Andrs Pacual Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Masakm

  [english | ]  

Andrs Pacual


Excerpts: [... ni. =Andrs Pascual=. UNANG PAGKALIMBAG. =NAVOTAS, RIZAL. K.F 1910. Limbagan ni MANUEL MIRANDA=. Daang San Jacinto Blg. ...... laks, lahat ay tahimik at waring ipinaghehele ng m~ga walang patlang at malalaking patak ng ulan, n~gunit, sino yaon. isang maitim na aninong naglalagos ...... makimatyag ng mga mangyayari. Dahan dahang pumanhik ang binibini at pagkatapos n~g isang tanong ...]
Genres: [classicDownloads: 216