Cover of De Klucht Der Vergissingen

De Klucht Der Vergissingen

Auhtor: William Shakespeare

Language: dutch

Genres:

drama
Downloads: 275
eBook size: 419Kb

Review by Chandler, November 2009


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'De Klucht Der Vergissingen':

Sir Thomas More (February 7 1478 - July 6 1535) also Saint Thomas More was an English lawyer social philosopher author statesman and noted Renaissance humanist. He was an important counsellor to Henry VIII of England and for three years toward the end of his life he was Lord Chancellor. He is also recognized as a saint within the Catholic Church and in the Anglican Communion. He was an opponent of the Protestant Reformation and of Martin Luther and William Tyndale. More coined the word utopia - a name he gave to the ideal imaginary island nation whose political system he described in Utopia published in 1516. He opposed the kings separation from the papal church and denied that the king was the Supreme Head of the Church of England a status the king had been given by a compliant parliament through the Act of Supremacy of 1534. He was imprisoned in the Tower of London in 1534 for his refusal to take the oath required by the First Succession Act because the act disparaged the power of the Pope and Henry?s marriage to Catherine of Aragon. In 1535 he was tried and executed for treason by beheading. More was beatified by the Catholic Church in 1886 and canonised with John Fisher in 1935. In 1980 he was added to the Church of Englands calendar of saints.

Excerpts from the Book 'De Klucht Der Vergissingen':


... alle ontferming van ons gram gelaat. Want sedert tusschen uw onrustig volk En ons een diep rampzaal'ge twist ontstond, Verboden hier en ginder raadsbesluiten ...
... U tegen vijf uur op de markt ontmoeten, En ben tot slapenstijd dan tot uw dienst. Thans roepen mij mijn zaken elders heen. ANTIPHOLUS VAN SYRACUSE. ...
... hem moog'lijk uitgenoodigd, Zoodat hij van de markt ter maaltijd ging. Laat ons gaan eten, zusje wees niet boos De man is van zijn doen en laten ...
... niet Door hem. Ja, zoo hij mij vervallen ziet, Hij ziet zijn eigen werk n zonnestraal Van hem, mijn schoon herleeft in morgenpraal. Doch grillig springt ...
... Gij hadt mij nu al dezen tijd moeten bewijzen, dat er niet voor alles een tijd is. DROMIO VAN SYRACUSE. Zeker, heer, en dat heb ik gedaan namelijk ...
... VAN EPHESUS. Een schraal onthaal is vriendlijkheid veel liever zie ik den disch, Heer Balthazar, beladen met keur van vleesch en visch. BALTHAZAR. ...
... vrij, maar toch ook zacht Daar zullen we eten 't is een meisje, waar Mijn vrouw,-doch ik bezweer u, zonder reden Zich vaak jaloersch om heeft getoond. ...
... SYRACUSE. Hoe zoo een vette partij. DROMIO VAN SYRACUSE. Wel, heer, zij is het keukenmensch, en een en al reuzel en ik zou niet weten, wat ik met ...
... open plein. Een Koopman, Angelo en een Gerechtsdienaar komen op. KOOPMAN. Gij weet, met Pinkst'ren was de som verschuldigd, En sedert drong ...
... dien en zeg, Dat ze in mijn kist, met Turksch tapijt omkleed, Een beurs vindt met dukaten breng die hier, En deel haar mee, dat ik op straat in hecht'nis ...
... beproef uw kunsten niet. DROMIO VAN SYRACUSE. Meester, is dit mejuffer Satan. ANTIPHOLUS VAN SYRACUSE. Het is de duivel. DROMIO VAN SYRACUSE. ...
... VAN EPHESUS. Maakt gij nog praatjes. (Hij slaat hem.). COURTISANE. Wat zegt gij nu wel. is uw man niet dol. ADRIANA. Zijn woestheid ...
... de zedigheid maar toeliet. ABDIS. Als gij alleen waart. ADRIANA. Ook wel in gezelschap. ABDIS. Maar moog'lijk niet genoeg. ADRIANA. O, wel genoeg ...
... mij bitter zelfverwijt gewekt.- Naar binnen, vrienden. haalt mijn man nu hier. ABDIS. Neen, neen geen schepsel treedt mijn woning binnen. ADRIANA. ...
... zeggen mij: Voorwaar, gij zijt mijn zoon Antipholus. ANTIPHOLUS VAN EPHESUS. Ik heb mijn vader nooit, neen, nooit gezien. GEON. Wij scheiden voor ...
... de Koopman, Angelo en het Gevolg af.). DROMIO VAN SYRACUSE. Zal ik uw goed, heer, nu van boord gaan halen. ANTIPHOLUS VAN EPHESUS. Wat hebt gij, ...
... einde nam, toen deze, in Juli 1593, Parijs wel een mis waard achtte. Koningin Elizabeth had in 1591 aan Hendrik IV 4000 man hulptroepen gezonden onder ...
... hier nog plaats vinden. Shakespeare heeft aan het eene tweelingpaar een tweede toegevoegd en daardoor een grootere en zeer vermakelijke verscheidenheid ...
... upupa is te gelijk een vogel, de hop, en een pikhouweel, zooals voor het loswerken van steenachtigen grond gebezigd word. III. Tweede Tooneel. ...
... Shakespeare : Antonius Ja CleopatraA discourse of life and death / written in French by Ph. Mornay. Antonius, a tragoedie / written also in French ...