Cover of Altenahr En Zijn Omgeving

Altenahr En Zijn Omgeving

Auhtor: Eduard Neuhauser

Language: dutch
Published: 1907

Genres:

travel
Downloads: 225
eBook size: 290Kb

Review by Beth Cholette, May 2009


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Altenahr En Zijn Omgeving':

... het grootste deel met wijngaarden bezette dal, dat, als weinig andere dalen, rijk is aan allerlei opwekking tot studie voor geologen, plantkundigen, ...
... Klein Zwitserland genoemd, is het stadje Altenahr met de steile, zoo afwisselend gevormde rotspartijen, waaraan zich, als bij een groot geheel behoorend, ...
... bonte koe doen overgaan op den rotswand bij de plek, waar de schuldigen werden terechtgesteld. Onder die naar voren springende rots leidt de straatweg ...
... gestemd, hetgeen wel zal gekomen zijn, doordat een vrij sterke nevel opkwam, die ons het uitzicht op het dal en de bergen benam. Wij maken dus rechtsomkeert ...
... worden we beloond door het heerlijke panorama dat we van hier genieten. Tegelijk bewonderen we de overblijfselen van de stoutmoedige en sterke vesting, ...
... te zoeken. Als wij de spoorwegbrug voorbij zijn, komen we aan den oudsten tunnel van Duitschland, geopend in het jaar 1834, en zijn dan bij het eigenlijke ...
... der mooiste uitzichtpunten van Duitschland, het Witte Kruis en de burchtrune Ahre, ook wel Ahrburg of verkeerdelijk Burcht Altenahr genoemd. Het ...
... de kerk verlaten. Voorbij de kerk, die in de elfde eeuw in romaanschen stijl werd gebouwd, en waarin de doopvont bijzonder bezienswaardig is, en langs ...
... oprijzende massa's verrijst de rotsgigant het lijkt ons, alsof ieder oogenblik de afzonderlijke, losse blokken naar beneden konden vallen en ...
... en het slot ziet men de prachtig aangelegde wijnbergen, terwijl op den voorgrond aardappel- en korenvelden liggen. Geen bezoeker van het Ahrdal verzuime ...
... hij, zich tot de gemeente wendend, zegt Ita missa est, en na den zegen te hebben ontvangen, verlaten wij met de gemeente het bedehuis. Wij gaan ...
... waarin hij op dezen post is geplaatst, reeds dikwijls beproefd werd, de schilderij te photografeeren, doch dat tot heden noch hij, noch iemand anders ...
... Holland, werden herinnerd, en dat aan het einde van den tocht ons kort vr Altenahr, bij Weissenrath, ook een landschap boeide in den trant, zooals we ...
... En het volksleven is ook vol afwisseling. Men heeft hier nog oude, schilderachtige kleederdrachten, een volkstaal, die met haar kloeke scherpte aan het ...
... maakt door een forsche, schitterend witte brug over de Visp. En dan, adieu, gij droom van het Zuiden. Adieu, gij noteboomen en wijngaardbergen. Op ...
... enkele witte beekjes neerfladderen en boven de rotsen komen de gletschers voor den dag met flikkeringen op de breuken, terwijl nog weer hooger de ...
... in den zak of in het geweten. Goed, dat men al gauw achter de huizen komt, waar men het beeld der Circe niet ziet. Zermatt heeft een type, dat ...
... bij een Derby-ren. Ieder morgen heeft, als de zon boven de kerk opgaat, de plechtigste missa solemnis plaats en het is een vreugde, des avonds met vermoeide ...
... ReadingLoved this book? Other books that may be interesting to you:Edmondo De Amicis : Ricordi Di LondraThe Recollections of Solar Pons is ...
... publication on India's remote northeast starting from Tibet in the north to Myanmar (Burma) in the south and in between the North... >>read more<