Christian Flor Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Beretning Om Folke Hiskolen I Rdding

  [danish | 1846]  

Christian Flor


Excerpts: [... da vel ligesaafuldt have vendt deres Vaaben imod den, som de gjorde det mod Rdding-Hiskole. Iflge Planen vilde den projecterede Hiskole omtrent blive ...... Lb en Gaard af Krigsassessor Kjr i Rdding By for 12,000 Rbd. Det er ofte blevet sagt, og vistnok ikke ganske uden Grund, at denne Gaard blev betalt ...... ankom til hans store Trst ogsaa Hr. Mller, i hvem han fandt en kjrlig og ...]
Genres: [historyDownloads: 479