Cornelis Johannes Kieviet Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

De Kennemer Vrijbuiter

  [dutch | ]  

Cornelis Johannes Kieviet


Excerpts: [... het middagmaal gebruikt, bestaande uit eenvoudigen melkkost en eene snede ham. Hij en zijne vrouw waren tegenover elkander aan de tafel gezeten, ...... en diepe rimpels in het voorhoofd. ?En als zij komen, zullen ze ook met mij rekening hebben te houden, Moeder, riep Marten met geestdrift ...... En toen hij eindelijk door de woeste sprongen van den vaandrig gedwongen was hem los te ...]
Genres: [humorDownloads: 390

De Zoon Van Dik Trom

  [dutch | 1907]  

Cornelis Johannes Kieviet


Summary: [De Zoon Van Dik Trom Cornelis Johannes Kieviet by Cornelis Johannes Kieviet. Excerpt from the book... Eerste Hoofdstuk. Dik heeft een plan en zijn vader vindt dat hij een bizonder kind is en dat is-ie. ]
Genres: [young readers | audiobookDownloads: 433

Fulco De Minstreel

  [dutch | 1892]  

Cornelis Johannes Kieviet


Excerpts: [... en ik beken, dat ik hen liever niet ontmoet. Ik ben er bang van.. Ik ook. spotte Fulco. Spot er maar niet mede, vermaande de Jonker ernstig. ...... arm om den hals. Maar mijne Bertha, mijne lieve bruid, hoe komt het toch, dat ik u in dit noodweer hier aantref. En wat gebeurde er toch eigenlijk.. Juist ...... begaven zich naar de diep naar binnen gemetselde vensters, om door de ...]
Genres: [fiction and literature | young readersDownloads: 176

Gouden Daden

  [dutch | 1914]  

Cornelis Johannes Kieviet


Excerpts: [... aanvoerder de zijnen toe. Maar die kreet bracht thans slechts verzet en murmureering. Waarom op voor den Bisschop. morden de ruiters. Zit hij ...... gaan koesteren voor de samenstelling van machines en voor de onderdeelen daarvan. En nu het zijne taak geworden was, de machine schoon te houden, ...... dochter in het huwelijk trad, en van haar het recht verkreeg, Karel VI bij diens ...]
Genres: [short story collection | young readers | historyDownloads: 357