Cover of De Kleine Johannes

De Kleine Johannes

Auhtor: Frederik Van Eeden

Language: dutch
Published: 1893

Genres:

fiction and literature,  fantasy
Downloads: 363
eBook size: 129Kb

Review by A. Dent, July 2005


Rating: (***)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'De Kleine Johannes':

De Kleine Johannes by Frederik Van Eeden. Dutch language version of De kleine Johannes by Frederik Willem van Eeden dutch socialist..

Excerpts from the Book 'De Kleine Johannes':


... ook al beet genomen?' zeide Wistik. 'Ik dacht het wel, dat heb je altijd met menschen.' En hij liet zich van Johannes' schouder glijden en liep ...
... bij de ooren. Deze riep: 'Maar ik heb hem toch zoo lang gekend, en ik ben zoo ver met hem weggetrokken.' 'Gedroomd heb je, zeg ik. Waar ...
... En je moet begrijpen: wij zijn menschen en geen dieren, en het heil van de menschheid en van de wetenschap gaat boven dat van eenige konijnen.' ...
... met zwarte handen en kleederen, zwijgend en rusteloos werken. 'Wie zijn dat?' vroeg hij. 'Raderen, ook raderen,' lachte Pluizer, 'of menschen, ...
... stil over elkaar gevouwen op de borst lagen, moest hij rusten. Hij staarde op de magere, witte vingers, half verlicht aan de bovenzijde. Op eenmaal ...
... berekend en hoe fijn en doelmatig gemaakt.' 'Ja, verbazend doelmatig,'zei Pluizer, 'jammer dat het grootste deel van die doelmatigheid en fijnheid ...
... van al dat licht en die warmte, starend op de halmpjes en kluitjes voor hem, gekoesterd in de zon. Het was hem zoo wel in dat licht, het gaf ...
... Zij gingen naar de kamer van waar het geluid kwam. Het was zijns vaders slaapkamer. De zon scheen vroolijk naar binnen, op de gesloten, groene gordijnen ...
... doornen de vale, wollige toortsplanten schudden de lange hoofden, als hij ze wegduwde in zijn vaart. Hij klom tegen de zandige walletjes op en kwetste ...
... den tuin waren overal schuttingen en broeikasten. Het was een heele wereld voor Johannes. Hij kon er verre tochten in maken en hij gaf namen aan alles ...
... zijn kopje, om er een traan mede uit het oog te wisschen. Dat was zoo zijn zakdoek. Daar ritselde iets in het helm en een dikke, logge gedaante ...
... teeken van goedkeuring op zijn gelaat te zien. Maar de koning was bang om ontevredenen te maken en keek zeer strak. Zijn gevolg rekende het beneden ...
... de boot ging? Anders word je dadelijk wakker, zoodra hij eenige beweging maakt. Nauwelijks kon je herkennen, waar de baas aan land was gegaan ...
... de dekschilden in verrukking op, liet de vliezige vleugels even trillen. Hooger wilde hij! Hooger! Weer trilden zijne vleugels, de pooten lieten den ...
... en vlug werd als een der duiven. Hij strekte de leden uit, de duivenvlucht vloog op, en Johannes zweefde in hun midden mede, in de ruime, vrije lucht ...
... schijnsel gezien, waarvan de oude kever sprak hij dacht niet beter te kunnen doen, dan er dadelijk heen te vliegen. Regelrecht vloog hij in een kamer ...
... boomstronken tallooze kleine, witte stompjes, met zwarte topjes, alsof zij verbrand waren. Sommige wijze menschen houden ze voor een soort zwammen. ...
... angstigen blik naar het eenzame paard en den grauwen regennevel en kreunde zacht. 'Nu is alles uit,' dacht hij 'nu zal de zon wel nooit meer ...
... ook van bloemen en vogels houdt.' 'Dat doe ik ook Johannes! dat zie je.' En Robinetta riep het roodborstje op haar hand en sprak het vriendelijk ...
... vreemd, duizelig gevoel, als hij met haar liep, hij dacht zich somtijds weer zoo licht dat hij door de lucht zou kunnen vliegen. Doch dat gebeurde ...