Cover of De Jongere Generatie

De Jongere Generatie

Auhtor: E Doliveira

Language: dutch
Published: 1914

Genres:

fiction and literature
Downloads: 51
eBook size: 148Kb

Review by O. Brown, September 2007


Rating: (*****)
Copyright: Public Domain in the U.S.
Please check the copyright status in your country.

Excerpts from the Book 'De Jongere Generatie':

... zal bereiken en den algemeenen stijl van zijn volk zal leiden. Naast deze vraag van algemeene strekking-en ook in verband met haar-is voor ons ...
... anders den moed zou hebben gehad een huishouden te beginnen op de journalistiek, waar ik steeds voelde: vrees voor het maatschappelijk leven. Ik ben ...
... dingen kunnen hoogstens dienen ter illustratie van dat persoonlijk gevoel. Wanneer later van mij dat boek zal zijn verschenen, waarbij de menschen ...
... beeldhouwer, en De Sadeleer, een bekend schilder. Die gingen zoo ver dat zij wilden stelen om d'arme menschen hetgeen hun diefstal opbracht te gaan ...
... noemt. Dus ik zeg dit met allen eerbied voor Boutens, dien ik een zeer groot dichter acht. Maar hoe doen de dichters in Holland. Zij hebben b.v. eenen ...
... stellen, beter in zich zelf en in de wereld te zien. Elk kunstwerk moet de menschen leiden naar meer levensinzicht en levenswijsheid. Als het tenminste ...
... hun economischen en socialen strijd, en ik vind het bewonderenswaardig, ik kan het niet helpen. Iederen keer dat ik voor Vooruit kom, bewonder ik ...
... in absolute vrijheid te verwezenlijken. Want de voorbereiding voor den kunstenaar is de meest omvangrijke, die er voor welk maatschappelijk metier ...
... 1914 moet ik aftreden. Ik hoop dan buiten te gaan wonen en mij weer heelemaal aan de literatuur te geven. Ik verzocht hem, nu weer terug te komen ...
... een poging, en dat kan juist in een klein land als het onze, om de artiesten te oefenen in het samenwerken. Ik maak mij geen illusie dat dit ...
... stem in mij: Neem waar. En dan kijk ik rond, en zie alles, alles. Maar dat duurt nooit lang bij me uitwendig waarnemen is iets, dat ik niet kan volhouden ...
... wel verdienste zou hebben, maar waarin toch niet het allerhoogste vervat zou zijn. Dat mag pedant klinken. Goed. 't Kan mij niet schelen. Elk kunstenaar, ...
... geen waarde aan-dat volkomen bevestigde de meening die hij zooeven had geuit. Enfin . hij zou mij die critiek wel sturen. -Maar-ging hij zonder ...
... bij de S.D.A.P. Ik had zoo maar godsdienstig-philosophische en socialistische ideeen op eigen houtje. Op een avond zei hij opeens: je hebt de typische ...
... stilte, die door de nabijheid van de wijde zee veroorzaakt wordt-ook al ontmoet men nu en dan een afgezwoegden, schonkigen dorpeling. -Hier, ...
... en vraag of ik het goed heb begrepen, of hij niet sterk het gevoel heeft, dat de lieden uit de bezittende klasse toch niets van zijn kunst zullen snappen. ...
... een paar vriendelijke woorden, die hij niet hoorde. Maar later heb ik begrepen dat ik dit bedoelde:. In deze kamer met haar onverschillige en disparate ...
... zelfs maar een vooronderstelling van de poetische potentie, omdat die als scheppende kracht hoofdzakelijk algemeene, oergevoelens moet bewerken, al zijn ...
... opgemerkt dat alle jongere schrijvers van die generatie een gemeenschappelijke levensopvatting waren toegedaan. Zijn antwoord stelde mij teleur. -Ik ...
... proletariaat. Zacht, beslist en precies luidde hierop het antwoord:. -Ik wijs af een opvatting, waarbij het innerlijk niet uit zichzelf ...