Baron De Langsdorff Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Op De Olifantenjacht In Oeganda

  [dutch | 1910]  

Baron De Langsdorff


Excerpts: [... Oost-Afrika, van Mombassa aan de kust naar het Victoria Nyanza, en na vier dagen varens op het meer wordt men op den anderen oever ontscheept te Entebbe, ...... uit drie-en-dertig dragers onder bevel van een hoofdman Simoni. Het waren kustbewoners van het Victoria Nyanza, Baganda's of inboorlingen van het ...... door het bosch maar wat kwam er dat op aan. Boetros verdeelde het ...]
Genres: [travelDownloads: 497