Apolinario Mabini Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Contestaciones Y Consideraciones

  [spanish | 1900]  

Apolinario Mabini


Excerpts: [... SEOR APOLINARIO MABINI, MANILA, P.I. DEAR SEOR:. I enclose a list of questions which you were kind enough to inform me you would be pleased ...... de su Excelencia, con la mayor consideracion y respeto, su mas obediente servidor. APOLINARIO MABINI. PREGUNTAS Y RESPUESTAS. GENERAL. ...... en la forma y con las garantias que se convengan previamente con el Congreso de los ...]
Genres: [non fictionDownloads: 283

Mabini Decalogue For Filipinos

  [english | 1922]  

Apolinario Mabini


Summary: [Mabini S Decalogue For Filipinos by Apolinario Mabini. This book was converted from its physical edition to the digital format by a community of volunteers. You may find it for free on the web. Purchase of the Kindle edition includes wireless delivery.]
Genres: [politicsDownloads: 28

Panukala Sa Pagkakana Nang Repblika Nang Pilipinas

  [english | 1898]  

Apolinario Mabini


Excerpts: [... n~g kaniyang m~ga kababayan ang kamunti pa niyang lakas, ay namamanhik sa inyo na mangyaring ipalimbag at ipakalat ang nasabing libro at magpasin~gil ...... binanguit co sa itaas, upang ang man~ga quilos nang naturang pamamahal ay sumunod sa atas nang bait, maquisama sa gauang magaling at tumun~go lamang ...... dito alang alang sa alin man sa man~ga cadahilanang ito: una sa pagca't ...]
Genres: [politicsDownloads: 298