Angel De Los Reyes Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Nasawing Pagasa

  [english | 1912]  

Angel De Los Reyes


Excerpts: [... NILAGDAAN ?G MULAWIN. NAGKAROON ?G MGA PAGBABAGO AT INAYOS ANG KAMALIAN. MAYNILA KAPULUANG PILIPINAS 1912. ?NASAWING PAGASA. KASAYSAYANG TAGALOG. KASAYSAYANG ...... wikang Tagalog kaya't ni di ko tinitisod ang m~ga katha dito, n~guni't masd?n mo ang aking m~ga nobelang Inggl?s at Kastila ay hindi na mabilang. Iy?n ...... kang Kristiyano. -ęBakit. -?Mangyari ay um?asa ka sa pangh?...]
Genres: [fiction and literatureDownloads: 99