar f ju sin bokstafliga daguppfyllelse under vredestidens sista halfva, men de synas haft en freskuggande rsuppfyllelse under de 1260 ...
... uppfylldes 60 r derefter under kejsar Hadrianus, och slutligen turkarnas frtrampande, som begynte r 637 e.Kr. 4. De 1260 ren af muhammedanskt ...
... skada f af den andra dden, v. 11. Allt detta, jemte talet om lidande, fngelse, prfning, som frekommer i detta bref, syftar mycket tydligt p martyrtiden. ...
... och ddade under den senare delen af vedermdan. Dessa tv klasser sgas uppst, men icke den Guds frsamling, som varit uppstnden redan i flera r. Dessa ...
... the same name by Sylvia Plath, Lady Lazarus also deals with themes similar to the poem, namely issues of exhibitionism and the public's hunger for tragedy ...