Cover of Bezoek Aan Den Berg Athos

Bezoek Aan Den Berg Athos

Auhtor: Anonymous

Language: dutch
Published: 1873

Genres:

non fiction
Downloads: 260
eBook size: 338Kb

Review by Bob Tobias, November 2009


Rating: (****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'Bezoek Aan Den Berg Athos':

... voor zoover zij maar eenigszins kunnen, de ongezonde stad, waar moorddadige koortsen woeden, en begeven zich naar eene voorstad, ten westen van Salonika ...
... men in het voorportaal, waar vroeger de catechumenen en allen, die om eene of andere reden van de gemeenschap aan de heilige mysterin waren uitgesloten, ...
... hebben de Turken dit prachtig mozaek op gouden grond gespaard. De andere basilieken onderscheiden zich door niets bijzonders alleen die van Sarali-Djami-Si ...
... toren verrijst. Wij brachten hier den nacht door. Den volgenden morgen vervolgden wij onzen tocht door de eenzame landstreek welhaast begon de weg zeer ...
... tevreden met hunne onmatig lange baarden, laten ook hun haar over hunne schouders afhangen, hetgeen soms aan hun gelaat eene zonderlinge, woeste uitdrukking ...
... Jezus Christus Overwinnaar. Daarop legde hij het brood in de kelk, goot wijn en water daarin, dekte de kelk met een kruis, en droeg het heilig misoffer ...
... voeren het bestuur over de Heiligen-berg, en doen van hun beheer verantwoording aan de algemeene vergadering, die bovendien ook de rechtsmacht ...
... de eerste tien eeuwen onzer jaartelling is de geschiedenis van den berg Athos tamelijk duister en onzeker. Volgens de monniken, zou het ...
... byzantijnsche school. De overleveringen en beginselen dezer school zijn nedergelegd in een boek, getiteld Ermneia ts Zgraphchs, Handboek der Schilderkunst, ...
... is verre van opwekkend en niet dan met zekeren weerzin verlaat hij de frissche lommerrijke bergpaden voor de donkere en vochtige portalen, de kille ...
... effect, en onderscheiden zich in dit opzicht gunstig van de, uit het oogpunt der kunst, veel voortreffelijker werken onzer meesters. Het begrip ...
... voet uitgeoefend, en zonder aanzien des persoons: Joden en Muzelmannen worden evengoed ontvangen als Christenen. Niemand behoeft iets te betalen maar ...
... naar de boot terug. Hebt gij het wonderdoende beeld gezien. vroeg ons Vader Pachomius, een onzer roeiers. Wij hadden het niet gezien, en waren ook ...
... den strijd deelnamen, sloten zich aan bij de opgestane Grieken in Macedoni. Diamantis kwam, aan het hoofd zijner Albaneezen, hun te hulp hij nam eene ...
... indruk. Dit schijnt navolging van het antieke, en is inderdaad niets anders dan koude manier en akademiestijl.-Ik merkte reeds op, dat de ...
... der Epitropen, Vader Melchizedek, toonde ons met blijkbaren zelfvoldoening, de relikwien en de kostbaarheden van het klooster want Laura is nog altijd ...
... lage takken hangen, en wachten tot de anderen van zelf afvallen. Omtrent de stichting van het klooster verhaalt men u eene anecdote, die hoogstwaarschijnlijk ...
... belegeren, zond de keizer Constantijn naar Rome, om nog eenmaal de hulp der westersche Christenheid in te roepen. Een deel van de hooge grieksche geestelijkheid, ...
... Zelf slaven van een despoot, zijn zij op hunne beurt despoten, die alle verkeerdheden en misbruiken, waarop hunne macht steunt, met hand en tand vasthouden. Den ...
... This popular classic work by Alexander Blade is in the English language. If you enjoy the works of Alexander... >>read more<