Cover of De Edda

De Edda

Auhtor: Frans Berding

Language: dutch
Published: 1911

Genres:

myth
Downloads: 311
eBook size: 132Kb

Review by Joanna Daneman, January 2005


Rating: (***)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'De Edda':

De Edda Dutch Edition by Frans Berding. De Edda is presented here in a high quality kindle edition. This popular classic work by Frans Berding is in the Dutch language. If you enjoy the works of Frans Berding then we highly recommend this publication for your book collection.

Excerpts from the Book 'De Edda':


... Vermomde en Roodspeer Hymirs Ketel Het Feest bij Egir Wodan bij de Waarzegster Het Vrspellied Billings Dochter Wodan bij Stormsterk De Wereldzang der ...
... de nacht genoemd.. En Weetal:. -Bij menschen nacht en nevel bij goden, masker bij wijze Wanen, lichtloos noemen de Reuzen hem, slaaplust ...
... Nergens konden de goden zijn ketel ontdekken, totdat Tyr vertrouwelijk Thonarr in het oor fluisterde:. -Ver in het Oosten, waar de hooge ...
... een man ook moge roeien,-als hij dezen beker niet breken kan is hij toch zwak.. De bliksemslingeraar greep den beker, smeet hem tegen de stukgruizelende ...
... door de lucht. En Mimirs heldere bron wil geen aanwijzing geven.-Wist gij dat alles.. Idoena, die de bladergroene dochter is der onderaards werkende ...
... Goede. Welsprekend is zij, een toovenares, en met haar wonderlijke kunsten is zij welkom bij listige lieden. Toen ontstond het oorlogsleed. Tegen ...
... der liefde een dwaas te maken en dat gebeurt eens bij een ieder. Daarom moet niemand een ander verwijten, dat hij in haar boeien ligt: de schoonheid ...
... voor een burcht kwam. Hoog op zijn paard gezeten slingerde hij zijn speer, zwaaide zijn zwaard en zijn schitterende schild. Er ontstond een hevige strijd: ...
... heks.. De heks zeide hem:. -Ringgerd heet ik, de dochter van Haat. Mijn vader heeft zich menige bruid uit de burchten genomen, voor Helgi hem ...
... werd aangewezen om den knaap op te voeden. Nu was er voortdurend groote strijd tusschen koning Siegmond, wiens geslacht de Welsingen of Wolvingen heette, ...
... zonen,-allen.. Toen ging zij verder en kwam tot Helgi. En zij zeide tot hem:. -Heil u, Helgi. Gij moogt u verheugen, gij lieveling van den ...
... wist, dat Siegfried een geweldige held was en daarom spoorde hij hem aan Fafner te bevechten. Siegfried echter wilde dat niet doen, en zeide tot Regin:. -Wat ...
... bosch de paarden der moordenaren, tot bloedens toe gestoken door de scherpe sporen en druipend van zweet, en kwamen bij Goedroen. Eerst stond zij ...
... worden. Haar moeder gaf haar het leven om leed te verduren, en het geluk van veel mannen te verstoren.. Brunhilde zat in een gouden pantser gekleed, ...
... gaf ik u, dertig dienaren en zeven maagden en zilver zonder maat. Gij hebt het aangenomen, alsof het geen waarde had, en het goud van Brunhilde hieldt ...
... perkament bevatte 29 liederen van goden en helden. Brynjolf gaf het den naam, dien het reeds bekende boek van Snorri droeg en noemde ook dit Edda, d. ...
... die als reuzen zijn. De oud-noorsche geest was de geest van natuurkinderen en helden en wijzen tegelijk. Kon het anders in de koude landen van bergen ...
... de goden, wier dagelijksche doen hij kent, van de paarden, waarop zij ter vergadering rijden aan Schrikesch' stam. Maar voor Roodspeer blijft Wodan Vermomde. ...
... hoofd, wanneer hij vragend staat voor het wonderlijke gebeuren der dingen. Reeds nadert de godenschemering, het wereldeinde is nabij. De wolven ...
... wilde Brunhilde de geliefde worden,-hij zou de vreeslooze zijn, aan wien zij zich verbonden had, nog vr zij hem kende. Siegfried volbracht die ...