Cover of Dante En Beatrice

Dante En Beatrice

Auhtor: Frederik Van Eeden

Language: dutch
Published: 1918

Genres:

poetry
Downloads: 149
eBook size: 137Kb

Review by Chandler, October 2008


Rating: (***)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Summary of the Book 'Dante En Beatrice':

Dante En Beatrice En Andere Verzen 1908 Dutch Edition by Frederik Van Eeden. This Book Is In Dutch.

Excerpts from the Book 'Dante En Beatrice':


... Telkens weer moet ik beschouwen den schat in mijn boezem, Nimmer verzaadt zij mijn oog, als eens rijken juweelsteens Wisslend ...
... U alleen, bron van begrijp en trouw. Al wat ik nog aan lieven en aan leeven te geeven heb, 't is al, 't is al voor U, maar om Uw ...
... staat. Neem alle sieraad met uw zuivre handen, al wat er uitblonk van mijn weezen af, op 'uw altaar mag door 'uw vuur verbranden ...
... alleen zijn dichtmacht stamt, hij wordt bij 't stemloos volk teruggesmeeten middein zijn kracht verlamd. Blijft ons nabij dan, ...
... strijden, niet verslagen maar duldend zonder vreugde? Wie heeft mijn wintersche dagen verkeerd in luuwte? Wie heeft mij liefde doen kennen ...
... de stem verstikt, aan alle leeden lam- Zoo liet der waereld vale, vage nood u niet meer toe te waken of te slapen- ...
... iets hachlijks te beginnen. Waarheid is mij, wat 't kindekijn de borsten zijn die 't voeden, doch weetend dat zij schoon moet ...
... der gottlich klare Bach, der Seelen Labsal, ihre Eichen. Doch stand es schlimmer mit der Kunst der Farben, nun ja! die Reiche soll ...
... het geboor'ne is een prooi des Doods, Toen, in volkoomen nacht, als nauwelijks hoorbaar Londen omlaag nog maar fluisterend roerde als ...
... blindende verschijning, in 't welvend blauw teer-zilv'rig uitgevlokt, ik zag rondom, als de verstijfde omlijning van een ...
... in liedren, die de menschen zingen, wat zich het innigst aan uw schoonheid paart, maar er weerklinkt geen menschenzang op aard, die ...
... zoodat hij liefdeloos heet en verblind, naarmaat hij m'e'er, met vaster liefde mint. En alle trouw aan Hem die niet vergaat, heet ...
... Achter dat, diep daarachter is het onnoembare. Wat is het? Wel u! gij zaligen, die het beseffen kunt. Het is dansen, maar ...
... veracht mij niet, omdat ik te zwijgen niet vermocht. Hebt gij ook niet het alledaagsche gedaan? Hebt gij dan van uw verachtelijk ...
... ouder, het weeke verhardt in mij, vast en rimpelig word ik, als een jonge boom die hout maakt. in mijnen groei volhard ik strammiger, ...
... Hem alleen zijn zij aanbiddelijk. Ik wist het alles, maar ik wist het toch niet. Want ik zocht Hem immers waar mijn oogen niet reiken. ...
... Vroome wijsheid behoeven wij, maar wie kent den weg er heen? Nu ik in mijnen middag sta, nu eerst ken ik den weg. De morgen ...
... een blijmoedig strijder. In zijn nachten proeft hij den voorsmaak van Gods belooning. Het lijden weerstaat hij als een held. als ...
... en kooksels en uitzwalpingen. Sombere holten waarin duizend waerelden verzwinden kunnen. Het is alles vervaarlijk, onbegrijpelijk, ...
... Van het licht zeggen wij: het is, maar de duisternis is niet, zoo is de heilige vreugde werkelijk, maar de somberheid is niet. ...