J Ritzema Bos Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Beginselen Der Dierkunde

  [dutch | 1902]  

J Ritzema Bos


Excerpts: [... 182. I. BEKNOPT OVERZICHT VAN DEN BOUW EN DE LEVENSVERRICHTINGEN VAN HET DIER. Tusschen de verschillende dieren bestaat groot onderscheid men vergelijke ...... verschillen tusschen arm en been des menschen vinden hunne verklaring in het verschillende gebruik, dat ervan wordt gemaakt. De beenderen van de ...... Hersenen of ruggemerg zijn dus a. h. w. het middelpunt (het centrum), ...]
Genres: [scienceDownloads: 310