Antoine Charles Reuther Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Bedenkingen Tegen De Leer Van Darwin

  [english | ]  

Antoine Charles Reuther


Excerpts: [... het geval geweest zijn. Uitsterving van diersoorten en menschenstammen kan naar ons inzien slechts bij uitzondering en wel voornamelijk, ...... wettigen echter niet zulke verschillen in bewapening en in het algemeen in uitzigt, als men bij die soorten opmerkt. Die groote verschillen moeten ...... op straat toe, en vroeger genoegzaam breede straten worden later te smal gevonden. Het ...]
Genres: [classicDownloads: 456