Aurelio Tolentino Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Dakilang Asal

  [english | 1907]  

Aurelio Tolentino


Excerpts: [... ~g.]. [Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang ng, mga, at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag-sulat ng Tagalog na sa ngayon ay ...... ang ina-ama,t ini-ina kaya,. at ang m~ga nuno, at ang matatanda. ay kaila~gang lubos na pintuhuin n~ga. At ang m~ga iyong lahat na kapatid. ay ...... maihaharap. ang iyong ugali sa sino mang pantas,. sa pagka't sa dunong ay hindi ...]
Genres: [poetry | dramaDownloads: 421