Antoni Van Leeuwenhoek Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Den Waaragtigen Omloop Des Bloeds

  [dutch | 1688]  

Antoni Van Leeuwenhoek


Excerpts: [... Hoe in een Arterie het bloed te rug quam loopen, en wat de oorsaak daar van was. De ommeloop van het bloed in een kleyn Visje, en in desselfs ...... onse Stad plegen te hebben, werden ordinair Kikvorsschen genoemt. Welke sedert eenige jaren hier seer weynig zyn geweest, uyt oorsaak, beeld ik ...... soo en konde ik deselve, ontstukken snijdende, geen ingewanden, veel min aderen of ...]
Genres: [scienceDownloads: 461