Hendrik Jacobus Heijnes Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Bij Ons In Noord Holland

  [dutch | ]  

Hendrik Jacobus Heijnes


Excerpts: [... den mensch meer in rust van rondom doet leven dan hatelijkheid. Wij beminnen het woordeken ja, en schuwen de lettergreep neen, overmits in het ...... het voertuig, dat onze Noord-Hollandsche buitenwegen kenmerkt, in staat, een snelheid te ontwikkelen, die aan onze hondenkar minstens een plaats van ...... den wagen vastbinden, in staat en bij machte is datgene uit te voeren, waartoe ...]
Genres: [short story collectionDownloads: 473