August Ahlqvist Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Elias Lnnrot

  [swedish | 1884]  

August Ahlqvist


Excerpts: [... frsta upptrdande p den fosterlndska literaturens mark, d.v.s. r 1830 eller ett par r tidigare, var finska sprket s fga uppodladt, att det nuvarande ...... fven andra frebud och frsk frekommo kort innan Lnnrots upptrdande eller samtidigt med detta, hvilka andra sidan voro egnade att upplifva ynglingens ...... frmst lockade honom Topelii spr, och det var i dem v. Becker ifrigt ...]
Genres: [biographyDownloads: 70

Elias Lonnrot

  [english | ]  

August Ahlqvist


Excerpts: [... men knota ej. Vi tacka Gud, som latit en sa rikt begafvad, sa adel och sa karleksfull man fodas till ett barn af det finska folket och unnat ...... brist pa bildning och omojligheten for dem att komma sig till den pa annat satt an genom svenska sprakets formedling begynte likval smaningom ...... efterfoljare i detta arhundrades borjan forsmadde ej heller dessa, utan togo till vara ...]
Genres: [classicDownloads: 31