Betsy Van Der Poel Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Van Smyrna Naar Holland In Oorlogstijd

  [english | ]  

Betsy Van Der Poel


Excerpts: [... het bureau van den Nederlandschen Consul, Mr. van Uye Pieterse te komen. 't Was natuurlijk over m'n terugkeer naar huis, waarover al zoo lang ...... weinig afwisseling, we reden door een landschap met dorre vlakten, hier en daar met wat heuvels doorgolfd, zoodat het landschap helaas niet kon vergoeden, ...... me blijft, kan ik u wijzen waar we zijn moeten. Natuurlijk nam ik dit ...]
Genres: [classicDownloads: 196