E Doliveira Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

De Jongere Generatie

  [dutch | 1914]  

E Doliveira


Excerpts: [... zal bereiken en den algemeenen stijl van zijn volk zal leiden. Naast deze vraag van algemeene strekking-en ook in verband met haar-is voor ons ...... anders den moed zou hebben gehad een huishouden te beginnen op de journalistiek, waar ik steeds voelde: vrees voor het maatschappelijk leven. Ik ben ...... dingen kunnen hoogstens dienen ter illustratie van dat persoonlijk gevoel. ...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 51

De Mannen Van 80 Aan Het Woord

  [dutch | 1909]  

E Doliveira


Excerpts: [... zijn indrukken om te zetten in romantisch-getinte schetsjes van wat hij op zijn kunst-reis ondervond. Van begin af echter was er iets in hem dat zich ...... u nog een treedje op. Bent u er. Prachtig. Nu hier maar binnen.. Als men in Van Deyssel's werkkamer komt is men niet heelemaal op zijn gemak. Men ...... staat. Maar als je wel eens zoo'n gewonen doorsnee-lezer spreekt, dan ...]
Genres: [non fiction | instructionalDownloads: 418

Goethe Een Levensbeschrijving

  [english | ]  

E Doliveira


Excerpts: [... Goethe mogelijk ware geweest het geheel in dezen toon uit te werken. Doch er spookten immers zoo veel plannen in zijn hoofd! Meer dan eens stond ...... ingenomen door den mooien, sterken, beroemden Goethe. De verheven levenshouding die door zijn gesprekken straalde nam zij ook aan, en ze kon hem ...... u, gij nuchteren! ware hier zeker van toepassing. Het korte, zakelijke antwoord, ...]
Genres: [classicDownloads: 262