Cover of Elias Lnnrot

Elias Lnnrot

Auhtor: August Ahlqvist

Language: swedish
Published: 1884

Genres:

biography
Downloads: 70
eBook size: 265Kb

Review by A. Dent, December 2010


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Elias Lnnrot':

... frsta upptrdande p den fosterlndska literaturens mark, d.v.s. r 1830 eller ett par r tidigare, var finska sprket s fga uppodladt, att det nuvarande ...
... fven andra frebud och frsk frekommo kort innan Lnnrots upptrdande eller samtidigt med detta, hvilka andra sidan voro egnade att upplifva ynglingens ...
... frmst lockade honom Topelii spr, och det var i dem v. Becker ifrigt uppmanade honom att trda. Utom desse tv mn, yttrar han sjelf, lge kanske Kalevala-runorna ...
... der boende runosngare, medan deremot i det nrmaste hvarannan qvinna i goda sngtrakter kunde fr honom sjunga lyriska snger. Denna vr frvning frskingras ...
... voro affattade, ro s allmnt knda, att de vl ej behfva hr omnmnas. De voro nemligen endast foiska eller kanske hellre ortografiska, och dermed afsg ...
... En betydligt strre mda beredde honom de egentliga episka sngerna. I dem mste berttelsen rtt ofta sammanvfvas (Lnnrots eget uttryck) af orkneliga ...
... laikahtime laulajaksi d.v.s. jag ansg mig fr en sngare, lika god som de sjelfva.[5]. Se der ett likas klart som afgrande svar p frgan, med hvilken ...
... kunna mta sig med honom. Hans sprkliga vetande grundade sig p de gamla latinska och grekiska sprken, i hvilka han egde grundliga insigter. P ldre dagar ...
... och zigenare nu lura lttroget folk. Trollkarlen var en siare, en verklig schaman, en af traktens skarpsinnigaste mn och som tillika stod hgt i sedligt ...
... grund fr sitt hem genom att i Kajana inlsa en byggnadstomt, p hvilken han uppfrde ett prktigt hus. Fljande vr fddes t honom p Eliasdagen en son, ...
... Frst p vren 1854 blef han installerad i embetet, och innehade det sedan i tta r. Som sitt vigtigaste frelsningsmne ansg han - och detta var ...
... omkldnad fr tankar och knslor, vare sig i prosa eller poesi, har ej Lnnrot - utom i psalmdiktningen, hvarom mera lngre fram - efterlemnat alster, som ...
... och att fven det finska rat tycktes, tminstone i dikter af modern form, begynna fordra accentens, om ocks icke uteslutande herravlde, s tminstone ...
... mste till det slunda uppndda antalet nnu lggas ett hundratal sdana psalmer, som han publicerat i tidningar och psalmhften, men hvilka ej blifvid ...
... dikt, men i synnerhet i psalmerna, eller med andra ord, att de ro sngbara, vlljudande och metriskt riktiga utan att likvl vara lngtrdiga och utvattnade ...
... tyckes ej hafva blifvid lngvarig, sedan han r 1822 vardt vlbestld student. Redan fljande ret fick han en s. k. akademisk kondition i dvarande kirurgieessoren ...
... endast med anstrngandet af alla sina krafter lyckades det Lnnrot sjelf att uppn land, sedan han ffngt skt att rdda de andra. - Flera r senare trffade, ...
... bar till sig och befriade mig frn all den sorg, jag kanske kunnat hafva af honom. Bst vore det vl i sdana omstndigheter, att genast kunna nja sig med ...
... 40 runo- och andra folksngsmelodier. Dessa voro de frsta melodier frn finska folkets lppar, som den civiliserade verlden lrde att knna, om vi neml. ...
... ReadingLoved this book? Other books that may be interesting to you:Arthur Stuart Menteth Hutchinson : If Winter ComesArthur Knapp : Cocoa ...