Cover of Beginselen Der Dierkunde

Beginselen Der Dierkunde

Auhtor: J Ritzema Bos

Language: dutch
Published: 1902

Genres:

science
Downloads: 310
eBook size: 189Kb

Review by Timothy B. Riley, October 2008


Rating: (***)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Beginselen Der Dierkunde':

... 182. I. BEKNOPT OVERZICHT VAN DEN BOUW EN DE LEVENSVERRICHTINGEN VAN HET DIER. Tusschen de verschillende dieren bestaat groot onderscheid men vergelijke ...
... verschillen tusschen arm en been des menschen vinden hunne verklaring in het verschillende gebruik, dat ervan wordt gemaakt. De beenderen van de ...
... Hersenen of ruggemerg zijn dus a. h. w. het middelpunt (het centrum), waarvan het bevel tot beweging uitgaat men noemt ze middelpuntsdeelen of centrale ...
... treedt door den neus of den mond binnen en komt door de keel heen in de luchtpijp, waarvan het bovenste, verwijde gedeelte het strottenhoofd heet. ...
... van het lichaam (fig. 23). Dit gaat echter niet zoo gemakkelijk, wijl het bloed in de fijne haarvaten veel weerstand ondervindt. Het bloed verliest ...
... van denzelfden poot zijn aan elkander vastgegroeid (fig. 28).-Wat betreft de wijze, waarop de verschillende Zoogdieren hunne voeten ...
... benedenkaak hoektanden bezit, en aan elken kant in iedere kaak 6 kiezen. Door het tusschen haakjes plaatsen der hoektanden van het paard (zie boven) ...
... algemeen kan men zeggen, dat hij meer nut doet dan nadeel. Het nest van den mol bevindt zich onder den een' of anderen grooten molshoop. Het bestaat ...
... zijn dit is bijv. het geval met het Oldenburger paard en met de Orloffs (Rusland). Het bekende Engelsche volbloedpaard is uit louter Westersche ...
... de dicht bijngelegen bladen van dit orgaan hangen, en worden dan vr ze verder worden voortbewogen, op de volgende wijze meer fijn gemaakt. De bladen ...
... de ellepijp en het spaakbeen zich duidelijk laten onderscheiden. Het spaakbeen (fig. 71, s) kan hier niet om de ellepijp (ep) draaien en aan het laatstgenoemde ...
... 82). tandsnaveligen: met eene omgebogen punt aan den snavel hiertoe behooren de klauwieren (klapekster, fig. 83). diksnaveligen, die n plantaardig ...
... geene verwondering te wekken, dat ons land met zijn strand, zijne rivieren, meren, veenplassen en kanalen en zijne lage landstreken, die gedurig ...
... tot een stuk vergroeid zijn, 't welk de onderlip (O.l)] heet. Eene voortzetting van de huidbekleeding des kops (de bovenlip, Bl.) steekt meer of ...
... De sprieten bestaan uit leden, die ongeveer driehoekig zijn (zaagvormige sprieten). Op den rug liggende, springen zij hoog op. Dit doen zij ...
... kokertjes, die zij uit plantendeelen, stukjes steen of schelpen samenstellen. Orde Vliesvleugeligen. Bovenlip en bovenkaken niet verlengd (bl. 131), ...
... gewoonlijk niet alleen uit ongevleugelde bladluizen, maar ten deele ook uit exemplaren, die na eenige vervellingen te hebben doorloopen, vleugels hebben ...
... de enkele made, die tot ontwikkeling komt, wordt volwassen geboren en verpopt onmiddellijk na hare geboorte. Terwijl de meeste insekten slechts nmaal ...
... geschikten hospes te recht komt, dan worden het lid en de eischalen (of de eischalen alleen) in de maag of den darm verteerd, en de larven komen te ...
... en waardoor zij voor den aanval van andere dieren beschut zijn.-Zij planten zich door eieren voort, vele echter door vorming van knoppen, die ...