J A Goeverneur Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

De Heele Wereld Rond

  [dutch | 1883]  

J A Goeverneur


Excerpts: [... deze tropheen verkondigd. Adrianopel, Leipzig en Parijs liggen ver genoeg van elkander doch hier in de kathedraal hangen de sleutels dier drie steden ...... dezer visschen den grondslag tot den rijkdom der Donsche Kozakken. Daar wij vernamen, dat de jaarlijksche wintervisscherij op de rivier over eenige ...... gerukt, en in den bodem der dalen openen zich gapende spleten en kloven, ...]
Genres: [travelDownloads: 260