Cover of De Bruidstijd Van Annie De Boogh

De Bruidstijd Van Annie De Boogh

Auhtor: Herman Robbers

Language: dutch
Published: 1901

Genres:

fiction and literature
Downloads: 301
eBook size: 588Kb

Review by A. Dent, September 2007


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'De Bruidstijd Van Annie De Boogh':

... blije bewustzijn, dat hij nu aangekomen was, plotseling in hem op, en hij stapte naar den uitgang in een prettig-verwachtende gejaagdheid, dadelijk scherp-kijkend ...
... weer sneller stappende den kant van het Park op, en in de wijd-vlakkende ruimte tusschen de lage huizen, voelde hij zich krachtig-deinend gaan, ...
... Maar als z'n vrouw er niet was, die erg gesteld is op vormen . stand . goeie-toon . dan was er van eenige feestlijkheid van hun kant niet ingekomen. ...
... pijnlijk. Mevrouw drukte haar dun-gelipten mond, met trotsche berusting, stijf-dicht, Louis trok z'n wenkbrauwen op, krabde zich achter 't oor, kuchte, ...
... ben zelfs een beetje belachelijk verliefd op 'r geweest. Ik geloof dat ik met haar gelukkig zal zijn., zooals het dan heet. Ik hoop ook haar het leven ...
... op aandringen van mama ging hij er ten-minste nog even bij zitten. Louis was onderweg weer druk, praatte voortdurend, nerveus en lacherig, maar ...
... tot droomen, tot niets. En dat was gebeurd dien zomermorgen. Een paar lichte woorden hadden 't gedaan. God is liefde. God is liefde., liep ze aldoor ...
... in dien tijd. Hoe 't gekomen was en waar het weer heen was gegaan, had ze nooit geweten. Snel was het gekomen . en langzaam, heel langzaam weggegaan. ...
... het ook altijd zoo vreeslijk druk. 't Was wel gebonden, hoor, zoo'n leven, maar enfin. 't Moest er van komen, niet waar. de zaken moesten 't 'm doen. ...
... menschengewoel, de donkere, schreeuwerige stratenmenigte- nu waren ze er bijna. Maar hun gang werd trager, slepender er kwam een zekere aarzeling ...
... 't een aanklacht . zonder toorn of haat een droef, doorleefd verhaal, maar zonder bitterheid of zelfmeelij., werd het een biecht. Want, schoon ze eerst ...
... bewust waar hij was, liep hij toch nog verder door, naar den Maaskant, en ging zitten op een bank, van waar hij, onder de zware, zwarte boomkronen ...
... praten en-heimelijk, aan de deur-een enkel trekje doen, de rookwolkjes wegslaand met hun groote, onbedekte handen, want ze waren niet zeker of 't ...
... zei hij, hij had nog niet veel trek. De broers praatten niet veel meer. Ze hadden een zekere gegeneerdheid voor elkaar. Nu Paul toch heenging vond ...
... vreugde in voelde., alleen ze bleef zich nu vaag bewust dat die vreugde verboden was. Nu stond ze bij 't gaslicht, hield zich den handspiegel vlak ...
... mama. Ze hadden haar verder met rust gelaten. 't Was laat nu alles was stil in huis, het eenige geluid in de kamer waren haar zachte snikken. O ...
... aandacht Paul een kop koffie in, ging toen naar de kast om een ei te krijgen en 't vleesch dat van gisteren over was,-wat Paul haar ook toeriep ...
... op . en staarde naar zijn doek met doffen schrik die groeide. God. God. Het was in-eens veranderd, de toon, de expressie, het geheele sentiment . verknoeid. ...
... naast zich. Hij vond het akelig-naar-nuchter van zich-zelf, begreep zich niet, hij vond zich onuitstaanbaar stijf en houterig en suf. Hij zocht naar woorden, ...
... dat . ook zij . om hem wat gaf. Maar toen hij zoover kwam-hij merkte, sprekende, al op met hoeveel moeite beiden zich bedwongen-barstte 't los. ...