Henrick Witte Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Beknopte Handleiding Voor Eigenaars Van Kleine Tuinen

  [dutch | 1891]  

Henrick Witte


Excerpts: [... weet. Welke grond dit is, komt er zoo precies niet op aan, mits hij niet kleiachtig of te zwaar zij, want zware grond deugt allerminst voor een kleinen ...... kwaad niet is als velen gelooven. Waar is het echter, dat men zulken grond goed moet onderhouden, wijl hij veel spoediger uitgeput geraakt dan een vastere. ...... passen, wat ge reeds op kleine schaal in orde bracht. Dit is ...]
Genres: [instructionalDownloads: 317